Prawo nowoczesnych technologii 

 

Jesteśmy online ready.
W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.

PARTNER KIERUNKU 

Kancelaria Maruta Wachta
Jesteśmy specjalistyczną kancelarią obsługująca projekty technologiczne i nowe modele biznesowe. Zajmujemy się gospodarką, która dwadzieścia lat temu nie istniała lub dopiero się tworzyła. Pracujemy nad umowami wdrożeniowymi i SLA, kontraktami outsourcingowymi i cloudowymi (Iaas/PaaS/SaaS), audytujemy i pomagamy przy interpretacji umów licencyjnych, tworzymy modele zarządzania IT od strony prawnej. Zapewniamy pełne wsparcie od pisania i negocjacji umów, przez udział w nadzorze ich realizacji (legal project managment) po obsługę sporów, sądowych i pozasądowych. Prowadzimy pionierskie projekty jak wdrożenia agile czy kontrakty chmurowe w sektorze finansowym. Doświadczenie zdobyliśmy podczas realizacji kilkuset projektów o łącznej wartości kilkunastu miliardów złotych.

Nasze działania zyskały uznanie zarówno Klientów, jak i innych kancelarii, co potwierdzają zdobyte wyróżnienia w wielu rankingach kancelarii prawnych.

SPRAWDŹ RANKINGI KANCELARII

 

RANKING KANCELARII 2017 DZIENNIKA RZECZPOSPOLITA

 • Najlepsza Kancelaria w kategorii Technologie, media, telekomunikacja
 • Najlepsza Kancelaria w kategorii Prawo zamówień publicznych
 • Rekomendowana Kancelaria w kategorii Prawo własności intelektualnej, przemysłowej oraz autorskie
 • Rekomendowana Kancelaria w kategorii Procesy sądowe i arbitraż

W tym samym rankingu,  nasi prawnicy, prowadzący również wykłady na studiach podyplomowych, otrzymali indywidualne nagrody:

 • Marcin Maruta – lider w dziedzinie Technologie, Media, Telekomunikacja (w latach 2016-2017);
 • Bartłomiej Wachta – lider w dziedzinie Prawa Zamówień Publicznych (w latach 2016-2017);
 • Zbigniew Okoń – rekomendowany w dziedzinie Prawo własności intelektualnej, przemysłowej oraz autorskie (2017 r.).

Zarówno kancelaria Maruta Wachta, jak i poszczególni prawnicy, każdego roku są doceniani i rekomendowani w zagranicznych rankingach. Chambers Europe rekomendował w 2017 roku Marcina Marutę w TMT oraz Data Protection, a Daniela Jastruna w dziedzinie Corporate/M&A. Jako jedyna w Polsce kancelaria, znaleźliśmy się w zacnym gronie finalistów w rankingu The Lawyer w dwóch kategoriach - Law firm of the year: Central Europe oraz European specialist law firm of the year.


 

Osiągamy coraz to większe sukcesy w obszarze ochrony danych osobowych, czego przykładem jest rekomendacja dla kancelarii Maruta Wachta, w dziedzinie Danych osobowych przez Politykę Insight w Rankingu kancelarii regulacyjnych 2017.Przez lata pracy stworzyliśmy zespół ponad 60 wyspecjalizowanych ekspertów, doskonale orientujący się w projektach informatycznych, rozumiejący potrzeby biznesowe, jakie za nimi stoją i związane z nimi procesy oraz ryzyka. Pozwala nam to na świadczenie wysokiej jakości usług, skutecznie zabezpieczających działania naszych Klientów, zarówno poprzez wsparcie prawne, jak i odpowiednie ukształtowanie mechanizmów biznesowych.

Kierownik studiów 

Roman Bieda, radca prawny, rzecznik patentowy w Maruta Wachta sp. j.

rbieda@maruta.pl

Radca prawny i rzecznik patentowy w Kancelarii Radców Prawnych Maruta Wachta spółka jawna. Od prawie 15 lat specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. Zajmuje się między innymi negocjowaniem umów IT (umowy wdrożeniowe, outsourcingowe, licencje itp.), doradztwem prawnym w zakresie ochrony danych osobowych (RODO) oraz handlu elektronicznego.

Współpracownik Centrum Prawnych Problemów Techniki i Nowych Technologii Uniwersytety Opolskiego.

Przewodniczący podgrupy roboczej ds. prawnych aspektów AI powołanej przez Ministra Cyfryzacji. W ramach prac grupy roboczej brak udział w przygotowaniu „Założeń do strategii AI dla Polski”.

Wchodził w skład Rady ds. Cyfryzacji drugiej kadencji, powołanej przez Ministra Cyfryzacji. W ramach prac Rady ds. Cyfryzacji uczestniczył w reformie krajowych przepisów o ochronie danych osobowych, mającej na celu dostosowanie krajowego systemu prawnego do wymagań RODO.

Pracę zawodową łączy z praktyką wykładowcy oraz trenera. Wykłada przedmioty związane z prawem własności intelektualnej oraz prawem nowych technologii w Szkole Głównej Handlowej, Instytucie Podstaw Informatyki PAN oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Jest opiekunem merytorycznym oraz wykładowcą w ramach studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego. Wykładał przedmioty prawnicze w ramach programów MBA (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, IPI PAN).  Prelegent na szeregu konferencjach naukowych. Autor publikacji prawniczych.

www.romanbieda.pl

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY 

Dzięki uczestnictwie w studiach Prawa nowoczesnych technologii Słuchacze:

 • poznają zasady sporządzania umów IT, w tym umów na wdrożenie systemu informatycznego, umów outsourcingowych, umów licencji na oprogramowanie, itp.
 • poznają prawne aspekty świadczenia usług w modelu Cloud Computing (w tym IaaS/SaaS),
 • poznają regulacje z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym zasady sporządzania umów autorsko prawnych,
 • poznają najnowsze tendencje w zakresie prawa IT, w tym prawne aspekty robotyki i sztucznej inteligencji (AI), big data, blockchain, smart contracts,
 • zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie negocjacji kontraktów IT,
 • poznają zasady zawierania umów IT w trybie zamówień publicznych,
 • zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie ochrony danych osobowych w projektach IT,
 • poznają podstawowe zasady zarządzania usługami i projektami IT, w tym metodyki projektowe
 • będą mogli uzyskać praktyczną wiedzę z zakresu prawa technologii informatycznych od grona doświadczonych praktyków, na co dzień obsługujących skomplikowane i nowatorskie projekty informatyczne,
 • będą mogli nawiązać kontakty zawodowe oraz wymieniać doświadczenia z prawnikami oraz innymi przedstawicielami sektora IT.

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest zapoznanie uczestników z szeroko rozumianym prawem nowych technologii, w tym

 • zapoznanie uczestników z zasadami sporządzenia i negocjacji umów IT, w tym umów  na wdrożenie systemów informatycznych, umów dotyczących oprogramowania komputerowego, umów outsourcingowych, umów dotyczących utrzymania i serwisu oprogramowania i systemów IT,
 • przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej najnowszych tendencji rynkowych dotyczących umów IT (np. SaaS, IaaS, Cloud Computing itp.)
 • przekazanie praktycznej wiedzy pozwalającej na samodzielna sporządzanie i weryfikację przez uczestników umów licencji, umów o przeniesienie majątkowych praw autorskich, umów na wdrożenie systemów informatycznych, umów utrzymaniowych (serwisowych), regulaminów serwisów internetowych,
 • zapoznanie uczestników z prawnymi aspektami handlu elektronicznego (umowy, aukcje internetowe, ochrona konsumenta, sklepy internetowe), świadczenia usług drogą elektroniczną,  
 • przekazanie wiedzy dotyczącej prawnych aspektów e-marketingu oraz e –promocji,  
 • przekazanie wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych w projektach IT,
 • przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej  postępowań o zamówienia publiczne w zakresie IT (np. zamówienia systemów informatycznych, usług informatycznych).  

Studia prowadzone są przez prawników , na co dzień zajmujących się prawem IT i nastawione są na przekazanie praktycznej wiedzy, niezbędnej w obsłudze prawnej branży IT. Bazują na analizie orzecznictwa oraz konkretnych przypadków z praktyki (case study).  

ADRESACI STUDIÓW 

 • Radcowie prawni i adwokaci.
 • Prawnicy wewnętrzni firm informatycznych.
 • Osoby  negocjujące i zarządzające umowami IT.
 • Dyrektorzy i managerowie IT.
 • Kierownicy projektów informatycznych.

  REKOMENDACJE ABSOLWENTÓW 

  Bardzo polecam studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego kierunek Prawo Nowoczesnych Technologii. Wykłady prowadzone są przez praktyków i fachowców w swoich dziedzinach, co pozwala nabyć umiejętności w zakresie opiniowania i konstruowania umów dotyczących IT oraz innych kwestii związanych np. z handlem elektronicznym. Na studiach wykładają nie tylko prawnicy, ale również osoby innych specjalności, co daje okazję do nabycia wszechstronnej wiedzy dotyczącej problematyki związanej z Prawem Nowoczesnych Technologii. Szczerze polecam, jeśli ktoś myśli o specjalizacji w tym zakresie.

  Ewelina Kamińska,
  adwokat w Kancelarii Mecenat Warszawski

   

  Udział w pierwszej edycji studiów podyplomowych Prawo nowoczesnych technologii okazał się bardzo dobrą inwestycją w mój rozwój zawodowy. Zajęcia były prowadzone na bardzo wysokim poziomie i rzeczywiście dotykały sedna. Za szczególnie cenne uważam praktyczne podejście wykładowców do analizowanych problemów prawnych, koncentrujące się na ocenie ryzyka i omówieniu rozwiązań akceptowalnych biznesowo. Udział w zajęciach jest także dobrą okazją do networkingu. Zdecydowanie polecam każdemu, kto rozważa rozwój swojej specjalizacji w kierunku IT.

  Sławomir Kowalski, adwokat


  Serdecznie polecam podyplomowe studia Prawo Nowoczesnych Technologii. Wielką zaletą tych studiów są świetni prowadzący, łączący wiedzę na akademickim poziomie z praktycznym doświadczeniem. W toku studiów nacisk położony jest nie tylko na stricte prawnicze kwestie, ale przede wszystkim na zrozumienie specyfiki projektów IT, co powoduje, że zyskuje się nie tylko wiedzę ,ale również zrozumienie problemów z jakimi zwracają się klienci. Dodatkowym atutem jest dobra atmosfera i sprawna organizacja uczelni, co powoduje, że z przyjemnością wspominam weekendy spędzone w Akademii Leona Koźmińskiego.

  Anna Kruszewska,
  radca prawny w Hasik i Partnerzy


  Studia z zakresu prawa nowoczesnych technologii dostarczają wiedzy, która w dzisiejszym świecie jest potrzebna nie tylko osobom ściśle działającym w branży komputerowej. Ochrona danych osobowych, hosting, kwalifikacja prawna spammingu, dozwolony użytek, cloud computing to zagadnienia, które są istotne dla każdego kto posługuje się środkami komunikacji elektronicznej. Studia te, były dla mnie interesujące jako dla radcy prawnego świadczącego usługi prawne dla branży infrastrukturalnej w zakresie ochrony środowiska. Zagadnienia nowoczesnych technologii występują we wszystkich innowacyjnych działach gospodarki.


  Edyta Snakowska-Estorninho,
  radca prawny, Dyrektor Działu Prawnego w VEOLIA WATER TECHNOLOGIES


  Udział w trzeciej edycji studiów podyplomowych Prawo nowoczesnych technologii okazał się dobrą decyzją.

  Co wydaje mi się szczególnie cenne, program studiów obejmuje nie tylko specjalistyczne aspekty prawne związane z szeroko pojętymi nowoczesnymi technologiami, ale także liczne zagadnienia pozaprawne, takie jak zarządzanie projektami IT, strategie outsourcingu czy też negocjacje umów IT. Prowadzący to w dużej mierze praktycy posiadający wieloletnie doświadczenie w danej dziedzinie. Słuchacze mogą zakończyć studia, wedle własnego wyboru, standardową pracą opisową na wybrany temat bądź też – co wydaje mi się szczególnie praktyczne – przygotowaniem umowy do kazusu ułożonego przez prowadzących, która to umowa dyskutowana jest następnie z komisją podczas obrony końcowej.

  Polecam te studia w szczególności prawnikom, którzy w praktyce zawodowej mają do czynienia z klientami z branży IT bądź planują obsługę klientów z tej branży.


  Agnieszka Oleszczuk-Sowa
  radca prawny

   

   

  WIODĄCY WYKŁADOWCY 

  Roman Bieda - radca prawny, rzecznik patentowy w Maruta Wachta sp. j.

  Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. Od ponad 15 lat zajmuje się negocjowaniem umów IT, w szczególności umów wdrożeniowych, umów outsourcingowych oraz innych umów dotyczących oprogramowania i usług IT (np. cloud computing). Zajmuje się również doradztwem prawnym w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), handlu elektronicznego, e-marketingu, transferu technologii.

  Członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji. W ramach prac Rady ds. Cyfryzacji uczestniczył w reformie krajowych przepisów o ochronie danych osobowych, mającej na celu dostosowanie krajowego systemu prawnego do wymagań RODO.

  Pracę zawodową łączy z praktyką wykładowcy oraz trenera. Wykłada przedmioty związane
  z prawem własności intelektualnej oraz prawem nowych technologii między innymi w Szkole Głównej Handlowej, Instytucie Podstaw Informatyki PAN oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Wykłada przedmioty prawnicze w ramach programów MBA (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, IPI PAN). Prelegent na szeregu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa IT oraz ochrony danych osobowych.

  Marcin Maruta - wspólnik w Maruta Wachta sp.j.

  Ekspert w zakresie prawa nowych technologii oraz własności intelektualnej, szef Działu Kontraktów IT w Kancelarii. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w doradztwie dla dostawców i klientów sektora ICT. Nadzorował największe kontrakty technologiczne w Polsce o łącznej wartości ponad 10 miliardów złotych. Rekomendowany w Chambers Europe, członek ITechlaw, arbiter PIIT. Wykładowca prawa technologii na uczelniach państwowych i prywatnych (UW, SGH, PAN, Akademia Leona Koźmińskiego).
  Wg rankingu „Rzeczpospolitej” – najlepszy prawnik w dziedzinie technologie, media, telekomunikacja w latach 2016 i 2017 oraz w dziedzinie technologie w 2018 r., a także rekomendowany prawnik w dziedzinie telekomunikacja.

   

   

  Bartłomiej Wachta - wspólnik w Maruta Wachta sp.j.

  Ekspert w zakresie prawa zamówień publicznych, pełnomocnik stale występujący przed Krajową Izbą Odwoławczą. Specjalista w obszarze prawa nowych technologii. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w kontraktach IT, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Wykładowca m.in.: Akademii Leona Koźmińskiego, Polskiej Akademii Nauk, Centrum Promocji Informatyki, Institute for International Research, International Data Group Poland, Certified Global Education, prelegent na konferencjach branżowych: Cisco Forum, Konferencje Partnerów Asseco Poland, Konica – Minolta Business Solutions.

  Najlepszy prawnik w Polsce w dziedzinie prawa zamówień publicznych, wg rankingu „Rzeczpospolitej” 2016 r.,  2017 r.  i 2018 r.

   

   

  dr Zbigniew Okoń - Partner w Maruta Wachta sp. j.

  Doktor nauk prawnych, radca prawny, partner w kancelarii Maruta Wachta sp. j. Posiada blisko
  20-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa marketingu, nowych technologii i własności intelektualnej. Współpracownik Instytutu Allerhanda i Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor kilkudziesięciu prac naukowych dotyczących prawa reklamy, własności intelektualnej i nowych technologii. W rankingu kancelarii prawnych dziennika „Rzeczpospolita” 2016, 2017 i 2018 jest prawnikiem rekomendowanym w kategorii prawo własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawo autorskie.

  Adam Karpiński - Senior Associate w Kancelarii Maruta Wachta

  Senior Associate w Kancelarii Maruta Wachta. Specjalista z zakresu prawa nowych technologii, na co dzień zajmuje się doradztwem związanym z projektami technologicznymi.


  Pracuje zarówno dla zamawiających (m.in. sektor bankowy, ubezpieczeniowy, energetyczny, budowlany), jak i dostawców (od startupów po międzynarodowe korporacje). Pracował przy projektach dotyczących największych rozwiązań IT w Polsce.
  Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Przygotowuje się do obrony rozprawy doktorskiej dotyczącej prawa autorskiego. Trener na szkoleniach komercyjnych, wykładowca na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz we Wschodnim Ośrodku Transferu Technologii przy Uniwersytecie w Białymstoku. Posiada certyfikat AgilePM® Foundation.

  dr Maciej Kawecki

  Doktor nauk prawnych. Adwokat. Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji i koordynator prac nad krajową reformą ochrony danych osobowych. W latach 2016-2017 doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Cyfryzacji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na którym w 2016 r. obronił pracę doktorską nt. unijnej reformy ochrony danych osobowych. Studiował również na Uniwersytecie w Sztokholmie oraz Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem. W latach 2015-2016 zatrudniony w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdzie odpowiadał za prowadzenie współpracy międzynarodowej. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych, uczestnik kilkudziesięciu krajowych oraz międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu prawa nowych technologii. W 2016 r. uzyskał wpis na listę adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie – z uwagi na pełnioną funkcję nie wykonuje zawodu. W 2017 r. laureat nagrody specjalnej za wkład w reformę ochrony danych osobowych w Konkursie Prawników Liderów Jutra „Dziennika Gazety Prawnej”. W 2018 r. zajął 23 miejsce na liście najbardziej wpływowych prawników „Dziennika Gazety Prawnej”.

  Sławomir Kowalski - Senior Associate w Maruta Wachta sp. j.

  Kluczowy ekspert kancelarii w obszarze prawa ochrony danych osobowych i ochrony informacji. W swojej praktyce koncentruje się na prawnych aspektach przetwarzania danych osobowych
  w systemach IT i złożonych modelach biznesowych. Jego doświadczenie projektowe w zakresie nowych regulacji ochrony danych osobowych (RODO) obejmuje zarządzanie szeregiem projektów kompleksowego wdrożenia nowych regulacji w dużych organizacjach. Zrealizował szereg audytów zgodności przetwarzania danych osobowych z regulacjami, doradzał także w kluczowych projektach strategicznych w tym zakresie na rzecz polskich i międzynarodowych podmiotów branży telekomunikacyjnej, e-commerce, finansowej i ubezpieczeniowej, energetycznej i przemysłowej. Zajmował się także doradztwem w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, w szczególności w obszarze prawa autorskiego, prawa znaków towarowych oraz domen internetowych. Prelegent na wielu konferencjach biznesowych oraz szkoleniach z ochrony danych osobowych. 

  prof. n. dr hab. Dariusz Szostek

  Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w tym aspektach prawnych handlu elektronicznego i prawie konsumenckim. Jest ekspertem z zakresu identyfikacji elektronicznej oraz metod uwierzytelniania. Uczestniczy w licznych konferencjach naukowych, pracach legislacyjnych nad regulacjami prawnymi dotyczącymi nowych technologii, prowadzi wykłady i szkolenia, był członkiem zespołów eksperckich w Ministerstwie Sprawiedliwości. Radca prawny (wpis nr KT 3267 na listę radców prawnych OIRP w Katowicach), Partner Zarządzający, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego. Członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach. Współpracownik Centrum Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

  dr hab. Marek Świerczyński - adwokat

  Doktor habilitowany nauk prawnych, prof. UKSW i prodziekan WPiA UKSW, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA UKSW. Autor ponad 50 publikacji naukowych z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego, własności intelektualnej, prawa nowych technologii oraz Life Sciences. Współpracownik Kancelarii Prawnych Kieszkowska Rutkowska Kolasiński oraz Baker&McKenzie. Stały arbiter w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych oraz członek Instytutu Allerhanda - sekcji własności intelektualnej. Wykonuje zawód adwokata.

   

   

   

  dr hab. Przemysław Polański - prof. ALK

  Jest jednym z czołowych ekspertów w Polsce w zakresie europejskiego i międzynarodowego prawa nowych technologii. W 2013 r. został wybrany przez Komisję Europejską do grona ekspertów, którzy będą zajmować się problematyką klauzul umownych stosowanych przez dostawców usług w chmurze.
  Doktor habilitowany nauk prawnych. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w szczególności w doradztwie w zakresie negocjacji i treści umów z zakresu prawa IT, w tym umów wdrożeniowych i SLA, ochrony prawnoautorskiej programów komputerowych, baz danych, serwisów internetowych, niedozwolonych klauzul umownych, regulaminów, przetargów informatycznych oraz problematyki ochrony danych osobowych itp.
  Posiada także bogate doświadczenia jako projektant złożonych systemów informatycznych (główny architekt systemu informacji prawnej Legalis od 2007 r.) oraz programista (autor aplikacji dla sektora B2B).
  Jest znawcą zwyczajów panujących w branży IT, opublikował książkę na ten temat: "Customary law of the Internet", wydaną przez prestiżowy T.M.C Asser Press w 2007 r. Autor ponad 70 publikacji naukowych z obszaru prawa IT. Z wykształcenia prawnik oraz informatyk.

  prof. ALK dr hab. Robert Rządca

  Prorektor ds. Badań Naukowych i Rozwoju Kadry oraz Zastępca Rektora Akademii Leona Koźmińskiego (ALK) w Warszawie. Wieloletni pracownik naukowy oraz wykładowca ALK i Uniwersytetu Warszawskiego, Specjalizuje się w negocjacjach, analizie i strategii organizacyjnej, e-commerce, zarządzaniu badaniami i rozwojem oraz  zarzadzaniu strategicznym.

  Przeprowadził ponad setkę projektów szkoleniowych i doradczych dla takich organizacji jak: Netia, NBP, Gaz System, M. st. Warszawa, Grupa Metro, PKN Orlen,  Medicover, LOT, PZU, KGHM.

  Jest ekspertem w zakresie wdrażania koncepcji Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach.

  Wiceprezes Zarządu w Scott Tiger, spółce informatycznej oferującej szyte na miarę rozwiązania dla telekomunikacji, ubezpieczeń i bankowości. Członek Rady Nadzorczej interaktywnej agencji  K2 Internet SA.

  www.linkedin.com/in/robert-rzadca-aa9464

  dr Damian Flisak

  Radca prawny, członek warszawskiej OIRP.
  Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w renomowanych kancelariach prawnych, jak i na stanowiskach osób prowadzących biura prawne dużych polskich przedsiębiorstw.
  Specjalizuje się w doradztwie prawnym z zakresu szeroko pojętego prawa własności intelektualnej: prawa własności przemysłowej, prawa prasowego, nieuczciwej konkurencji, naruszeń dóbr osobistych, prawa mediów, domen internetowych czy ochrony danych osobowych. Jego głównym przedmiotem zainteresowania jest prawo autorskie.  
  Jest doktorem nauk prawnych Uniwersytetu Ludwiga Maximiliana w Monachium, był stypendystą Instytutu Maxa Plancka Innowacyjności oraz Ochrony Uczciwej Konkurencji z siedzibą w Monachium. Pełni funkcję arbitra w Sądzie ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT).
  Autor licznych publikacji, w tym dwóch monografii z zakresu prawa autorskiego oraz komentarza do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jako redaktor oraz współautor).  Uczestniczy w tworzeniu doktryny prawa autorskiego także poprzez liczne wystąpienia publiczne na konferencjach i warsztatach. Członek International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property (ATRIP).
  Posługuje się biegle językiem angielskim, hiszpańskim oraz niemieckim. Jest tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego oraz współautorem największego na polskim rynku słownika
  polsko-niemieckiego (Wydawnictwo PONS).

  Tomasz Grzegory - Dyr. dep prawnego na Europe Środkową Wschodnia Google

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ. Aktualnie doktorant na tym Wydziale. Zawodowo związany z firma Google gdzie zarządza Departamentem Prawnym firmy na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Od ponad 14 lat aktywny uczestnik procesu kształtowania się w Polsce tzw. prawa nowych technologii. Jako dyrektor departamentu prawnego największego polskiego portalu internetowego Onet.pl brał udział m.in. w pracach nad nowelizującą ustaw: prawo telekomunikacyjne, ustawa o grach i zakładach wzajemnych (w zakresie dopuszczalności reklamy online gier i zakładów), ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczną. Ekspert i członek Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, a także współzałożyciel i aktywny uczestnik Grupy Prawnej powołanej w ramach IAB Polska. W obszarze jego zainteresowań naukowych znajdują się: prawo nowych technologii, prawo autorskie, ochrona danych osobowych. Wolny czas spędza z rodzina, w zależności od pory roku, na rowerze lub na nartach.

  Tomasz Bagdziński - doktor nauk prawnych , adwokat.

  Doktor nauk prawnych i adwokat, absolwent prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, rozprawę doktorską obronił w INP PAN. Stypendysta m.in. na Georgetown Law Centre oraz Yale, obecnie afiliowany przy Wydziale Zarządzania UW oraz wykładowca w ramach studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego. Prelegent na konferencjach, uczestnik inicjatyw branżowych, autor szeregu publikacji zarówno w języku polskim jak i angielskim. Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji oraz ABA Sekcji Prawa Antytrustowego. Karierę zawodową rozpoczął w kancelarii Hogan&Hartson w Waszyngotnie, obecnie jest dyrektorem Departamentu Ochrony Konkurencji i Konsumentów UOKiK.

  Mirosław Wróblewski - radca prawny, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

  Radca prawny, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (studia prawnicze oraz
  z zakresu stosunków międzynarodowych), dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (od 2007 r.). Jest mianowanym urzędnikiem służby cywilnej, audytorem wewnętrznym w  jednostkach sektora finansów publicznych. Wielokrotnie reprezentował Rzecznika w postępowaniach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym i Trybunałem Sprawiedliwości UE.
  Jest autorem ponad 50 artykułów i publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, międzynarodowego, europejskiego oraz ochrony praw człowieka, redaktorem kilku książek dotyczących ochrony praw człowieka. Był i jest ekspertem w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych dotyczących ochrony praw człowieka i prawa UE.
  Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, Polskiego Towarzystwa Konstytucyjnego oraz od maja 2014 r. członek zarządu Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy. Ekspert INPRIS w projektach dotyczących Karty Praw Podstawowych UE.
  W latach 2012-2017 był członkiem zarządu Agencji Praw Podstawowych UE (FRA), w latach 2015-2017 także członkiem Komitetu Wykonawczego FRA. Od 2016 r. członek Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Izbie Radców Prawnych, od 2017 r. zastępca przewodniczącego tej Komisji.
  Wykładał lub wykłada prawo konstytucyjne, prawo Unii Europejskiej, prawo administracyjne oraz prowadził zajęcia (także w języku angielskim i francuskim) m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. prof. J. Tischnera, Polskiej Akademii Nauk, Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, Akademii Leona Koźmińskiego (prawo nowoczesnych technologii) oraz aplikacji adwokackiej.

  Piotr Rutkowski - Partner Zarządzający SourceOne Advisory

  Absolwent Politechniki Gdańskiej. Ma za sobą ponad 20 lat pracy w sektorze IT. Od 15 lat zawodowo zajmuje się outsourcingiem. Brał udział w sprzedaży i wdrożeniach największych projektów outsourcingowych w Polsce. Doradzał w kontraktach outsourcingowych o wartości ponad 300 mln zł.
  Jest autorem licznych publikacji z dziedziny outsourcingu. Prowadzi wykłady z tematyki outsourcingu i strategii sourcingowych na podyplomowych studiach w Szkole Głównej Handlowej i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Laureat wielu nagród branżowych  sektora outsourcingu.
  W roku 2006 stworzył i zarządza niezależną firmą doradczą SourceOne Advisory (sourceone.pl), specjalizującą się w doradztwie w zakresie outsourcingu, strategii sourcingowych oraz wsparcia procesów zakupowych w IT.
  W swej karierze doradzał m.in. dla T-Mobile, Polkomtel, PKN Orlen, Energa, PZU, TVP, Raben, DHL, PKP PLK, HDI, ING Bank, Meritum Bank, Kredyt Bank, Budimex, Pinebridge Investments, AmRest, KOPEX.

  Dorota Majcher-Czyż - radca prawny, Deloitte

  Radca prawny i menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Posiada bogate doświadczenie zawodowe, które zdobyła w renomowanych kancelariach prawnych i firmach doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w strategicznym doradztwie prawno-podatkowym, restrukturyzacyjnym oraz transakcyjnym.
  Prowadzi projekty mające na celu identyfikację oraz eliminację ryzyk podatkowych, jak również możliwych do uzyskania oszczędności oraz związane z wdrażaniem ulg podatkowych.
  Posiada doświadczenie w postępowaniach podatkowych przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi w Polsce. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych, osób fizycznych, oraz międzynarodowym prawem podatkowym. Jest autorką publikacji w prasie codziennej o tematyce podatkowej. Brała udział, jako wykładowca oraz jako słuchacz, w licznych szkoleniach z zakresu podatków oraz na seminariach organizowanych dla przedsiębiorców.

  Ewa Fijołek

  Absolwentka informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywała jako pracownik naukowy na Uniwersytecie Missisipi, gdzie rozpoczęła również studia doktoranckie. Manager innowacji i zarządzania procesami IT z 10-letnim stażem we wdrażaniu metodyk zwinnych (m.in. SCRUM i Lean Startup), certyfikowany Scrum Master, praktykujący Product Owner. Specjalizuje się również w wytwarzaniu oprogramowania, prowadzeniu projektów informatycznych oraz optymalizacji procesów IT. Aktywny członek społeczności startupowej, mentor i wykładowca. Po godzinach kapitan jachtowy, podróżnik, fotograf i mama.

   

   

   

  WARUNKI UKOŃCZENIA 

  Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie przedmiotów: prawo własności intelektualnej,  ochrona danych osobowych, prawo zamówień publicznych w projektach IT oraz przygotowanie indywidualnej pracy końcowej i jej obrona.


  Kontakt:
  Edyta Adamowicz-Sikora