Prawo Studia jednolite magisterskie, 5-letnie, uzyskany tytuł: magister

Zobacz film o kierunku 

Atuty kierunku 

 • Od 2012 r. kierunek prawo, prowadzony w ALK, posiada wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Poza naszą Akademią ocenę wyróżniającą PKA mają w Polsce tylko trzy uczelnie publiczne i jedna niepubliczna.
 • Kierunek został sklasyfikowany na 1. miejscu w Rankingu Wydziałów Prawa „Rzeczpospolitej 2020 w kategorii uczelni niepublicznych.
 • Od 2009 r. Akademia Leona Koźmińskiego posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo, a od 2016 uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych.
 • Zajęcia na prawie prowadzą wybitni wykładowcy. Wielu z nich od lat łączy naukę z praktyką prawniczą lub z działalnością w sferze publicznej. Wśród nich są m.in. sędziowie Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądów powszechnych, adwokaci, radcowie prawni, prawnicy korporacyjni, prokuratorzy, notariusze, komornicy i syndycy.
 • Znaczna część zajęć prowadzona jest w formach interaktywnych w postaci symulacji rozpraw sądowych, symulacji zakładania spółek, pleadingu w postępowaniu arbitrażowym, warsztatów mediacyjnych, negocjacyjnych i krasomówczych, fabularyzowanych prawniczych gier miejskich, warsztatów edukacyjnych w ramach programu Street Law.
  Zajęcia odbywają się również poza uczelnią – w Sejmie i Trybunale Konstytucyjnym, sądach, laboratoriach kryminalistycznych, aresztach śledczych i zakładach karnych. 
 • Zajęcia na studiach prawniczych w ALK prowadzone są też w rzeczywistości wirtualnej. Akademia stworzyła grę edukacyjną dla przyszłych prawników. Dzięki specjalnym goglom studenci mogą przeprowadzać oględziny miejsca przestępstwa. Jako pierwsi w Polsce  zastosowaliśmy tę formę prowadzenia zajęć na studiach prawniczych. Autorka projektu, prof. ALK dr hab. Monika Całkiewicz, otrzymała za niego w 2019 r. nagrodę LUMEN – Leaders in University Management.
  Więcej informacji
 • Zajęcia odbywają się w salach multimedialnych, w ćwiczeniowej sali rozpraw, pracowniach informatyki prawniczej.
 • Jako pierwsi wśród niepublicznych uczelni uruchomiliśmy Studencką Poradnię Prawną, w której studenci mogą odbyć praktykę i pod opieką pracowników naukowych udzielać porad prawnych osobom niezamożnym. W 2020 r. zdobyła ona 1. miejsce w zestawieniu najlepszych poradni studenckich towarzyszącemu Rankingowi Wydziałów Prawa „Rzeczpospolitej”.
 • W ramach współpracy z firmą Adic.pl realizowany jest projekt Vicarius e-SPP, dzięki któremu studenci uczą się korzystać z profesjonalnego programu do obsługi kancelarii prawnych (Vicarius e-Kancelaria).
 • Studenci Kolegium Prawa ALK każdego roku biorą udział w wyprawach edukacyjnych, krajowych i zagranicznych. Byli m.in.:
 • w Luksemburgu i Brukseli, gdzie poznawali zasady działania instytucji unijnych
 • w Wiedniu, a tematem przewodnim wyprawy była „Dyplomacja w praktyce”. W programie znalazło się m.in. spotkanie studentów z przedstawicielem RP przy ONZ i OBWE.
 • w Giessen w ramach szkoły letniej
 • w miastach organizujących turniej arbitrażowy Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Court Competition.

Nasza uczelnia oferuje także elitarne studia dwukierunkowe PRAWO I FINANSE, w trakcie których studenci będą realizowali dwa kierunki studiów: PRAWO oraz FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ w zakresie doradztwa finansowego.

Zapraszamy do dołączenia do specjalnie przygotowanej dla kandydatów grupy na Facebooku.

Ścieżki karier naszych absolwentów

 

Łukasz Napiórkowski

Pracuje w Roedl, Majchrowicz-Bączyk Kancelaria Prawna sp.k., aplikant adwokacki
Absolwent prawa w ALK w 2016 r.  W ramach studiów prawo+ ukończył kierunek zarządzanie.  Po 3. roku prawa rozpoczął praktyki w Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp.k. w dziale bieżącego doradztwa podatkowego, aby następnie przenieść się do Roedl, Majchrowicz-Bączyk Kancelaria Prawna sp.k. (dział prawno-podatkowy), z którą jest związany do dzisiaj. Praktykował również w Microsoft Polska sp. z o.o. i Rücker Polska Sp. z o.o. (obecnie Edag Engineering Polska Sp. z o.o.).


Ewelina Pietrzak-Wojnicz 

Prawnik w Dziale Prawa Pracy w korporacji prawniczej Sadkowski i Wspólnicy S.K.A.
Absolwentka prawa w ALK w 2012 r.  W latach 2011-2013 pracowała w Departamencie Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy jednej z największych organizacji zrzeszających przedsiębiorców – Konfederacji Lewiatan. W 2013 r. została powołana na członka rady nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Obecnie prawnik w Dziale Prawa Pracy jednej z największych polskich korporacji prawniczych Sadkowski i Wspólnicy S.K.A. Prowadzi szkolenia dla kadr zarządzających i pracowników, w szczególności z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w zakładach pracy. Jest autorką komentarzy i artykułów z zakresu prawa pracy i rynku pracy publikowanych m.in. przez „Puls Biznesu” czy „Dziennik Gazetę Prawną”.

Jan Saloni – Komisja Europejska

Absolwent socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i prawa Akademii Leona Koźmińskiego w roku 2007. Przez lata zaangażowany w realizację zagranicznych programów pomocowych dotyczących organizacji pozarządowych, rozwoju obszarów wiejskich, przygotowania polskiej administracji do członkostwa we Wspólnotach Europejskich.
W latach 2004-2006 arbiter z listy prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Obecnie pracownik Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Budżetu, gdzie zajmuje się procedurami udzielania zamówień przez instytucje wspólnotowe.


Ewa Szmigielska
– adwokatura

Absolwentka prawa w ALK, radca prawny od 2014 r.
„Studia w Kolegium Prawa ALK pomagają zrozumieć prawo, a przez to lepiej się go nauczyć. Ma to kluczowe znaczenie podczas przygotowywania się do egzaminu na aplikację radcowską, adwokacką czy ogólną i przy odrobinie zaangażowania z naszej strony – gwarantuje sukces”.


Joanna Wiśniewska-Najgebauer
– samorząd lokalny i międzynarodowa korporacja

Absolwentka prawa w ALK w roku 2010 (zakres: europejskie i polskie prawo gospodarcze i finansowe) i administracji w ALK w roku 2007 (zakres: administracja rządowa), obecnie radna m. st. Warszawy. Pierwszą pracę podjęła w 2001 r. w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie. Od 2002 r. do chwili obecnej pracuje w departamencie prawnym międzynarodowej korporacji prowadzącej działalność w branży reklamowej. Zajmuje stanowisko koordynatora zespołu prawnego.


Karol Starosta
– biznes

Absolwent prawa w ALK w roku 2007, Prezes Zarządu firmy Raptor, producenta jachtów i łodzi żaglowych.
„Po ukończeniu studiów w Akademii Leona Koźmińskiego wybrałem inną ścieżkę niż aplikacja i dalsze kształcenie się w wybranym zawodzie prawniczym. Rozpocząłem działalność gospodarczą o profilu produkcji jachtów i łodzi żaglowych. Prowadząc własną firmę, nabyta wiedza prawnicza, jak również wiedza z zakresu zarządzania, ekonomii czy rachunkowości jest wykorzystywana przeze mnie każdego dnia. Doświadczenie uzyskane w trakcie szeregu zajęć praktycznych odbytych w trakcie pięcioletniego toku studiów, a także obowiązek poszerzenia umiejętności posługiwania się językami obcymi służą mi w kontaktach z partnerami biznesowymi z całego świata. Należy pamiętać, że żeglarstwo – dzisiejszą profesję i moje hobby – mogłem rozwijać w sekcji AZS, startując w cyklu regat na szczeblu lokalnym i krajowym. Zamierzam kontynuować naukę w ALK na studiach podyplomowych”.


Paweł Dziekański
– adwokatura, ścieżka naukowa

Absolwent prawa ALK w 2012 r., uhonorowany Laurem Koźmińskiego. Obecnie aplikant adwokacki i asystent w Katedrze Prawa Karnego ALK. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat kryminalistycznych aspektów postępowania w sprawach dotyczących katastrof kolejowych.

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • różnych dyscyplin prawa oraz funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości
 • zarządzania, finansów i rachunkowości oraz ekonomii umożliwiających rozumienie procesów gospodarczych i swobodne poruszanie się w realiach biznesowych
 • przygotowania do podjęcia aplikacji sędziowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej i notarialnej, koniecznych do wykonywania klasycznych zawodów prawniczych
 • przygotowania do pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych
 • przygotowania do wykonywania zawodu prawnika (poprzez m.in. uczestnictwo w symulacjach rozpraw sądowych, warsztatach sporządzania projektów pism procesowych, rozwiązywanie kazusów)

Efekty kształcenia dla kierunku (pdf)

Perspektywy zatrudnienia 

Ścieżki kariery:
adwokat
radca prawny
sędzia
prokurator
referendarz komornik
syndyk notariusz
Inne:
rzecznik patentowy
doradca podatkowy
mediator dyplomata
urzędnik w służbie cywilnej biznesmen
dyrektor firmy doradca/konsultant/ekspert

Wykładowcy 

  • prof. Robert Zieliński – Dziekan Kolegium Prawa
  • dr Rafał Pasternak – Prodziekan Kolegium Prawa
  • prof. Maciej de Abgaro Zachariasiewicz
  • dr Arleta Nerka
  • prof. Jan Barcz
  • prof. Anna Błachnio-Parzych
  • prof. Monika Całkiewicz
  • prof. Jan Chmielewski
  • prof. Przemysław Drapała
  • prof. Marzena Dyjakowska
  • prof. Wojciech Góralczyk
  • prof. Łukasz Gruszczyński
  • prof. Agnieszka Grzelak
  • prof. Waldemar Hoff
  • prof. Jolanta Jabłońska-Bonca
  • prof. Andrzej Kabat
  • prof. Joanna Kielin-Maziarz
  • prof. Grzegorz W. Kołodko
  • prof. Michał Kowalski

  • prof. Jerzy Kranz
  • prof. Monika Latos-Miłkowska
  • prof. Pierpaolo Marano
  • prof. Aleksander Maziarz
  • prof. Artur Mudrecki
  • prof. Adam Noga
  • prof. Bartłomiej Nowak
  • prof. Celina Nowak
  • prof. Józef Okolski
  • prof. Magdalena Olczyk
  • prof. Maksymilian Pazdan
  • prof. Ewa Skrzydło-Tefelska
  • prof. Joanna Studzińska
  • prof. Jacek Tomkiewicz
  • prof. Jan Wawrzyniak
  • prof. Tadeusz Wiśniewski
  • dr Mateusz Woiński
  • prof. Konrad Zacharzewski

Wybrane przedmioty 

  • Prawo konstytucyjne
  • Wstęp do prawoznawstwa
  • Informatyka prawnicza
  • Logika prawnicza
  • Ekonomia
  • Ustroje państw współczesnych w ujęciu historycznym
  • Prawo rzymskie
  • Etyka prawnicza
  • Podstawy zarządzania
  • Prawo administracyjne
  • Prawo międzynarodowe publiczne
  • Prawo cywilne – część ogólna
  • Prawo karne
  • Prawo rzeczowe
  • Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne

   

  • Prawo gospodarcze publiczne
  • Prawo Unii Europejskiej – instytucje
  • Prawo zobowiązań
  • Postępowanie karne
  • Prawo finansów publicznych
  • Prawo rodzinne i opiekuńcze
  • Prawo spadkowe
  • Prawo gospodarcze Unii Europejskiej 
  • Prawo handlowe – część ogólna i spółki osobowe
  • Postępowanie cywilne
  • Prawo pracy
  • Ścieżki kariery prawniczej
  • Prawo handlowe – spółki kapitałowe
  • Prawo prywatne międzynarodowe
  • Prawo własności intelektualnej
  • Teoria i filozofia prawa
  • Warsztat badawczy prawnika
  • Warsztat dla przyszłych aplikantów

Ścieżki kariery prawniczej i warsztaty dla przyszłych aplikantów 

Studenci IV i V roku biorą udział w unikatowych zajęciach, pomocnych w wyborze drogi kariery zawodowej i przygotowaniu się do egzaminu wstępnego na aplikacje prawnicze:

 • „Ścieżki kariery prawniczej” – spotkania z przedstawicielami tradycyjnych zawodów prawniczych
 • „Warsztaty dla przyszłych aplikantów” – odświeżenie i aktualizacja wiedzy, potrzebnej do zdania egzaminu na aplikacje prawnicze

TOLES – Egzamin z języka angielskiego w zakresie prawa 

Wszyscy studenci prawa na studiach stacjonarnych kończą lektorat języka angielskiego przystąpieniem do egzaminu TOLES (Test of Legal English Skills). TOLES to egzamin międzynarodowy sprawdzający znajomość języka angielskiego w zakresie prawa.

Studenci ALK uzyskują najlepsze wyniki wśród wszystkich zdających ten egzamin w 120 ośrodkach TOLES na całym świecie.

Do egzaminu mogą też przystępować studenci studiów niestacjonarnych.

Praktyki zawodowe 

Uczelnia organizuje studentom praktyki zawodowe w kancelariach prawniczych, a także sądach, prokuraturach różnego szczebla, organach administracji rządowej i samorządowej. W ostatnich latach studenci odbywali praktyki w kilkudziesięciu międzynarodowych i polskich korporacjach i kancelariach prawniczych, a także Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, sądach powszechnych, prokuraturach, w ministerstwach, Radzie Legislacyjnej, Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Urzędzie Ochrony Danych Osobowych oraz Federacji Konsumentów.

Organizacja zajęć 

 • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

 • Studia niestacjonarne

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych: czwartek, piątek (od godz. 16:00), sobota (od godz. 8:30).

Zasady naboru 

 • Studia stacjonarne 

Przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z trzech różnych, wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym.  

Wyniki procentowe z części pisemnej wpisane na świadectwie dojrzałości (nowa matura) są przeliczane na punkty rekrutacyjne w proporcji:

 • 1% na poziomie podstawowym = 1,5 punktu
 • 1% na poziomie rozszerzonym = 2 punkty
 • 1% z matematyki na poziomie rozszerzonym = 3 punkty 

Oceny uzyskane przez kandydatów posiadających tzw. starą maturę, maturę międzynarodową lub maturę zagraniczną są również odpowiednio przeliczane na punkty rekrutacyjne. 

Na studia zostają przyjęci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 300 punktów rekrutacyjnych. Rekrutacja będzie trwała aż do wyczerpania limitu miejsc. 

Decyzje dotyczącą możliwości przyjęcia na studia kandydata, który uzyskał mniej niż 300 punktów, podejmuje Komisja Rekrutacyjna.

 • Studia niestacjonarne 

Nabór odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania limitu miejsc.

Ze względu na obecną sytuację umożliwiliśmy załączenie skanów dokumentów do formularza rejestracyjnego dostępnego online. Aplikacje z załączonymi dokumentami zostaną zweryfikowane. Jeśli wymogi będą spełnione, kandydat otrzyma mailowo wiadomość dotyczącą kwalifikacji do przyjęcia. Uprzejmie informujemy, że do wydania ostatecznej decyzji wymagane jest dostarczenie dokumentów. 

UWAGA! W trosce o bezpieczeństwo naszych kandydatów zalecamy przesyłanie dokumentów pocztą/kurierem. W sytuacjach wymagających kontaktu osobistego uprzejmie prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania pod adresem: rekrutacja@kozminski.edu.pl

Wymagane dokumenty 

Po dokonaniu rejestracji i uzyskaniu informacji dotyczącej zakwalifikowania do przyjęcia, kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne powinni złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony na stronie internetowej, wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem
 • oryginał świadectwa dojrzałości (honorujemy także odpis lub poświadczoną notarialnie kopię dokumentu)
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna) 

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną
  w kraju uzyskania lub w ambasadzie (jeżeli jest wymagana) oraz uznanie świadectwa (jeżeli jest wymagane)
 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK – rozmowa przez Skype)

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą

Wszystkie złożone w procesie rekrutacji oryginały dokumentów zostaną zwrócone przy odbiorze legitymacji.

 

Dokumenty prosimy przesyłać na adres: Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa,
z dopiskiem Biuro Rekrutacji.
Rekrutacja na studia rozpoczęła się 4 maja 2020 r.

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów prowadzone w języku polskim wynosi 85 zł. Opłata nie podlega zwrotowi.
Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat: 
PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

SWIFT Code: PKOPPLPW

IBAN: PL

Etapy rekrutacji 

1

Uzyskanie podstawowych informacji

Zapoznaj się z opisem kierunku prawo i sprawdź zasady naboru.

2

Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni lub w Biurze Rekrutacji.

Rekrutacja online

3

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

4

Zakwalifikowanie do przyjęcia

Po załączeniu skanów dokumentów Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję dotyczącą zakwalifikowania do przyjęcia.

5

Dostarczenie dokumentów

Dostarczenie dokumentów do Biura Rekrutacji (zalecamy pocztą/kurierem, a gdy sytuacja ulegnie poprawie, będzie można zrobić to osobiście).

6

Podpisanie umowy

Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

Opłaty 

Prawo - studia stacjonarne Płatność za semestr
I rok studiów
5400 (pięć rat po 1100 zł)
II rok studiów
5800 (pięć rat po 1180 zł)
III rok studiów
6200 (pięć rat po 1260 zł)
IV rok studiów
6600 (pięć rat po 1340 zł)
V rok studiów
7100 (pięć rat po 1440 zł)
Opłata rekrutacyjna 85
Prawo - studia niestacjonarne Płatność za semestr
I rok studiów
4850 (pięć rat po 990 zł)
II rok studiów
5100 (pięć rat po 1040 zł)
III rok studiów
5350 (pięć rat po 1090 zł)
IV rok studiów
5600 (pięć rat po 1140 zł)
V rok studiów
6000 (pięć rat po 1220 zł)
Opłata rekrutacyjna 85

Wysokość czesnego na rok akademicki 2020/2021 dla osób rozpoczynających studia

 

Kontakt 


 

Alicja Tomasiewicz
+48 22 519 21 75
atomasiewicz@kozminski.edu.pl

Pobierz broszurę

Praktyka w klinice prawa 

W Studenckiej Poradni Prawnej
studenci prawa ALK obsługują
swoich pierwszych klientów.

Patologiczne cechy pisma ręcznego 

Prof. Monika Całkiewicz, Prorektor ds.Studiów Prawniczych w ALK, od lat bada pismo ręczne pod względem cech patologicznych.