wyklady

Zarządzanie strategiczne  – zakres studiów na kierunku zarządzanie II stopnia

O zakresie

Nadrzędnym celem programu jest łączenie teorii strategii z praktyką, wspieranie rozwoju zdolności strategicznego myślenia i działania w różnych kontekstach – w firmach małych, średnich i dużych, start-upach i korporacjach, działających zarówno w branżach tradycyjnych, jak i zaawansowanych technologicznie.

Program przygotowuje uczestników do szybkiego reagowania na różnorodne i dynamicznie zmieniające się presje otoczenia. Studenci uczą się, jak tworzyć innowacyjne strategie i oceniać możliwości wzrostu, zapoznają się z najnowszymi koncepcjami zarządzania strategicznego, bieżącymi wynikami badań oraz przykładami najlepszych praktyk.

Absolwenci programu mają szansę zastosowania nabytej wiedzy poprzez realizację autorskiego projektu doradczego.

Partnerzy zakresu zarządzanie strategiczne

Nowy Styl (www.nowystyl.pl) europejski lider kompleksowych rozwiązań meblowych dla przestrzeni biurowych i miejsc użyteczności publicznej. Firma codziennie wyposaża nowe biurowce, centra konferencyjne, kina, stadiony, obiekty muzyczne, sportowe i wielofunkcyjne, terminale pasażerskie, hotele oraz obiekty medyczne. Nowy Styl ma przedstawicielstwa w 16 krajach. Rozwiązania i wiedzę o organizacji biur prezentuje w Office Inspiration Centre w Krakowie i 31 showroomach, m.in. w Londynie, Paryżu, Warszawie, Monachium, Pradze i Dubaju.

Więcej informacji na temat partnerstwa TUTAJ.

Adresaci zakresu

Program przeznaczony jest dla studentów, którzy wiążą swoją przyszłość z zarządzaniem firmami lub ze świadczeniem usług doradczych. Zatem z uczestnictwa w programie w największym stopniu skorzystają osoby, które chcą założyć własne firmy, zrobić karierę w świecie korporacji, będą przejmować zarządzanie firmami po swoich rodzicach lub też planują zostać konsultantem.

Słowo od kierownika zakresu
prof. ALK dr Mirosław Sosnowski

Ideą stojącą za stworzeniem zakresu zarządzenie strategiczne była chęć podzielenia się naszą pasją, którą są organizacje, a w szczególności ich tworzenie oraz sprawianie, żeby stawały się lepszymi. Jako Katedra Strategii stworzyliśmy program, który pozwoli zrozumieć funkcjonowanie organizacji od momentu tworzenia jej idei, poprzez kształtowanie jej rozwoju, a następnie doskonalenie jej działania. Wszyscy prowadzący zajęcia w ramach tego zakresu posiadają wieloletnie i bardzo zróżnicowane doświadczenia, związane zarówno z doradztwem organizacyjnym, jak również badaniem organizacji. I tymi doświadczeniami oraz swoją wiedzą będą się z Wami dzielić tak, abyście lepiej rozumieli świat organizacji i lepiej się w nim poruszali z korzyścią zarówno dla owych organizacji, jak i dla siebie samych. A warto, gdyż prawdopodobnie większość swojego życia spędzicie z organizacjami – albo je tworząc, albo nimi zarządzając, albo w nich pracując.

Atuty zakresu

Wraz z narastającym tempem konkurencji, innowacji i zacierającymi się granicami pomiędzy poszczególnymi branżami gospodarki, zdolność skutecznego zarządzania rozwojem firmy oraz tworzenia innowacyjnych strategii stają się kluczem do sukcesu. Program zakresu zarządzanie strategiczne zapewnia wgląd w praktykę przekształcania idei w sukcesy rynkowe. Koncentruje się na obszarach kluczowych dla realizacji strategii: kierunkach i sposobach wzrostu, tworzeniu innowacyjnych modeli biznesowych, analizie finansowej i wycenie projektów biznesowych, negocjacjach, zagadnieniach związanych z wizerunkiem, reputacją, przewagą konkurencyjną firmy oraz przywództwem. Program daje uczestnikom możliwość dyskusji i pracy nad strategicznymi zagadnieniami, z którymi mierzą się współczesne organizacje i osoby nim zarządzające.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne:

IDEA UKŁADU PROGRAMU Każdy z kursów zakresu zarządzanie strategiczne oferuje praktyczną wiedzę i daje możliwość zdobycia umiejętności, jak radzić sobie z dylematami rozwoju i wzrostu firm z różnych perspektyw. Studenci ściśle współpracują z wykładowcami i kolegami, analizując i rozwiązując konkretne problemy.

Absolwenci programu wchodzą w zawodowe życie, posiadając umiejętności analityczne potrzebne do identyfikacji, tworzenia ram i rozwiązywania złożonych problemów biznesowych. Będą również dobrze przygotowani do podejmowania ważnych decyzji biznesowych w niepewnym i szybko zmieniającym się otoczeniu.

Tworząc program, założyliśmy, że będzie on funkcjonował w trzech blokach tematycznych:
1
Wybory strategiczne

Przedmioty w ramach tego bloku poświęcone są podejmowaniu głównych wyborów związanych z formułowaniem strategii i określaniem modelu biznesowego. Student otrzymuje także wiedzę z zakresu marketingu oraz finansów, tak aby podejmowane wybory strategiczne dobrze wpisywały się w kontekst rynkowy, uwzględniały istniejące ryzyka oraz zapewniały osiągnięcie założonych korzyści dla organizacji.

2
Rozwój organizacji

Przedmioty w ramach tego bloku poświęcone są zagadnieniom związanym z zarządzaniem rozwojem organizacji. Oprócz zobaczenia, na czym polega specyfika zarządzania korporacjami, studenci uzyskają również wiedzę, jak rozwijać firmę poprzez umiędzynarodowienie jej działalności oraz procesy fuzji i akwizycji, a także tworzenie aliansów strategicznych. Istotnym uzupełnieniem tych procesów są również umiejętności w zakresie negocjacji, w szczególności tych, które mają wymiar międzynarodowy i międzykulturowy.

3
Technologia i ludzie

Przedmioty w ramach tego bloku mają dać studentowi wiedzę z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii na użytek tworzenia innowacyjnych modeli biznesowych oraz skuteczniejszego konkurowania na rynku. Równie ważne, co technologia jest wskazanie, jak można podnosić konkurencyjność firmy na poziomie przywództwa i miękkich elementów zarządzania.

Biorąc pod uwagę powyższy układ bloków tematycznych, „spięciem” zakresu jest przedmiot projekt doradczy. Celem tego przedmiotu jest zrealizowanie przez studentów autorskiego projektu doradczego, w ramach którego następuje aplikacja zdobytej wiedzy i umiejętności w celu rozwiązania konkretnego problemu menedżerskiego w konkretnej organizacji.

WYBRANE PRZEDMIOTY:

 • Strategia biznesu – budowanie przewagi konkurencyjnej

 • Strategie korporacji

 • Strategie umiędzynarodowienia firmy

 • Strategie i modele e-biznesu

 • Marketing strategiczny

 • Finanse strategiczne

 • Negocjacje strategiczne

 • Zarządzanie w warunkach zmiany w organizacji

 • Zarządzanie wizerunkiem i reputacją

 • Przywództwo

 • Projekt doradczy  

Wiodący wykładowcy
prof. ALK dr Mirosław Sosnowski

Wykładowca oraz i konsultant specjalizujący się w realizacji projektów doradczych, prowadzeniu audytów organizacyjnych, opracowywania ekspertyz i prowadzeniu szkoleń oraz warsztatów w obszarach strategii organizacji, modeli biznesowych, rozwiązań strukturalnych oraz procesowych, kultury organizacyjnej oraz systemów oceny i motywacji z ponad 20-letnim doświadczeniem.

Od roku 1996 zatrudniony w Katedrze Strategii Akademii Leona Koźmińskiego. Oprócz prowadzenia zajęć, jest promotorem prac magisterskich oraz ponad dwustu projektów doradczych (restrukturyzacyjnych i biznes planów) przygotowywanych na studiach MBA.

Jako niezależny konsultant zreazował ponad 100 projektów doradczych z zakresu opracowywania strategii, zmian strukturalnych i procesowych, podnoszenia efektywności działania prowadzonych dla szerokiego spektrum organizacji zróżnicowanych ze względu na ich charakter działania (komercyjnych i niekomercyjnych), wielkość, sektor działania, pochodzenie kapitału i formę właścicielska.

Oprócz pracy dydaktycznej i w zakresie doradztwa organizacyjnego, współzałożyciel 9 inicjatyw biznesowych o charakterze komercyjnym i not for profit.

Zobacz, co o studiach sądzą nasi studenci i absolwenci
Ada Leszczynska absolwentka zarzadzania II stopnia ALK
Ada Leszczyńska

Akademia Leona Koźmińskiego to przede wszystkim wzajemnie motywujący się ludzie. Nie nauczono mnie wyłącznie teorii i definicji. Przedstawione modele i schematy stanowiły podstawę do rozwiązywania wyzwań prawdziwych firm. Pierwszy raz uczęszczałam na wykłady z przyjemnością, wiedząc, że dowiem się czegoś naprawdę ciekawego i poznam kolejne nietypowe rozwiązania typowych problemów. Wydaje mi się, że wiedza, jaką mi tu przekazano, jest szczególna – ponieważ polega na szukaniu prostych rozwiązań i schematów, które nie muszą być oczywiste. Responsywność, obserwacja, ciągłe poszukiwanie – to nie są hasła do nauki, a podejście do biznesu, które należy poczuć. Pomagają w tym zajęcia prowadzone przez pracowników ALK, których podziwiam za zapał, z jakim każdorazowo dzielili się swoją wiedzą, opinią i doświadczeniami. 

Mariusz Wisniewski absolwent ALK
Mariusz Wiśniewski

Na jednym z wykładów usłyszałem zdanie, które doskonale i obrazowo podsumowuje, czym było dla mnie studiowanie w ALK: „Nauka plus praktyka równa się sztuka”. Osiągnięcie poziomu menedżera, który potrafi przeprowadzić firmę przez wyzwania, jest po prostu sztuką. Jednak bez podstaw merytorycznych z wielu zagadnień naukowego zarządzania osiągnięcie poziomu artysty w mojej ocenie nie jest możliwie. Era Nikiforów już się skończyła. Trudno rozumieć świat organizacji bez przygotowania zawodowego. Nawet jeśli będziesz mieć szczęście, to wcześniej czy później dostrzeżesz, że inni są bardziej efektywni i skuteczni. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta: musisz zainwestować. Nie tylko środki finansowe, ale również swój czas, a zwrot z inwestycji jest gwarantowany. Mnie się udało. Pięć lat poświeceń było warte tego, co osiągnąłem i jak dobrze się z tym dobrze czuję. Dyplom z ALK to ogromna satysfakcja i nobilitacja – nie tylko dla mnie.

Artur Kozuch absolwent ALK
Artur Kożuch

Już przed rozpoczęciem studiów magisterskich miałem przyjemność rozpocząć swoją karierę zawodową jako konsultant strategiczny w jednej z firm doradczych należących do tzw. „wielkiej czwórki”. Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że problematyka zajęć w ramach zakresu Zarządzanie strategiczne w ALK jest bezpośrednim odzwierciedleniem teorii, koncepcji czy podejść, których używamy dla naszych klientów każdego dnia. Kadra wykładowców tego zakresu to osoby z bagażem praktycznych doświadczeń, które pozostają aktywne w życiu zawodowym poza pracą akademicką. Bycie na czasie z bieżącymi trendami pozwala profesorom poruszać tematy związane z zarządzaniem w organizacjach opartych na technologii oraz z przechodzeniem przez proces transformacji cyfrowej. Są to aspekty, w których, moim zdaniem, ALK zdecydowanie wyróżnia się na tle innych uczelni wyższych w naszym kraju.