Zaprzeczenie zmianie klimatu: internetowe kultury otwartej współpracy przeciwko nauce

 

 

Kierownik projektu
Wiedza
prof. dr hab. Dariusz Jemielniak
Kwota dofinansowania
Koszty
862 754 PLN
Czas trwania
15.10.2020 - 14.10.2023
Źródło finansowania
Koszty
Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki
 1. Cel projektu

  Bruno Latour (2017) zwraca uwagę, że antropocen jest definiującym pojęciem naszych czasów i wzywa do większej liczby badań fenomenu społecznego odbioru zmiany klimatu i strategii legitymizacyjnych. Ten projekt jest odpowiedzią na to wezwanie i zajmuje się problemem na styku trzech dużych zmian społecznych: 1. Wzrostu nieufności do nauki i nastrojów anty-intelektualnych w społeczeństwie, 2. Nowych form samoorganizacji online (współwytwarzanie, otwarta współpraca), 3. Demokratyzacji wytwarzania i dystrybucji wiedzy poprzez naukę obywatelską.

  Wszystkie te trzy fenomeny przejawiają się także w antynauce obywatelskiej: uczestniczących, samozarządzających zbiorowościach kwestionujących wiedzę naukową, takich jak grupy zaprzeczające zmianie klimatu. Celem projektu jest analiza dyskursu zaprzeczania zmianie klimatu online: sieci społecznych, mediów polskich i amerykańskich, w badaniu łączącym nauki o informacji, nauki obliczeniowe, socjologię, teorię organizacji i antropologię. W tym celu zakłada on połączenie badań Big Data i analizy sieci z „gęstą” analizą, w metodologii mieszanej i zaproponowanej przez kierownika projektu w książce, która jest w druku w Oxford University Press. Projekt będzie opierał się na: 1. TribeFinding (TF): narzędziu opartym o głębokie uczenie, do półautomatycznego klasyfikowania osób na podstawie wzorców lingwistycznych, aby zbadać język osób zaprzeczających zmianie klimatu, 2. Analizie sieci (SNA): analizie połączeń, powiązań, homofilii itp. w sieciach społeczności i grup dyskusyjnych osób zaprzeczających zmianie klimatu (także w celu identyfikacji profesjonalnych i wprowadzonych przez boty anomalii w rozprzestrzenianiu propagandy), 3. Analizie narracyjnej (NA): analizie etnograficznej opowieści w ramach dyskursu i w mediach (identyfikacja kluczowych archetypów, memów i historii dzielonych online, a także badanie ewolucji narracji o zmianie klimatu w mediach internetowych w Polsce i w USA, z całego spektrum politycznego i w czasie).

  Wpływ rezultatów

  Projekt stworzy nowy obszar badań nad „antynauką obywatelską”, wnosząc istotny wkład w szerszą dyskusję o społecznych hierarchiach wiedzy i antyintelektualizmie, prowadząc do odkryć na temat osób zaprzeczających zmianie klimatu.

   

   

prof. dr hab. Dariusz Jemielniak

Dariusz Jemielniak is Full Professor and head of Management in Networked and Digital Environments (MINDS) department, Kozminski University,  and faculty associate at Berkman-Klein Center for Internet and Society, Harvard University. He is a corresponding member of the Polish Academy of Sciences. His recent books include Collaborative Society (2020, MIT Press, with A. Przegalińska), Thick Big Data (2020, Oxford University Press), Common Knowledge? An Ethnography of Wikipedia (2014, Stanford University Press). His current research projects include climate change denialism online, anti-vaxxer internet communities, and bot detection.  He serves on the Wikimedia Foundation Board of Trustees.