Zasoby poznawcze a samokontrola impulsów: podejście neuroekonomiczne

Zasoby poznawcze a samokontrola impulsów: podejście neuroekonomiczne

 

 

Kierownik projektu
Wiedza
dr Łukasz Tanajewski
Kwota dofinansowania
Koszty
568 610 PLN
Czas trwania
30.10.2018- 29.10.2023
Źródło finansowania
Koszty
Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki

Cel projektu

Projekt ma na celu wyjaśnienie znaczenia zasobów poznawczych dla samokontroli impulsów w wyborach żywieniowych. Uzasadnieniem podjęcia tego tematu są badania pokazujące, że zwiększenie obciążenia pamięci roboczej w momencie podejmowania decyzji może obniżać samokontrolę w wyborach żywieniowych, jak i ją poprawiać. W projekcie prowadzone są badania kwestionariuszowe i behawioralne oraz eksperymenty neuroobrazowe z wykorzystaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI). Szczegółowymi celami projektu są:  1. Zbadanie cech indywidualnych, warunków eksperymentalnych i mechanizmów neuronalnych, przy których ograniczenie dostępności zasobów poznawczych w pamięci roboczej obniża samokontrolę (jak też, przy których może nastąpić poprawa samokontroli);    2. Sprawdzenie, czy i w jaki sposób możliwa jest poprawa samokontroli po wykonaniu innego zadania wymagającego hamowania reakcji automatycznych; 3. Analiza neurobiologicznych korelatów procesów poznawczych i automatycznych zaangażowanych w decyzje wymagające samokontroli. Eksperymenty zaplanowano w oparciu o paradygmat badania samokontroli w wyborach żywieniowych (Hare et al. Science 2009).

Wpływ rezultatów

Projekt przyczyni się do zrozumienia, dlaczego mechanizmy samokontroli często zawodzą i ludzie dokonują impulsywnych wyborów. Możliwe jest też, że wyniki projektu mogą zostać wykorzystane w przyszłości do opracowania nowych, bardziej skutecznych strategii, czy interwencji behawioralnych, wspomagających samokontrolę impulsów w jedzeniu. Pomóc to może w walce z nadwagą oraz w prewencji otyłości i innych chorób cywilizacyjnych tj. nadciśnienie tętnicze, cukrzyca czy nowotwory.

 

Uprzejmie informujemy, że w wyniku konkursu na stanowisko Doktoranta - stypendysty w projekcie badawczym pt. „Zasoby poznawcze a samokontrola impulsów: podejście neuroekonomiczne” (nr projektu 2017/26/D/HS6/01157) komisja stypendialna przyznała stypendium Panu Jakubowi Skałbania.

Serdecznie gratulujemy!

dr Łukasz Tanajewski