WB2021
04 Listopada
Wyzwania Bankowości 2021 - konferencja online organizowana przez ALK, Związek Banków Polskich oraz Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego...

Akademia Leona Koźmińskiego, Związek Banków Polskich oraz Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego ALTERUM zapraszają na, kolejną już, edycję konferencji Wyzwania Bankowości.

Konferencję otworzą Rektor ALK prof. Grzegorz Mazurek oraz Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz.

W konferencji wezmą udział nasi wykładowcy: prof. dr hab. Adam Noga z Katedry Ekonomii oraz prof. ALK dr hab. Krzysztof Kalicki i prof. ALK dr hab. Tadeusz Winkler-Drews z Katedry Bankowości Ubezpieczeń.

Szczególny charakter temu wydarzeniu nadaje fakt, iż jest to co roku wspólne przedsięwzięcie ludzi nauki oraz praktyków ze środowiska bankowego, dające doskonałą okazję do wymiany poglądów pomiędzy tymi środowiskami.

Konferencja jest próbą zastanowienia się nad zmianami zachodzącymi we współczesnym świecie, ich perspektywami, a także w konsekwencji zmianami następującymi w Polsce, ich wpływem na działalność banków, w tym w warunkach nadmiernego wzrostu inflacji przy niskich stopach procentowych.

Zapraszamy na transmisję online Mając na względzie obecną sytuację, spowodowaną pandemią koronawirusa COVID-19, tegoroczna konferencja zostanie zorganizowana w trybie online. Intencją organizatora jest poruszenie tak ważkich i aktualnych tematów jak:

Inflacja, stopy procentowe – makroekonomia w soczewce (I panel dyskusyjny) W 2020 roku Rada Polityki Pieniężnej kilkakrotnie obniżyła główne stopy procentowe. Zaowocowało to rekordowo niskimi cenami kredytów hipotecznych oraz brakiem oprocentowania ofert lokat terminowych. To w bezpośredni sposób wpłynęło na sektor budowlany. O sytuacja makroekonomicznej w kraju, wysokiej inflacji oraz o oddziaływaniu narzędzi makroekonomicznych na koniunkturę w budownictwie mieszkaniowym dyskutować będą eksperci rynku finansowego, a także branży budowlanej.

Granice ochrony konsumenta. Jak daleko przepisy unijne powinny chronić konsumenta? Czy opłaca się być chronionym? (II panel dyskusyjny) Ochrona konsumenta jest jedną z czołowych polityk Unii Europejskiej i filarem jednolitego rynku wewnętrznego. Uregulowania w tym zakresie mają zapewniać obywatelom bezpieczeństwo i zdrowie. Są także wyrazem troski o ich interes ekonomiczny. Niepokój ekspertów budzą jednak pośrednie skutki tej ochrony w postaci malejącego poziomu wiedzy finansowo-ekonomicznej konsumentów. Poszerzanie granic ochrony poniekąd zwalnia z wysiłku pozwalającego na podejmowanie właściwych decyzji i ocenę związanego z tym ryzyka. Odpowiedzi na pytania o granice ochrony poszukiwać będą zaproszeni goście.

Banki w finansowaniu rozwoju (III panel dyskusyjny) Obecny dynamiczny rozwój polskiej gospodarki ekonomiści oceniają wstrzemięźliwie. Wskazują, że przeciwdziałanie ekonomicznym skutkom kryzysu związanego z pandemią jest procesem złożonym, wymagającym uwzględnienia nie tylko uwarunkowań wewnętrznych, lecz także tendencji europejskich i światowych. Niepoślednią rolę w tym procesie odgrywają banki. Ich udział w finansowaniu rozwoju gospodarczego oraz stojące przed nimi wyzwania, związane między innymi z postępującą cyfryzacją sektora, organizacją pracy czy aspektami kadrowymi, będą przedmiotem dyskusji ekspertów w tym panelu.

Szczegółowe informacje i zapisy
WEŹ UDZIAŁ