Praktyki w ramach programu Erasmus 

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE ERASMUS + - WYJAZDY NA PRAKTYKĘ

- dla studentów ubiegających się o dofinasowanie na realizację praktyki zagranicznej

- dla absolwentów (Recent Graduates) ubiegających się o dofinasowanie na realizację absolwenckiej praktyki zagranicznej

Ubiegając się o wyjazd w ramach programu Erasmus +, można skorzystać z trzech możliwości:

1. wyjazdu na część studiów – do zagranicznej uczelni współpracującej z Twoją uczelnią macierzystą;

2. wyjazdu na praktykę studencką – do zagranicznego przedsiębiorstwa lub instytucji

3. wyjazdu na praktykę absolwencką – do zagranicznego przedsiębiorstwa lub instytucji

Każdy student ALK posiada tzw. kapitał mobilnościowy – konkretną ilość miesięcy, które w ramach danego poziomu studiów może spędzić za granicą jako stypendysta Erasmusa+.

12 m-cy – studia licencjackie, uzupełniające magisterskie, doktoranckie

24 m-ce – jednolite studia magisterskie

Kapitał mobilnościowy można wykorzystać, biorąc udział w wyjeździe na studia, realizując praktykę zagraniczną lub łącząc te dwa rodzaje wyjazdów. 

Akademia Leona Koźmińskiego ma możliwość przyznania studentom i absolwentom minimum dwumiesięcznego dofinansowania na realizację praktyki zagranicznej/ absolwenckiego stażu zagranicznego, realizowanych w krajach UE.

Wysokość stypendiów jest uzależniona od kraju, w którym student/absolwent będzie realizował praktykę.

Koordynator Praktyk Zagranicznych ALK maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych odpowie na zgłoszenie, przesłane e-mailem, o chęci uczestnictwa w programie praktyk zagranicznych w ramach Erasmus+. Zgłoszenie musi zawierać: CV, list motywacyjny, potwierdzenie kompetencji językowych oraz formularz zgłoszeniowy

Każda osoba ubiegająca się o stypendium na realizację międzynarodowej praktyki w ramach programu Erasmus+, powinna zgłosić się do Koordynatora Praktyk Zagranicznych ALK minimum na 4 tygodnie przed planowaną datą rozpoczęcia praktyki.

Studenci Akademii Leona Koźmińskiego mają możliwość zrealizowania praktyki zawodowej w ramach Erasmus + . Jest to niezwykła szansa na kilkumiesięczny, zagraniczny wyjazd do firmy lub organizacji, umiejscowionej w jednym z krajów Europy, celem zdobycia międzynarodowego doświadczenia zawodowego.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w programie Erasmus + do zapoznania się z zasadami rekrutacji, prowadzenia programu, znajdującą się poniżej ofertą praktyk i do aplikowania!

O programie

Kto może się ubiegać o wyjazd w ramach programu Erasmus + Placement Program?

1. Osoba posiadająca status studenta - być zarejestrowanym na studiach prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu (licencjata, inżyniera, magistra lub doktora - zarówno w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym);

2. Student może wyjechać w ramach programu Erasmus + Placement, po ukończeniu trzeciego semestru studiów. W wyjątkowych przypadkach student może wcześniej (niż po trzecim semestrze) ubiegać się o możliwość udziału w Erasmus + Placement Program i zrealizować praktykę za zgodą Pełnomocnika Rektora ds. studenckich praktyk zawodowych.

3. W programie Erasmus + na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i do innych instytucji (jednostki administracji państwowej, muzea, biblioteki, szpitale itp.). 

Nie można odbyć praktyk w ramach programu Erasmus + w instytucjach unijnych, w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami, ani w polskich placówkach dyplomatycznych za granicą.
Grupa instytucji UE, w których NIE MOŻNA odbywać praktyki

4. Praktyka powinna być związana z dziedziną, jaką się studiuje. W pewnych przypadkach  będzie ona stanowiła integralną część programu studiów (praktyka obowiązkowa), w innych – umożliwi zdobycie dodatkowych kompetencji i umiejętności (praktyka nieobowiązkowa).

5. Instytucja przyjmująca na praktykę musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus +.

Student zakwalifikowany do wyjazdu w ramach Erasmus + Placement Program ma szansę otrzymania dofinansowania na DWUMIESIĘCZNY OKRES praktyki, zgodnie ze stawkami UE.

6. Od minionego roku akademickiego również absolwenci uczelni są uprawnieniu do realizacji zagranicznych praktyk, w ramach programu Erasmus+. Aby ubiegać się o maksymalnie trzymiesięczne dofinansowanie na realizację praktyki zagranicznej, osoba planująca staż absolwencki, musi złożyć stosowną dokumentację, przed momentem obrony tytułu naukowego.

Oferty praktyk

Zaaplikuj na praktykę zgodnie z wymogami organizacji, której ofertę wybrałeś.

Masz możliwość aplikowania na oferty, które rekomenduje Uczelnia, której znajdziesz poniżej, jak również aplikowania do samodzielnie wybranych organizacji.

Stawki stypendiów
Kraje należące do danej grupyMiesięczna stawka stypendium w €
Grupa 1. - Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania  600
Grupa 2. - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 550
Grupa 3. - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja500
Wymagane dokumenty przez ALK

Krok I

Jeśli Twoja aplikacja została zaakceptowana przez organizację, zarejestruj rozpoczęcie praktyki na www.ikozminski.edu.pl Kiedy Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana przez Pełnomocnika Rektora ds. studenckich praktyk zawodowych prześlij e-mailem do Koordynatora Praktyk Zagranicznych następujący komplet dokumentów:

  •     formularz rejestracyjny (jeśli wyjeżdżasz na praktykę jako student) – w formie skanu, z podpisem
  •     formularz rejestracyjny (jeśli wyjeżdżasz na praktykę jako absolwent) – w formie skanu, z podpisem
  •     CV w języku angielskim
  •     List motywacyjny w języku angielskim - w formie skanu, z podpisem
  •     kopię certyfikatu językowego lub zaświadczenie od lektora  - w formie skanu

Krok II

Do koordynatora ds. Praktyk Międzynarodowych Biura Współpracy z Zagranicą ALK  prześlij następujący wzór umowy finansowej z uzupełnioną pierwszą stroną – dane osobowe oraz numer rachunku bankowego prowadzonego w EUR (w tej walucie otrzymasz stypendium).

Krok III

Prześlij do swojego mentora Learning Agreement for Traineeships z prośbą o wypełnienie sekcji BEFORE THE MOBILITY. Otrzymany plik prześlij do Koordynatora ds. Praktyk Zagranicznych.

Rozliczenie realizacji praktyki

 

Po powrocie ze stypendium jesteś zobowiązany do przedłożenia  u Koordynatora Praktyk Międzynarodowych:

A) W przypadku wyjazdu studentów:

-  Learning Agreement for Traineeships – z wypełnioną sekcją AFTER THE MOBILITY (skan)

- raport z odbytej praktyki (pobranego z www. ikozminski.edu.pl) – w formie oryginały z podpisem i pieczęcią pracodawcy

- ważne jest wypełnienie ankiety beneficjenta programu

- wypełnienie dwóch testów językowych, tzw. OLS

 

B) W przypadku wyjazdu absolwentów:

- document Learning Agreement for Traineeships – z wypełnioną sekcją AFTER THE MOBILITY (skan)

- ważne jest wypełnienie ankiety beneficjenta programu

- wypełnienie dwóch testów językowych, tzw. OLS

 

 


OFERTA PRAKTYK I STAŻY ZA GRANICĄ

Answerformula

International Training and Consulting Company. An associate of the Fitch Ratings Group.

Do pobrania: Internship offer

ArcaPay

 

ArcaPay is an Authorised Payment Institution that specialises in digital international payments, foreign exchange and currency risk management.

 

Do pobrania: Placement offer

BBCA LEGAL

 

 

As an international firm, BBCA counts on various International Law departments headed by highly-trained attorneys fluent in Spanish, Catalan, Italian, French, Russian, German and Croatian.

 

We also offer legal services in a great variety of areas, specializing in the following fields of Law:

• Maritime and Transport Law,

• Business, Corporate, and Insurance Law,

• Civil, Family, and Procedural Law,

• Employment and Immigration Law

 

Furthermore, BBCA is proud to have been the very first law firm to dedicate itself to Maritime and Transport Law and our attorneys have excelled in this field since the firm’s beginnings.

Do pobrania: offer

BD Electronics Ltd.

 

BD ELECTRONICS IS A RAPIDLY GROWING ELECTRICAL PARTS REDISTRIBUTION AND SALES COMPANY AND ARE LOOKING FOR PEOPLE TO JOIN OUR ENERGETIC AND ENTHUSIASTIC TEAM.

 

You can find the offers here: https://bde-ltd.com/careers

Camelot Management Consultants

 

CAMELOT Management Consultants is the globally leading consulting specialist for value chain management in the process, consumer packaged goods and manufacturing industries. By delivering innovative concepts and solutions along the entire value chain we sustainably improve our clients’ performance and market position, from strategy to measurable results. Through close collaboration with renowned technology specialists within CAMELOT Group we are able to offer an integrated consulting approach, which is based on the close dovetailing of management, process and organizational consulting, right through to technical implementation – along the entire value chain, worldwide.

 

Oferty: here

Click & Boat

Are you interested in the sharing economy? This new trend has already disrupted hospitality (via Airbnb), transport (via Uber and Blablacar) and it’s about time it revolutionised the boating industry, too!
According to CNN, the French Start-up Click&Boat, who raised 4 million € in 2018, is the «The Airbnb of the Seas».
The European leader in boat rental offers the opportunity to:

  • Boat owners to rent out their boats to cover all relevant costs (insurance, marina, maintenance)
  • Sailing enthusiasts to find a boat near them or when they are abroad on a holiday, and all that at an affordable price
  • Everyone to join a passionate sailing community from all over the world.

Our Start-up consists of 60 enthusiastic and dynamic employees, coming from 15+ nationalities.
The Sales team ensures to deliver the best offer for our client browsing among our partner’s fleet.

Do pobrania: Internship offer

Cosmomundi

 

 

Cosmomundi SLU, is a leading young and dynamic company, located in Central Madrid, specialized in organizing tours in Spain and Europe is offering a challenging and exciting opportunity as an Travel Executive. If you are interested in planning tours, booking facilities and working in a fast, paced international environment, you are the ideal candidate.

 

Do pobrania: Placement offer form

Covet Group

 

Covet Group is a revolutionary and creative company, with a Powerful Vision of the Future, and an extreme capacity to create and develop Successful Businesses that Elevates New Design worldwide.

It is recognized as an organization of proven experience in Design. A creative company of thinkers and makers with a revolutionary attitude.

We are proud of being a Team of Excellence that fights everyday to conquer the world through Design. A non settle feeling that keep us with eyes always set on the future.

Our teams elevate design and craftsmanship by creating, developing and promoting powerful brands, services and products, driven by our passion for design and craftsmanship. Click to find out more about our mission

Link do ofert: careers

Deutsche Post DHL Inhouse Consulting

 

Deutsche Post DHL - the Group at a glance
The Deutsche Post and DHL corporate brands offer a one-of-a-kind portfolio of logistics and communications services. The Group provides its customers with both easy to use standardized products as well as innovative and tailored solutions ranging from dialog marketing to industrial supply chains. About 470,000 employees in more than 220 countries and territories form a global network focused on service, quality and sustainability. With programs in the areas of climate protection, disaster relief and education, the Group is committed to social responsibility.

Inhouse Consulting is the international strategy and management consultancy of Deutsche Post DHL. Working “in house”, we support the top management of Deutsche Post DHL in shaping the future of their businesses – worldwide. With an ambitious and highly motivated team of more than 110 consultants we develop high-impact solutions for the business challenges of today and tomorrow.
For more information on DPDHL Inhouse Consulting including example cases and internships offers, please visit us www.exciting-challenges.com

Digital Demand - D2©

 

Digital Demand – D2© is a Big Data company that provides analytic insights and intelligence about Countries, Regions and Cities.

Our proprietary software reveals the appeal by gathering all searches performed on a global level towards Countries, Regions and Cities. Every year, we publish the Digital Country and Digital City Indexes which measure the interest and performance of countries and cities in the areas of Tourism, Investment, Export, Talent and National Prominence.

The World Economic Forum includes Digital Demand - D2© data in their Travel and Tourism Competitiveness Index 2017 edition as a source to assess global touristic appeal.

Since 2014, the Digital Demand- D2© tool has been used by over 20 organizations.

Do pobrania: Data AnalystHR ManagerMedia Manager 1Media Manager 2FAQ

Ebronext Management, S.L

Ebronext is an independent e-retail strategy agency founded by EX-AMAZONIANs and PERFORMANCE MEDIA EXPERTS working with our clients to drive business growth through a data and performance-driven approach. 

Ebronext entered the Labelium Group in 2017, a digital media strategy corporation with more than 18 years of experience. Together we are present in 15 offices across the World, and we have experience building tangible results for more than 200 clients.

Marketplaces are the driving force behind the e-commerce growth. We work with our clients to help them understand and demystify e-retail channels, design a strategy to grow their sales and manage their online awareness, and ensure a flawless execution to optimise their e-retail presence.

Do pobrania: internship

EProjectConsult

 

 

The European Institute of Training and Research “EProjectConsult” serves as the international department of A Rocca Ass. Art. CultIt promotes European cultural awareness and social integration mainly through youth education, and provides, therefore, training programmes in the different economic sectors in partnership with Italian and foreign enterprises. Given its expertise in the preparation and implementation of national and international projects, it also offers a wide range of management consultancy services in that area. Last but not least, as an institute of training and research, EProjectConsult has developed its own training courses for adult education.

 

Do pobrania: offer

European Investment Fund (EIF)

 

 

The European Investment Fund (EIF), part of the EIB Group, is a European Institution with a strong financial and business profile (triple A rated), supporting Europe’s SMEs by improving their access to finance through a wide range of selected financial intermediaries. To this end, we design, promote and implement equity and debt financial instruments which specifically target SMEs. In this role, we foster EU objectives in support of entrepreneurship, growth, innovation, research and development, and employment.

Więcej informacji:

http://www.eif.org/jobs/internships/index.htm

Oferty: tutaj

FreeDa

 

FreeDa Language Space a multi-language school located in Barcelona.

We are passionate about languages, and we strive to share this passion with others. The school embraces a large number of courses, focusing on language, academics, and cultural experience.

Our practical approach to language is taught by highly qualified teachers and consultants, who consistently enhance their skills at specialized training courses.

We are growing every day, and our goal is to become the global space, where people from different cultures would interchange the cultural experience, learn languages, find new friends and celebrate diversity.

Do pobrania: Internship offer

Global Recruiters of Czech Republic

 

Global Recruiters of Czech Republic is a boutique Executive Search & Recruitment firm, offering client companies and candidates integrity, personal attention, confidentiality and professional standards. The GRN Czech team is comprised of highly committed and work dedicated recruitment professionals, who are always delighted to discover new talents for & in the Central and Eastern European job market.

Do pobrania: Placement offer-Project Coordinator, Placement offer-Social Media

GlobeSailor

 

Założona w 2008 roku firma GlobeSailor jest europejskim liderem w branży czarteru jachtów
on-line. Naszą misją jest stworzenie serwisu, dzięki któremu wynajem jednostek jest
bezpieczny i klarowny, dlatego współpracujemy wyłącznie z certyfikowanymi firmami
czarterowymi.


Z siecią 1 000 profesjonalistów, ponad 14 000 łodzi dostępnych w 180 destynacjach na całym
świecie, oferta GlobeSailor zaspokoi potrzeby każdego żeglarza. Nasz międzynarodowy zespół,
tworzący 7 rynków, składa się z pasjonatów żeglarstwa. Porady ekspertów nautycznych i
indywidualne podejście do każdego rejsu sprawia, że każde wakacje stają się wyjątkowe.

Do pobrania: oferta

Google

 

Google's mission is to organize the world's information and make it universally accessible and useful. And while we’re committed to building the perfect search engine, our work goes well beyond delivering accurate search results. The spirit of innovation and entrepreneurship that made our company a success right from the start underpins the work we do every day, from constantly pushing the boundaries of our products to researching alternative energies or devising new ways to interact with our clients.

Contrary to popular belief, we don’t just hire engineers. Whether it’s developing new business strategies, enhancing customer happiness, providing online marketing consultancy to our clients or bringing products to market, there are plenty of graduate opportunities at Google that don’t involve algorithms.

 

We are currently accepting applications for a range of technical and non-technical, full-time opportunities and we are interested in final year students and recent graduates from all disciplines. If you are thinking about full-time career with Google, please visit the following link:

 

Internships offers available here: https://careers.google.com/students/

 

 

Hilti

 

Dlaczego właśnie Hilti?

Oprócz faktu, że Hilti jest niekwestionowanym liderem w usługach i produkcji urządzeń dla branży budowlanej, niektórzy pracownicy wierzą, że to właśnie pasja do ludzi jest tym, co sprawia, że Hilti jest najlepszym wyborem. Inni są przekonani, że to możliwość zawodowego rozwoju, który znajduje się w ich zasięgu. Możliwe, że jest to znaczenie wewnętrznych wartości Hilti. Nieważne, czy to perspektyw osobistego rozwoju, czy pola do działania w międzynarodowej firmie, najważniejsze jest to, czego Ty szukasz.

Jeśli podobnie rozumiesz to, jak powinna wyglądać Twoja zawodowa przyszłość, skorzystaj z okazji i rozpocznij swoją karierę w Hilti.

 

Osoby zainteresowane odbyciem praktyki w europejskich jednostkach firmy Hilti, proszone są o złożenie aplikacji przez stronę:

https://careers.us.hilti.com/en-us

IBC Corporate Solutions Ltd

Firma oferuje szereg usług powierniczych, prawnych, księgowych, oraz doradczych dla firm oraz osób fizycznych. Wspieramy naszych klientów przez wszystkie procesy biznesowe, od planowania struktury biznesowej, poprzez założenie firmy, jej zarządzanie, aż do jej sprzedaży lub likwidacji.

Jesteśmy zespołem doświadczonych doradców w dziedzinie usług korporacyjnych, powiernictwa, prawa i podatków, księgowości, zarządzania i administracji spółek, międzynarodowego planowania podatkowego i usług pochodnych.

Nasze biura znajdują się na Cyprze (Nikozja) oraz w Polsce (Gdańsk).

Mimo fizycznej obecności biur na Cyprze i w Polsce, poprzez sieć partnerów oferujemy usługi w każdej innej jurysdykcji (np. Anglia, Malta, Łotwa, Zjednoczone Emiraty Arabskie i inne).

 
IBC Corporate Solutions świadczy takie usługi jak:
 
- zakładnie spółek w różnych jurysdykcjach
- zarządzanie i administracja spółek
- likwidacje i restrukturyzacje
- doradztwo prawne i podatkowe
- planowanie podatkowe
- księgowość, VAT, obsługa kadrowo-płacowa
- otwieranie korporacyjnych kont bankowych i ich administracja
- usługi konsultingowe
- usługi wsparcia biznesu
- wirtualne biuro, adres siedziby firmy, wynajem powierzchni biurowej
- usługi agencyjne i reprezentacyjne
- szkolenia prawne i podatkowe
 

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.ibccs.com.pl w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Do pobrania: Assistant Account Manager - internship offer

Institute for Cultural Diplomacy

The Institute for Cultural Diplomacy (ICD), is an international, not-for-profit, non-governmental organisation, registered in the USA and Germany, with headquarters in Berlin, Germany. The ICD is focused on the theory and practice of cultural diplomacy to promote global peace and stability through strengthening and supporting intercultural relations at all levels. The Institute’s main activity is focused on research,  holding events to raise awareness of cultural communities, conducting international and interdisciplinary congresses and symposiums highlighting the actors and various approaches related to the field, and offering educational programs, in partnership with leading European universities and institutions, dedicated either wholly or in part to the field of cultural diplomacy. More information about the activities of the ICD can be found under: www.culturaldiplomacy.org

www.berlinglobal.org/index.php?en_internship 

International Chamber of Commerce Court of Arbitration

 

Everything we do at ICC aims to promote international trade and investment as vehicles for inclusive growth and prosperity.

From resolving disputes when they arise in international commerce to supporting global efforts to streamline customs and border procedures, we support multilateralism as the best way to address global challenges and reach global goals.

Having witnessed the power of international commerce to lift millions of people out of poverty, today we have our sights set on the future of globalisation, working to promote inclusive and sustainable growth to the benefit of all.

We work to promote international trade, responsible business conduct and a global approach to regulation by combining our global influence with our unique expertise in advocacy, standard setting activities and global services.

In the activities we carry out every day—in our work to support the resolution of commercial disputes, through policy advocacy, in the development of rules and guidelines, in our training courses, and in the delivery of other practical tools and services, we help you adapt to the challenges of trading in today’s fast-paced global economy.

 

Do pobrania: https://iccwbo.org/careers/internship-opportunities/icc-dispute-resolution-services-internships-paris/

 

 

ITSector

 

ITSECTOR- Sistemas de Informação, S.A is a technology based company that began activity in 2005.

It is characterized as a dynamic and young company, led by a strong technological competence in the IT sector and focused on its’ target clients.

In Portugal it is located in Oporto (where the headquarters are located) and Lisbon, and it a presence in Poland, United Kingdom, Angola and Mozambique.

Its’ activity focuses on the development of projects and the integration of computer software applications, consultancy and outsourcing specialized in markets such as Banking, Telecommunications, Public Administration Commerce and Services.

The companies´ main focus is innovation and development of efficient solutions for its´ clients associated with technological services and the adapting of clients business processes, so that they may identify ITSector as a partner of excellence in their business and not just a simple service provider.

With a team of over 200 worthily qualified professionals, ITSector is a young and dynamic company characterized by strong experience in the sector of IT. Our main aim is innovation, and implementing efficient solutions for our clients, acting in areas of software development, system integration, consulting and specialized outsourcing.

 

Do pobrania: Placemen offer, Placement offer, Placement offer

KG International Unipessoal LDA

KG International provides a comprehensive and professional services in the field of internationalization, consulting and project management.

Do pobrania: Placement offer

Leaderbrock

 

Leaderbrock. Sports & Entertainment is an agency specialized in Sports Marketing in four business lines.

- Attitude & Aptitude. Area of representation, mainly in football. Leaderbrock, under the brand Attitude & Aptitude goes further and revolutionizes the concept of representation of elite athletes in order to manage his career

- Athletes Consultancy. We offer personal and professional advice to elite sportsmen from different modalities.

- Doing4you. Entertainment & Events & Brand Activation. Area focused primarily on creating and organizing all types of events related to the world of sports and building recreational projects.

- Marketing Consultancy. Area dedicated to projects consultancy whether sporting, linked to sport, or oriented to clients.

 

Do pobrania: Placement offer

Leszek J. Olejniczak - Geschäftsstelle für Deutsche Vermögensberatung

 

The company Leszek J. Olejniczak - Geschäftsstelle für Deutsche Vermögensberatung is an independent representative office for the DVAG - German Financial Advisors’ Association in Hamburg which exists in the market since 1990.

 The DVAG is a leader in Germany in the finance services sector. A team of advisors cooperates with the most renowned financial institutions. The DVAG has its own system of continual employee training (schooling) in 11 cities in Germany and 3 cities in Austria. The company operates in Germany, Austria and Switzerland. The company specializes in service in complex areas of insurance, finance and banking. The organization and optimization of private financial situation in comparison with individual customer needs is our priority. It advises in choosing the appropriate insurance system for companies and advises in the area of start-up businesses in Germany (without the need to get employed) – these are areas in which the company expands with great success. Furthermore, the company gives advice in corporate law, labor law and tax law.


Do pobrania: placement offer

 

 

 

Lenovo (Slovakia)

Our story began more than three decades ago with a team of eleven engineers in China. Today, we are a diverse group of forward thinkers and innovators in more than 160 countries, constantly reimagining technology to make the world more interesting and to solve tough global challenges. We are dedicated to transforming our customers’ experience with technology—and how it, and they, interact with the world around us. We call this Intelligent Transformation. We are setting the stage for what’s possible with technology shaped by Augmented Intelligence, capable of enhancing and elevating human capability. We have a proven history of results with $43B in revenue, hundreds of millions of customers, and four devices sold per second.

Do pobrania: Internship offer

LKW Walter

LKW WALTER was founded in 1924 and is one of the largest full truck load companies in Europe. It is among Austria's Top 100 companies. We focus on the organisation of full truck loads throughout Europe and to/from Russia, Central Asia, the Middle East and North Africa. Since 1984 LKW WALTER has been a pioneer in the development of combined road/rail and Short-Sea shipping. The WALTER GROUP is one of Austria's most successful private companies.

Do pobrania: Placement offer

M.E.P. Europrojects Granada® S.L.

 

 

M.E.P. Europrojects Granada®, S.L. is a private training organisation mainly aimed at organising and implementing different European and international projects in Granada and with a long experience in participating within European projects, specially Erasmus+ KA1 projects, European Social Fund projects (Human Capital – National Cohesion Strategy Operational Programme), Structural and Regional projects and many other EU funded project types as well as International projects.

M.E.P. Europrojects Granada®, S.L. team counts on an extensive experience of more than 12 years working with European Mobility projects and organising training mobility projects for more than 3.000 students and 500 teachers coming from 21 different countries.

M.E.P. Europrojects Granada®, S.L. will organise together with Beneficiary/Sending organisation all aspects related to the preparation, submission and implementation of their European projects. M.E.P. Europrojects Granada®, S.L. will organise not only the internship but also all the necessary services to provide a complete training programme for trainees from the most varied specialities and a 360º personal and professional experience. M.E.P. Europrojects Granada®, S.L. can also organise study visits, study activities and job shadowing for teachers and professionals of any field.

M.E.P. Europrojects Granada®, S.L.  main characteristic is that we provide continuous help and monitoring during the whole project lifetime, being a lifeguard both for sending organisations and participants who feel during their stay in Granada with us like at home.

 M.E.P. Europrojects Granada®, S.L. also counts on the project coordination team of different profiles and speaking different languages to facilitate communication and fulfil the needs of the participants. This language knowledge allows the staff to manage the documents and certificates which are relevant for the project.

Do pobrania: internship

Microsoft

 

”Microsoft Corporation – amerykańskie przedsiębiorstwo informatyczne. 

Najbardziej znane jako producent systemów operacyjnych MS-DOS, Microsoft Windows i oprogramowania biurowego Microsoft Office. 

Spółka publiczna z siedzibą w Redmond w stanie Waszyngton. 

Założona w 1975 roku przez Billa Gatesa i Paula Allena”.

Link do ofert: https://careers.microsoft.com/students/us/en

MMBarcoding

MM Barcoding Ltd. is a medium-small size company founded by Martin Mulligan in 1984. The company’s headquarter is located in St. Helens, Merseyside in UK. 

MM Barcoding Ltd. is an expanding company and constantly looking for committed students for the internship vacancies. MM Barcoding Ltd. is an international company specialized in barcode products and RFID solutions centered on the following areas:

-Label Printers, Thermal Print heads and other barcode products

-Barcode labels and Thermal ribbons

-Maintenance of barcode products, especially label printers and barcode scanners.

-RFID solutions  - Consultancy and training courses 

The company has 25 years of experience in the industry with excellent links to EU countries such as Spain, Germany, Italy or France. 

We permanently offer internship positions in the fields of Finance, HR, IT, Service/Marketing and Supply Chain.  We want to give the opportunity to work in a dynamic team with people from all over the world and the possibility to take real responsibility and to gain real professional experience

This opportunity will improve the student’s English skills by living and working in a British business environment

Do pobrania: Supply Chain Internship, Finance Internship, Marketing Internship, IT InternshipHR Internship

MPA Consulting

MPA Consulting, Michael A. Potter International, Manchester, UK

MPA Consulting is a Management Consultancy that specialises in Business, HR Management and Training, and is one of the UK's leading providers of "Agenda for Change" Panel Work and Consultancy, including the provision of Training and Job Evaluation to NHS. 

MPA Consulting specialises in Change Management, Organisational Development as well as Recruitment and Selection. The MPA Consultants assist organisations in developing effective people strategies, plans, policies and systems which help contribute to long-term commercial success. From HR professionals to occupational psychologists and trainers MPA Consulting has the capacity to deliver high quality expertise and solutions to organisation.

Do pobrania: Placement offer

Nike

 

 

 

Company Profile

Branch

Consumer Goods

Description

It started with a handshake between two visionary Oregonians: Bowerman and his University of Oregon runner Phil Knight. They and the people they hired evolved and grew the company that became Nike Inc.

From a US-based footwear distributor Nike grew into to a global marketer of athletic footwear, apparel and equipment that is unrivaled in the world. Along the way, Nike has established a strong Brand Portfolio with several wholly-owned subsidiaries including Cole Haan, Converse Inc., Hurley International LLC, NIKE Golf, and Umbro Ltd.

That includes more than 30,000 Nike employees across six continents, each of whom is making his own contribution to fulfill our mission statement: to bring inspiration and innovation to every athlete in the world.

Nike does more than outfit the world’s best athletes. We are a place to explore potential, obliterate boundaries, and push out the edges of what can be. We are looking for people who can grow, think, dream and create. We thrive in a culture that embraces diversity and rewards imagination. We seek achievers, leaders and visionaries. At Nike, it is about bringing what you have to a challenging and constantly evolving game.

At Nike, every employee brings inspiration and innovation to our business.  And others have also taken notice. In the last years, we have been named to Fortune Magazine’s 100 Best Companies To Work For as well as Business Week’s Top 100 Best Places To Launch A Career lists.

As the world’s largest sports company, we also go beyond the game to work with communities and cultures around the globe.

Our Internship Program

“Don’t dream of winning, train for it”

Mo Farah

With our Internship Program we want to train young talents to develop their potential. In our European headquarter, based in Hilversum, we offer a wide variety of opportunities.

Our nature friendly campus hosts over 1,500 employees coming from all over Europe (and beyond). Our cutting edge facilities and our dynamic environment make working at Nike an unforgettable experience for each young talent who is passionate about sport and sportswear.

We seek people who are willing to explore their potential and push their boundaries. Are you up to the challenge? If you are, here’s what you need to do to apply for a job or an internship in our Headquarters.

Most of our internships are in the following fields: Merchandising, Fashion and Design, Product Management, Retail, HR, Finance, Marketing and Sales.

You can do so by visiting our  https://jobs.nike.com website and applying directly for our available positions.

As part of our Internship Program, we are looking for:

 

Students enrolled at University or any other relevant institution for the entire duration of the internship program;

 

A major preferably in: business sciences, design, merchandising, product management, apparel/textiles, liberal arts, sport management;

Passion for sports and Nike;

High energy level, curiosity and information seeking attitude;

 

Proven ability to prioritize workloads, manage multiple projects simultaneously and drive results;

Passion and attitude for teamwork in a multicultural context;

Strong communication skills;

Fluent in English;

Valid EU work permit.

Internship duration is 6 – 12 months, full time. We welcome students who want to complete their thesis assignment as well.

Nintendo

 

Nintendo of Europe GmbH

 

Level up!

 

Thanks to our products Nintendo Switch and Nintendo 3DS, we are one of the leading manufacturers of video games and consoles in the field of Interactive Entertainment. Our intention is to reach everyone with our products – regardless of age, gender or experience with games. A strong and motivated team, superior quality, new concepts, the creative development and implementation of game ideas, combined with a sophisticated sales strategy, enable us to constantly surprise you with new and innovative products.

A wholly-owned subsidiary of Nintendo Co., Ltd., Nintendo of Europe, based in Frankfurt am Main, Germany, was established in 1990 and handles Nintendo's operations in Europe.

We believe in investing in the workforce of the future. We offer students the chance to put their theoretical knowledge into practice. Tackle new challenges with us! Just take a look at our job portal: https://jobs.nintendo.co.uk

Please note: The internship has to be mandatory for your current studies (please attach a confirmation letter from your university)

Optimy

 

Making impactful projects easier since 2011. Optimy is the most customer-centric software for sponsorship and grant management. Collect, select and manage all your projects in one single tool.

 

All Internships offers available here

Placements in Portugal

www.placementinportugal.com 

Placements in Portugal aims to help ambitious and international motivated students to finding internship opportunities in Portugal. Enjoying from a growing partner network in Portugal, Placements in Portugal aims at making the bridge between the foreign student and companies and institutions in Portugal overseeing the overall internship process for the student. Placements In Portugal services are free for all students under internship programs (i.e. Erasmus Placement and Leonardo Da Vinci or any other identical internship program). In addition to the internship support, Placement In Portugal also provides support in other related areas like housing, insurance and cultural integration.

 

 

Polword Ltd.

 

Polword Ltd. is a leading specialist in teaching the Polish Language in London. We also provide Russian and English language courses as well as translation and interpreting services. We boost a wide variety of both group and individual courses starting from general language to specialist courses, e.g. business courses.

We are located in heart of London and for over 15 years we have built a reputation for providing high quality language courses people love

Do pobrania: Placement offer

PremiValor Consulting

 

PremiValor Consulting is a firm focused in providing value-added services that will make significant contribution to its clients integrating solutions in the management consulting area, with emphasis on Corporate Finance, Project Finance, Strategy, Macro Economic Studies and Project Management.

 

PremiValor Consulting differentiating positioning consists in the excellence and multidisciplinarity of its team, with background education in management and economics, communication, engineering, medicine, pharmacy, biology, nutrition etc.

Do pobrania: Placement offer

Procter&Gamble

Procter&Gamble jest jedną z największych na świecie firm działających na rynku FMCG (szybko zbywalnych dóbr konsumpcyjnych). Produkujemy i sprzedajemy niemal 300 marek, które trafiają do 4 miliardów konsumentów na całym świecie. Na wspólny sukces w 80 krajach pracuje łącznie 127 000 osób, w tym ponad 3000 w Polsce. Nasze marki sprzedawane w Polsce to m.in. Gillette, Pantene, Head&Shoulders, Olay, Wellaflex, Blend-a-med, Oral-B, Braun, Duracell, Pampers, Always, Naturella, Vizir, Lenor, Ariel. Firma P&G znana jest na świecie jako „kuźnia” talentów i liderów biznesu. Mamy za sobą ponad 170 lat tradycji i doświadczenia w działalności w wielu krajach na całym świecie.

 

Budujemy naszą organizację „od wewnątrz”, zatrudniając pracowników na podstawowe stanowiska menedżerskie i systematycznie awansując ich na kolejne szczeble, w miarę zdobywanych umiejętności. Oznacza to, iż nikt z zewnątrz (z innych firm) nie jest zatrudniany na wyższe stanowiska kierownicze. Awansują na nie nasi pracownicy.

Strategia „budowania organizacji od wewnątrz” powoduje, że nasza firma w naturalny sposób jest doskonałą ofertą dla studentów i absolwentów – nie wymagamy doświadczenia zawodowego ani ukończenia konkretnego kierunku studiów. Dla nas ważny jest potencjał, który będziemy rozwijać.

Link do aplikacji:

www.pgcareers.com 

Proyecto Espanol

PROYECTO ESPAÑOL is a language school, specialized in Spanish for foreigners, with

schools in Alicante, Barcelona, Granada and Madrid.

 

To download: Placement offer-Marketing, Placement offer-Marketing, Placement offer-Assistant

savedroid AG

 

savedroid creates a unique AI-fueled ecosystem of crypto saving and investing for masses. Our mission is to help young people to save money and cryptocurrencies comfortably and safely with Germany’s first intelligent saving app, and to fulfill their small and big Wishes almost unnoticed.

We are passionate about making our product a hit! 

Join our team as:

· Data Scientist Intern

· Social Media Marketing Intern

· HR Recruiter Intern

· Customer Service Intern

· Legal Intern

· Entrepreneurship Intern

Details about all available internships offers you can find on the web: https://www.savedroid.com/careers/

Savings United GmbH

 

Savings United GmbH is an international network of digital coupon marketplaces. Our headquarters are in Hamburg, Germany.

We believe it is crucial that customer needs belong to the center of our decision-making process, for doing so it is essential to have a team with a strong understanding of customer’s expectations. Our team is made up of professionals from sixteen different nationalities with wide experience in e-commerce, branding, search engine optimization and information technology.

With our platforms already settled in several countries around the globe, we have also established exciting partnerships with well-known media groups in Germany (Stern.de), France (TeleLoisirs.fr) and Poland (Newsweek.pl).

We help millions of customers around the world spend less money with free coupons and offers for the online shops they love.

The power of deciding what and when to buy should always be in the customer’s hands. Our promise as a company is to make this decision-making process even easier and smarter.

We are the engine that moves people towards the deal which they are looking for.

www.savings-united.com

Do pobrania: https://savings-united.com/career/available-positions 

Spain Internship

Spain Internship is a combination of education-related services and recruiting providing services for any kind of business and individuals.

Created in 2009, we are the leading organization in our field in Spain. We collaborate with more than 150 universities all over Europe as well as deal with many international companies and organizations,

keeping projects in Spain, Italy and Germany.

Spain Internship has four kind of services:

 

1. Recruitment services

2. Partnership as host member in LLP programs

3. Personalized internship search for groups or universities

4. Online job websites: www.jobbydoo.co.uk/internship-jobs .

Created in February 2011 is a free online portal for finding internships throughout Europe. We currently have 15,000 active users and 1,000 companies posting internships,

making it the European leader for these purposes. It is officially recognized as a partner of the educational committee of the European Union .

Based in Sevilla, Spain, we are an international team with more than 6 nationalities.

Being a young and innovative company, we can guarantee the intern a global learning experience both in the marketing and business field and a fun environment to work.

 

Do pobrania: internships

SUMAQ LAW FIRM

 

Sumaq Law Firm is a Barcelona-based English-speaking law firm that pecializes in Intellectual Property, Copyright and Franchises.

To download: placement


REKOMENDOWANE SERWISY Z OFERTAMI PRAKTYK ZAGRANICZNYCH

Europlacement

http://www.europlacement.com

Europlacement provides internships for students who are looking to do their internship abroad in Europe. As partner of Globalplacement, Europlacement works together with the European Union to provide high quality transnational internships within Europe.

Globalplacement

http://www.globalplacement.com 

Globalplacement is the market leader for international internships. It's completely free of charge for students and offers more than 800 international internships on a daily basis from all over the world.

Stageplaza.nl

http://www.stageplaza.nl

Stageplaza.nl provides internships for national and international students in the Netherlands to students for free. As market leader of the Dutch internship market, students will find over 1500 internships available every day.

Placement UK

 

Are you a student looking for a work placement or internship in the UK? If you are, we can help.

Since 2001 we have helped thousands of students from the UK and all across Europe to find their ideal commercial placement in the UK.

Placement UK is an independent company with a vast amount of experience both from placing under-graduate students, and actually employing them in our own business: we have 3 interns at any one time. 

When placing students into placements and internships in Great Britain we pride ourselves on providing a highly personalised service. We have a thorough understanding of what students want and need. Our founder carried out 3 work placements as part of his own Business degree, and since 2001 Placement UK has employed around 50 interns itself, and placed thousands in other trusted reputable businesses in the UK. We only work with companies who are prepared to offer a good training allowance (payment), and to invest in training you to help build your skills to progress within your chosen career.

Available internship opportunities you can find here: http://www.placement-uk.com/ops/jobs-NEW.php?order=ref-asc

Do pobrania: ulotka

Placements - Portugal

www.placementinportugal.com 

Placements in Portugal aims to help ambitious and international motivated students to finding internship opportunities in Portugal. Enjoying from a growing partner network in Portugal, Placements in Portugal aims at making the bridge between the foreign student and companies and institutions in Portugal overseeing the overall internship process for the student. Placements In Portugal services are free for all students under internship programs (i.e. Erasmus Placement and Leonardo Da Vinci or any other identical internship program). In addition to the internship support, Placement In Portugal also provides support in other related areas like housing, insurance and cultural integration.

 

 


BAZA MIESZKANIOWA

WG-Gesucht

WG-Gesucht jest obecnie jednym z największych portali dla poszukujących mieszkań i pokoi w Europie. Dostępna jest również wersja angielska, a wkrótce także polska. Co miesiąc strona jest odwiedzana przez 6 milionów osób. Serwis pozwala na szybkie i bezproblemowe wyszukanie ofert lokalowych w całej Europie.

www.wg-gesucht.de