Zaprzeczenie zmianie klimatu: internetowe kultury otwartej współpracy przeciwko nauce

 

 

Kierownik projektu
Wiedza
prof. dr hab. Dariusz Jemielniak
Kwota dofinansowania
Koszty
862 754 PLN
Czas trwania
15.10.2020 - 14.10.2023
Źródło finansowania
Koszty
Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki
 1. Cel projektu

  Bruno Latour (2017) zwraca uwagę, że antropocen jest definiującym pojęciem naszych czasów i wzywa do większej liczby badań fenomenu społecznego odbioru zmiany klimatu i strategii legitymizacyjnych. Ten projekt jest odpowiedzią na to wezwanie i zajmuje się problemem na styku trzech dużych zmian społecznych: 1. Wzrostu nieufności do nauki i nastrojów anty-intelektualnych w społeczeństwie, 2. Nowych form samoorganizacji online (współwytwarzanie, otwarta współpraca), 3. Demokratyzacji wytwarzania i dystrybucji wiedzy poprzez naukę obywatelską.

  Wszystkie te trzy fenomeny przejawiają się także w antynauce obywatelskiej: uczestniczących, samozarządzających zbiorowościach kwestionujących wiedzę naukową, takich jak grupy zaprzeczające zmianie klimatu. Celem projektu jest analiza dyskursu zaprzeczania zmianie klimatu online: sieci społecznych, mediów polskich i amerykańskich, w badaniu łączącym nauki o informacji, nauki obliczeniowe, socjologię, teorię organizacji i antropologię. W tym celu zakłada on połączenie badań Big Data i analizy sieci z „gęstą” analizą, w metodologii mieszanej i zaproponowanej przez kierownika projektu w książce, która jest w druku w Oxford University Press. Projekt będzie opierał się na: 1. TribeFinding (TF): narzędziu opartym o głębokie uczenie, do półautomatycznego klasyfikowania osób na podstawie wzorców lingwistycznych, aby zbadać język osób zaprzeczających zmianie klimatu, 2. Analizie sieci (SNA): analizie połączeń, powiązań, homofilii itp. w sieciach społeczności i grup dyskusyjnych osób zaprzeczających zmianie klimatu (także w celu identyfikacji profesjonalnych i wprowadzonych przez boty anomalii w rozprzestrzenianiu propagandy), 3. Analizie narracyjnej (NA): analizie etnograficznej opowieści w ramach dyskursu i w mediach (identyfikacja kluczowych archetypów, memów i historii dzielonych online, a także badanie ewolucji narracji o zmianie klimatu w mediach internetowych w Polsce i w USA, z całego spektrum politycznego i w czasie).

  Wpływ rezultatów

  Projekt stworzy nowy obszar badań nad „antynauką obywatelską”, wnosząc istotny wkład w szerszą dyskusję o społecznych hierarchiach wiedzy i antyintelektualizmie, prowadząc do odkryć na temat osób zaprzeczających zmianie klimatu.

   

   

prof. dr hab. Dariusz Jemielniak

Jest profesorem zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie kieruje katedrą MINDS (Management in Networked and Digital Societies). Jest także faculty associate w Berkman-Klein Center for Internet and Society na Harvard University. W 2015 został członkiem Rady Powierniczej Wikimedia Foundation. Napisał “Common Knowledge?” (2014, Stanford University Press, książka wygrała Dorothy Lee Award for Outstanding Scholarship in the Ecology of Culture w 2015, oraz Nagrodę Naukową Prezesa PAN w 2016). Odbywał roczne staże na wiodących uczelniach świata, m.in. Cornell University (2004-2005), Harvard University (2007, 2011-2012, 2015-2016), University of California Berkeley (2008). Regularnie publikuje w wiodących czasopismach akademickich z listy A. Publikował książki m.in. w Palgrave, Edward Elgar, czy Ashgate. Stypendysta Fulbrighta, "Polityki", a także zwycięzca kilkunastu innych nagród naukowych.