27 Października

XI Seminarium FORUM JAKOŚCI

Polska Komisja Akredytacyjna oraz Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XI edycji seminarium z cyklu Forum Jakości, które odbędzie się 27 października 2022 r. w Auli Głównej w siedzibie ALK przy ul. Jagiellońskiej 59 w Warszawie. Tegoroczne Forum Jakości organizowane jest w ramach jubileuszu 20-lecia działalności PKA, obchodzonego pod hasłem Od 20 lat działamy na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, dlatego motywem przewodnim wydarzenia będzie ewaluacja systemu zapewnienia jakości kształcenia. W programie przewidziano szereg paneli dyskusyjnych oraz dwie główne debaty. Pierwsza z nich, zatytułowana Zapewnienie i doskonalenie jakości kształcenia – deklarowane cele i intencje a rzeczywistość, poświęcona będzie z jednej strony jakości szkolnictwa wyższego w strategii i polityce państwa oraz oczekiwaniom interesariuszy wobec wewnętrznych i zewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia, a z drugiej – nowym trendom w ocenie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, w tym ocenie jakości kształcenia w trybie zdalnym. Druga z kolei, nosząca tytuł Wyzwania dla systemu akredytacyjnego w kontekście dynamicznych zmian w szkolnictwie wyższym, koncentrować się będzie na umiędzynarodowieniu kształcenia jako czynniku zwiększającym konkurencyjność uczelni na polskim i międzynarodowym rynku edukacyjnym, a także na wpływie kryteriów kwalifikacji na studia oraz dynamicznego wzrostu liczby nowych kierunków studiów na jakość kształcenia (ze szczególnym uwzględnieniem kierunków medycznych).  Wśród prelegentów znajdą się m.in. byli i obecni członkowie PKA, przedstawiciele konferencji rektorów: KRASP, KRePUZ i KRAUM, a także Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W czasie Forum zostaną też wręczone Certyfikaty Doskonałości Kształcenia, przyznane przez Prezydium PKA wyróżniającym się kierunkom studiów.

Szczegółowy Program

Biogramy Prelegentów

Rejestracja i opłaty

Zgłoszenia przyjmujemy do 23 października 2022 r. Liczba miejsc jest ograniczona, ale organizatorzy dopuszczają możliwość zwiększenia ich puli, o czym osoby, które zarejestrują się po ww. terminie, zostaną powiadomione mailowo do 20 października br.   Opłata konferencyjna wynosi 150 zł. Opłatę konferencyjną prosimy uiścić na konto: Bank PeKaO S.A. 71 1240 1024 1111 0000 0268 5850 W tytule przelewu prosimy wpisać: Forum Jakości

Dla panelistów, członków, ekspertów i sekretarzy zespołów oceniających PKA oraz rektorów, którym zostaną wręczone Certyfikaty Doskonałości Kształcenia, w ramach formularza, przewidziano odrębny wariant rejestracyjny.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo - w przypadku zaistnienia okoliczności od nich niezależnych - do odwołania, przełożenia lub zmiany formuły Konferencji.

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

•  Biuro PKA: dr Anna Sikora, anna.sikora@pka.edu.pl lub 22 563 17 55

•  ALK (rejestracja, opłata konferencyjna): mgr Wanda Widziszewska, wandaw@kozminski.edu.pl lub 22 519 21 91  

 

Formularz rejestracyjny:
Zapisz się