zarzadzanie ludzmi w firmie
30 Stycznia

Zarządzanie ludźmi w firmie - dzień otwarty online

Zapraszamy do udziału w dniu otwartym wszystkich, którzy zastanawiają się nad rozpoczęciem studiów podyplomowych w obszarze HR – osoby pracujące w działach personalnych, działach kadr, specjalistów zajmujących się zarządzaniem ludźmi w małych i średnich firmach, stojących przed nowymi wyzwaniami w pracy, a także tych, którzy myślą o przekwalifikowaniu się i planują dalszy rozwój ścieżki kariery w tym obszarze.

Kiedy? 30 stycznia 2024, godz. 15.30 Zapisz się Zapraszamy również właścicieli małych firm i menedżerów liniowych, którzy chcieliby świadomie wykorzystywać wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi do skutecznego kierowania zespołami.

Na spotkaniu będzie możliwość rozmowy z dr Renatą Trochimiuk, kierownikiem studiów podyplomowych „Zarządzanie ludźmi w firmie” i wykładowcą na innych studiach z obszaru HR oraz z Magdaleną Glapą, doradcą edukacyjnym. Odpowiemy na Wasze pytania, dotyczące wyboru kierunku studiów podyplomowych z obszaru HR, etapów rekrutacji, programów studiów, a także prowadzenia zajęć, warunków ukończenia studiów.

 

Wypełnij zgłoszenie
Zapisz się

Spotkanie poprowadzi

dr Renata Trochimiuk

Wieloletni wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego, adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Doktor nauk ekonomicznych, absolwentka polonistyki oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Ludźmi w Firmie. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych, magisterskich i licencjackich oraz badania naukowe w obszarze zarządzania rozwojem kapitału ludzkiego oraz zarządzania różnorodnością, głównie w małych i średnich przedsiębiorstwach. W ALK odpowiadała za koordynację projektu „Inwestycja w kadry I”, brała udział w przygotowaniu i realizacji studiów podyplomowych w ramach projektów: „Akademia Zarządzania”, „Profesjonalny Menedżer Przedsiębiorstwa Europejskiego”, „Inwestycja w kadry II”. Od 2000 r. współpracuje z IPiSS jako audytor w konkursie „Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi”. Autorka kilkudziesięciu publikacji z obszaru HR. Wśród ostatnich publikacji znajdują się: rozdział „Mobbing w organizacjach o różnej wielkości” w monografii „Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy”, red. T. Wyka, C. Szmidt, Warszawa: Poltext 2012 oraz rozdział „HRM in Poland: integrate to develop people, w monografii „Human Resource Management in Europe. Comparative analysis and contextual understanding”, red. Ch. Scholz, H. Bőhm, Routledge, Taylor&Francis Group, London and New York 2008

Koordynator spotkania
Magdalena Glapa