Zmiana oraz ciągłość operacyjna w organizacjach dualnych

Zmiana oraz ciągłość operacyjna w organizacjach dualnych

Kierownik projektu
Wiedza
mgr Ewa Wilczyńska
Kwota dofinansowania
Koszty
87 314 PLN
Czas trwania
06.03.2019 - 05.03.2022
Źródło finansowania
Koszty
Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki

Cel projektu

Głównym celem projektu jest zbadanie, w jaki sposób zespoły jednocześnie zarządzają zmianami i zapewniają ciągłość biznesową. Takie połączenie sprzecznych celów jest przykładem tego, co akademicy nazywają strategią dualną organizacji (eng. organizational ambidexterity strategy). Firmy, które można określić jako dualne, mogą być zarówno innowacyjne, jak i działać wydajnie, niezawodnie i bez zakłóceń. Dzisiejsza globalna konkurencja oraz szybki postęp technologiczny bardzo często pozostawiają firmom niewielki wybór w kształtowaniu strategii zmuszając je w praktyce do realizacji strategii dualnej. Przeprowadzone dotychczas badania pokazują, że strategia ta może być rzeczywiście korzystna dla dużych, wielonarodowych korporacji. Jednak oprócz korzyści niesie ona ze sobą wiele wyzwań, spowodowanych tym, że osiągnięcie sprzecznych celów prowadzi do napięć i konfliktów. Do tej pory praktyczne konsekwencje realizacji sprzecznych celów były badane wśród menedżerów wysokiego i średniego szczebla. Wciąż jednak nie wiemy wystarczająco wiele o pracy zespołów roboczych, mieszanych oraz projektowych i o tym jak w swojej codziennej pracy mierzą się one z koniecznością realizacji rozbieżnych celów. Badanie będzie przeprowadzone w polskim oddziale międzynarodowej firmy działającej w branży technologii informacyjnych i informatycznych. Obserwacje będą przeprowadzone wśród 20 do 30 zespołów, spotkania zespołów będą nagrane (audio), a ich członkowie będą poproszeni o udział w wywiadach lub alternatywnie o wypełnienie kwestionariuszy online. Tak obszerny proces gromadzenia danych jest wymogiem zastosowanej metodologii zwanej etnografią komunikacji. Etnografia komunikacji jest jedną z wielu metodologii, które analizują komunikację, aby lepiej zrozumieć dynamikę i zachowania grup. Jest ona jednak wyjątkowa, ponieważ łączy analizę kontekstu komunikacyjnego z badaniem konkretnych elementów i struktur języka. Zebrane dane będą analizowane przy użyciu technik tradycyjnej analizy jakościowej takich jak, szczegółowe czytanie i ręczne kodowanie materiału oraz bardziej zautomatyzowanych takich jak uczenie maszynowe nienadzorowane, które może pomóc w identyfikacji tematów, prawidłowości oraz zależności w analizowanych danych. Co ważne, zastosowanie tych metod nie jest próbą zastąpienia roli badacza w procesie analizy danych, ale wprowadzenia narzędzi, które mogą dostarczyć świeżych spostrzeżeń wynikających z zebranych materiałów.

Wpływ rezultatów

Konkretne zachowania zespołów pracujących nad osiągnięciem sprzecznych celów wynikających ze strategii dualnej, są nadal słabo opisane i zrozumiane. Ich zrozumienie może być przydatne dla samych zespołów, ich menedżerów oraz kierowników firm w sytuacjach takich jak na przykład konfiguracja zespołów, pomiar i ocena ich wyników czy w końcu definiowanie celów. Kolejnym rezultatem projektu będzie opracowanie, przetestowanie i ocena zaproponowanej metodologii badań. Połączenie tradycyjnej etnografii komunikacji z zaawansowaną komputerowo analizą danych jest obiecującym kierunkiem dla badań społecznych w naszym coraz bardziej cyfrowym świecie.