Kontakt 

Dr Arleta Nerka
Katedra Prawa Pracy
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa
Adres e-mail: arletan@kozminski.edu.pl

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

„Praca zdalna, czyli o prawie pracy tworzonym na nowo"

Warszawa, dnia 29 października 2020 r.

 

 

Szanowni Państwo,

Zjawisko home office, choć znane i stosowane już wcześniej w wielu korporacjach, stało się znakiem rozpoznawczym czasu pandemii. System pracy na odległość trwał kilka miesięcy, a w wielu firmach i urzędach stosowany jest do dziś. Praca zdalna stała się przełomem w prawie pracy, stanowiącym efekt przejścia od prawa pracy XX wieku do prawa zatrudnienia XXI wieku. Oznacza przełom w myśleniu o prawie pracy i relacjach stron stosunku pracy.

Te i inne aspekty pracy zdalnej będą przedmiotem rozważań konferencji naukowej pt.: „Praca zdalna, czyli o prawie pracy tworzonym na nowo” organizowanej we współpracy przez Katedrę Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Zakład Prawa Pracy w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego, w trybie on –line,  w dniu 29 października 2020 r. Udział  konferencji jest bezpłatny.

Organizatorzy konferencji zamierzają pobudzić środowisko naukowe do dyskusji nad przyszłością prawa pracy w kontekście pracy zdalnej. Czy home office może stać się powszechnym standardem, nie tylko w okresie pandemii, lecz i wówczas, gdy geografia przestaje mieć znaczenie dla zawarcia i kształtowania relacji zatrudnienia?

Pozostając w nadziei na spotkanie z Państwem podczas tego wydarzenia, łączymy wyrazy szacunku

 

Prof. ALK dr hab. Monika Latos-Miłkowska
Zakład Prawa Pracy
Akademia Leona Koźmińskiego

Prof. UKSW dr hab. Monika Gładoch
Katedra Prawa Pracy
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Informacje ogólne 

 • Rodzaj wydarzenia: ogólnopolska konferencja naukowa
 • Organizator:

  • Katedra Prawa Pracy, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  • Zakład Prawa Pracy, Kolegium Prawa, Akademia Leona Koźmińskiego

 • Termin: 29 października 2020 r. (czwartek), godz. 14.00 – 17.00
 • Miejsce: Konferencja odbędzie się w trybie zdalnym, poprzez platformę MS TEAMS

Adresaci konferencji 

Przedstawiciele środowisk naukowych, akademickich, zarodowych, pracodawców i organizacji pracodawców, związków zawodowych, pracownicy, managerowie personalni, kierownicy różnego szczebla, firmy oferujące rozwiązania techniczne wykorzystywane w procesie home office, słuchacze studiów podyplomowych, doktoranci, studenci oraz wszystkie osoby zainteresowane problematyką zatrudnienia.

Cel i zakres przedmiotowy konferencji  

Do celów konferencji należy poddanie dyskusji naukowej zagadnień pracy zdalnej  w kontekście paradygmatu klasycznego stosunku pracy. Zakres przedmiotowy konferencji obejmuje analizę teoretyczno-prawnych koncepcji pracy zdalnej, kierunków rozwoju home office w różnych obszarach zatrudnienia, pozycji pracodawcy i pracownika oraz innych aspektów prawnych świadczenia pracy na odległość.

Do zadań konferencji należy także nawiązanie kontaktów, wymiana poglądów przedstawicieli środowiska naukowego i praktyki zawodowej, zwłaszcza specjalistów z zakresu szeroko rozumianego prawa zatrudnienia.

Komitet organizacyjny  

 • Dr Magdalena Kuba
 • Dr Agata Miętek
 • Dr Arleta Nerka

Rada Programowa  

 • Dr hab. Monika Latos-Miłkowska, prof. ALK
 • Prof. dr hab. Ludwik Florek, UW
 • Dr hab. Robert Zieliński, prof. ALK
 • Dr hab. Monika Gładoch, prof. UKSW
 • Dr hab. Katarzyna Roszewska, prof. UKSW

Miejsce i czas konferencji  

29 października 2020 r. (czwartek), godz. 14.00 – 17.00

Konferencja odbędzie się w trybie zdalnym, poprzez platformę MS TEAMS (link do spotkania otrzymają Państwo na podany w formularzu rejestracyjnym adres email)

Rejestracja 

 

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

 

Program do pobrania

Twoja przeglądarka nie obsługuje tej wtyczki. Zamiast tego możesz kliknąć tutaj aby pobrać plik PDF.