Zrównoważony rozwój organizacji – zakres studiów na kierunku zarządzanie I stopnia

Zrównoważony rozwój organizacji

Zrównoważony rozwój organizacji – zakres studiów na kierunku zarządzanie I stopnia

O ZAKRESIE

Realizacja zajęć kierunkowych w zakresie Zrównoważony rozwój organizacji pozwala na zrozumienie szerszej perspektywy działania organizacji w oparciu o trzy filary zrównoważonego rozwoju będące połączeniem ekonomii, środowiska i społeczeństwa. Kładziemy nacisk na zrozumienie, w jaki sposób wymiary te determinują współczesne funkcjonowanie organizacji, są współzależne ze społecznym i środowiskowym efektem działalności, a przede wszystkim, jak pozwalają tworzyć przewagę konkurencyjną dzięki aplikowaniu nowych rozwiązań w zakresie modeli zarządzania, technologii i partnerstwa. Program koncentruje się na przedstawieniu praktycznych aspektów zrównoważonych modeli biznesowych wspierających odpowiedzialną transformację. 

Studia w zakresie Zrównoważony rozwój organizacji stanowią przygotowanie do pracy w dynamicznie zmieniającym się środowisku i są odpowiedzią na pilne zapotrzebowanie na nowy typ profesjonalistów łączących podstawowe umiejętności zarządzania z podejmowaniem wyzwań kierowania rozwojem organizacji opartym na wartościach uwzględniających czynniki wpływu społecznego i środowiskowego. 

Zakres studiów realizowany jest w trybie stacjonarnym.

ADRESACI ZAKRESU

Celem studiów jest wykształcenie absolwentów przygotowanych do podejmowania wyzwań nowoczesnego odpowiedzialnego biznesu w rynkowych i prawnych warunkach tworzącego się zielonego ładu, jako specjalista w dużych organizacjach na stanowiskach Junior Manager Environmental Pollution, Climate Resilience Officer oraz jako ekspert w działach Sustainable Development, CSR, R&D czy PR. 

Jesteś pasjonatem zrównoważonego rozwoju organizacji? Interesują Cię innowacyjne rozwiązania pro-klimatyczne? Chcesz zrozumieć, w jaki sposób możesz kształtować wartość przedsiębiorstwa w perspektywie społecznej, ekonomicznej i środowiskowej włączając w ten proces interesariuszy organizacji? A może chcesz założyć własną działalność, która ma wpływ społeczny lub środowiskowy albo zaangażować się w aktywności społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym, krajowym lub międzynarodowym? Dołącz do nas!

JAKO STUDENT OTRZYMASZ:

 • regionalnych, narodowych a także globalnych wyzwań powstałych w wyniku negatywnych efektów zmian klimatycznych,
 • wpływu zielonej transformacji przedsiębiorstw na drodze osiągnięcia neutralności klimatycznej, 
 • kształtowania zrównoważonego łańcucha wartości, w tym projektowania zrównoważonych produktów i usług,
 • założeń gospodarki obiegu zamkniętego i ich wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa,
 • dostosowywania modelu biznesowego do potrzeb organizacji wynikających z wyzwań klimatycznych,
 • podstaw regulacji środowiskowych i społecznych Unii Europejskiej.  
 • zarządzania zrównoważonym przedsiębiorstwem, 
 • zarządzania relacjami z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
 • zarządzanie zielonymi finansami i rachunkowością,
 • budowania partnerstw społecznych i reputacji przedsiębiorstwa, 
 • tworzenia komunikacji marki w oparciu o założenia impact marketingu,
 • przywództwa opartego na wartościach,
 • narzędzi analizy finansowej zrównoważonych projektów, 
 • przygotowywania matryc punktacji, służących do pomiaru ekologizacji działalności.
 • zrównoważonego rozwoju organizacji,
 • ograniczania efektów zewnętrznych działalności gospodarczej,
 • roli zrównoważonych produktów i usług w perspektywie rozwoju przedsiębiorstwa,
 • świadomych działań na rzecz środowiska i lokalnych społeczności,
 • kształtowania kultury organizacyjnej opartej na wartościach.

KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI

Studia pozwolą Ci zrozumieć szerszą perspektywę działania organizacji w oparciu o trzy filary zrównoważonego rozwoju będące połączeniem ekonomii, środowiska i społeczeństwa. Poznasz, w jaki sposób wymiary te determinują współczesne funkcjonowanie organizacji, są współzależne ze społecznym i środowiskowym efektem działalności, a przede wszystkim, jak pozwalają tworzyć przewagę konkurencyjną dzięki aplikowaniu nowych rozwiązań w zakresie modeli zarządzania, technologii i partnerstwa.

Jako absolwent/absolwentka będziesz gruntownie przygotowany/a do:

 • zarządzania zrównoważonym rozwojem w organizacji,
 • podejmowania efektywnej współpracy z interesariuszami,
 • tworzenia konkurencyjnej, zrównoważonej wartości przedsiębiorstwa,
 • wdrażania zmian w organizacji w świetle zmieniających się środowiskowych i społecznych uwarunkowań prawnych,
 • podejmowania wyzwań w zakresie Climate Resilience, Environmental Pollution oraz Sustainable Development.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci zakresu Zrównoważony rozwój organizacji będą przygotowani do objęcia stanowisk takich jak: 

 • Specjalista ds. społecznej odpowiedzialności biznesu
 • Lider zielonej transformacji w przedsiębiorstwach
 • Climate Project Manager w organizacjach pozarządowych
 • Założyciel własnej działalności (np. start-upu)
 • Przywódca w biznesie rodzinnym

PROGRAM

WYBRANE PRZEDMIOTY KIERUNKOWE DLA ZAKRESU ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ORGANIZACJI:

 • Luka klimatyczna
 • Zielona transformacja
 • Zrównoważone modele biznesowe
 • Rozwój zrównoważonych produktów i usług
 • Zielony łańcuch wartości
 • Innowacje i technologie wpływu
 • Partnerstwo społeczne 
 • Impact Marketing 
 • Przywództwo oparte na wartościach
 • Raportowanie danych niefinansowych
 • HR Community Management 

SŁOWO OD KIEROWNIKA ZAKRESU

Dr Anna Czarczyńska
dr Anna Czarczyńska

Jeśli chcesz tworzyć nowy ekosystem biznesu,
jeśli wierzysz, że Twoje działania mogą mieć znaczenie,
jeśli chcesz pracować i tworzyć nowy model organizacji zgodnie ze swoimi wartościami i przekonaniami, 
jeśli chcesz rozwijać się do skutecznego osiągania celów jednocześnie troszcząc się o planetę i ludzi,
- to tu jest miejsce dla Ciebie!