18 Września

Wykłady otwarte w ALK w ramach Festiwalu Nauki 2023

Będąc tegorocznym współorganizatorem Festiwalu Nauki, przygotowaliśmy wiele niezwykle interesujących prelekcji i warsztatów. Podczas XXVII edycji Festiwalu nie zabraknie wykładów otwartych, których listę przedstawiamy poniżej. Wstęp wolny!

Smart city — jak wygląda przyszłość miast? 

Prowadząca: dr Marta Wojtyra-Perlejewska

Data: 18.09.2023, 17:00

Miejsce: D/200, ALK

Wykład poświęcony jest tematyce rozwoju nowoczesnych miast. Przedstawia on koncepcję smart city oraz czynniki sprzyjające i utrudniające jej realizację. W ramach wykładu zaprezentowane zostaną również przykłady projektów realizowanych w miastach określanych jako inteligentne.

Diabeł tkwi…w AI: cyberbezpieczeństwo i prywatność w erze sztucznej inteligencji

Prowadząca: dr Karolina Małagocka

Data: 22.09.2023, 17:00

Miejsce: D/305, ALK

Wykład wprowadzi do świata, w którym zderzają się technologia i niewidzialne siły cyberbezpieczeństwa. Poruszone zostaną tematy dotyczące ciemnej strony sztucznej inteligencji, ujawniając, jak diabeł czai się w skomplikowanych algorytmach i modelach uczenia maszynowego, które napędzają nasz cyfrowy świat. Przedstawione zostaną sposoby przekształcania granic prywatności przez nienasycony głód danych sztucznej inteligencji oraz dylematy etyczne wynikające z jej ogromnego potencjału. Nasza dyskusja będzie dotyczyła bezpiecznej i skoncentrowanej na prywatności przyszłości w erze sztucznej inteligencji.

Język wolny od wojny, czyli jaki?

Prowadząca: dr Agata Jastrzębowska

Data: 25.09.2023, 17:00

Miejsce: D/206, ALK

Wykład "Język wolny od wojny..." bazuje na publikacji o tym samym tytule, napisanej we współautorstwie z dr. Konradem Ciesiołkiewiczem i Tomaszem Majewskim. "Auschwitz nie spadło z nieba" - powiedział Marian Turski, wybitny polski historyk i dziennikarz, w trakcie rocznicy wyzwolenia obozu. Skoro nie z nieba, to skąd się wzięło Auschwitz? - pytają autorzy publikacji. Skąd w człowieku się bierze zło? Dlaczego ludzie coraz częściej komunikują się ze sobą, stosując hejt, mowę nienawiści, poniżanie czy przemoc? Wokół tych pytań będziemy się poruszali w trakcie wykładu. 

Krytyczne i kreatywne myślenie w podejmowaniu decyzji

Prowadząca: dr Anna Królikowska-Tomczak

Data: 25.09.2023, 17:00

Miejsce: D/207, ALK

Podczas wykładu przedstawione zostanie znaczenie krytycznego i kreatywnego myślenia we współczesnej rzeczywistości (VUCA), na rynku pracy, w życiu codziennym i w aktywności akademickiej. Przedstawione zostaną umiejętności, postawy i standardy krytycznego i kreatywnego myślenia oraz zależności między nimi i ich rola w podejmowaniu decyzji.

Nie patrz w górę! Czy grozi nam katastrofa demograficzna w 2040 roku?

Prowadzący: dr Antoni Kolek

Data: 25.09.2023, 17:00

Miejsce: D/218, ALK

W trakcie wykładu zaprezentowane zostaną prognozy dotyczące sytuacji demograficznej Polski, Europy i świata. W przystępny sposób ukazane zostaną przyczyny starzenia się społeczeństw Zachodu oraz uwarunkowania wzrostu ludnościowego rozwijających się państw. Uczestnicy wykładu będą mieli okazję wyobrazić sobie, jak będzie wyglądała ludność świata w 2040 roku oraz w jaki sposób przygotować się na zmiany demograficzne. 

O socjalizacji ekonomicznej młodych dorosłych

Prowadząca: dr Sabina Kołodziej

Data: 25.09.2023, 17:00

Miejsce: D/304, ALK

Wykład "O socjalizacji ekonomicznej młodych dorosłych" to spotkanie, które będzie się skupiać na wprowadzeniu młodych dorosłych w świat finansów i ekonomii. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób gromadzimy wiedzę na temat podstawowych elementów gospodarki. Omówione zostanie również znaczenie zdrowego podejścia do zarządzania finansami oraz strategie radzenia sobie z wyzwaniami ekonomicznymi, z którymi młodzi dorośli mogą się spotkać. Wykład będzie zachęcał do samodzielnego pogłębiania wiedzy, aby umożliwić młodym ludziom podejmowanie świadomych decyzji finansowych w przyszłości

Nasza przyszłość w kosmosie — sektor kosmiczny w XXI wieku

Prowadzący: dr Piotr Kaczmarek-Kurczak

Data: 25.09.2023, 18:00

Miejsce: D/305, ALK

W trakcie wykładu zostaną omówione aktualne zmiany w sektorze kosmicznym – przede wszystkim wzrost znaczenia firm prywatnych w działalności kosmicznej, jak i perspektywy, jakie w związku z tym rysują się przed przedsiębiorcami. Omówione zostaną kierunki rozwoju sektora kosmicznego oraz szanse, jakie mogą się pojawić przed polskim sektorem kosmicznym.

Twoje zasoby — poznaj je i porównaj się z innymi. Polacy, migranci powrotni i migranci z Ukrainy

Prowadzące: prof. Izabela Grabowska oraz dr Agata Jastrzębowska

Data: 26.09.2023, 17:00

Miejsce: A/136, ALK

Celem wykładu jest pokazanie, jak ważne są niematerialne zasoby człowieka zarówno ogólnie w życiu, jak i na rynku pracy. W wykładzie autorki będą szukały podobieństw i różnic pomiędzy Polkami i Polakami, migrantami powrotnym oraz migrantkami i migrantami  z Ukrainy w odniesieniu do kapitału ludzkiego, psychologicznego, społecznego i ekonomicznego. Każdy uczestnik/uczestniczka wykładu będzie mógł/a dokonać diagnozy własnych zasobów psychospołecznych i otrzymać informację zwrotną.

"Wielkie powietrzne przestrzenie, ludzie je pełnią i cienie, ja jestem grze ich przytomny?" — Socjologiczne pytania o media w epoce globalnej

Prowadząca: dr Dorota Mackenzie 

Data: 28.09.2023, 17:00

Miejsce: A/136, ALK

Podczas wykładu przyjrzymy się rewolucji cyfrowej w komunikacji, szczególną uwagę zwracając na media w epoce globalnej i temu, jak przeobrażają społeczeństwa na całym świecie. Zastanowimy się, w jakim stopniu media społecznościowe przypominają kulturę salonów opisaną przez Sennetta i Habermasa, a czym się od niej różnią. Postawimy sobie liczne pytania w tym kontekście, m.in. czy komunikacja za pośrednictwem mediów społecznościowych jest współczesną sferą publiczną? Jeśli tak, jak bardzo są one reprezentatywne dla publiczności; kto jest z niej wykluczony? Jak bardzo jesteśmy „grze tej przytomni”, powtarzając za Wyspiańskim.

Ocena projektów inwestycyjnych w dobie AI

Prowadzący: prof. ALK dr hab. Paweł Mielcarz

Data: 28.09.2023, 18:00

Miejsce: D/206, ALK

Duża zmienność otoczenia tworzy nowe wyzwania dla menedżerów odpowiedzialnych za ocenę i realizację inwestycji. Tradycyjne metody oceny finansowej projektów nie pozwalają w tych warunkach na podejmowanie decyzji zgodnych z interesami akcjonariuszy. Wszystko wskazuje na to, że już niedługo to sztuczna inteligencja przejmie od człowieka proces oceny ekonomicznej decyzji inwestycyjnych. W czasie wykładu przedstawione zostaną metody, które w niedalekiej przyszłości będą służyły do oceny długoterminowych decyzji inwestycyjnych.

O kłamstwie dla korzyści własnej — perspektywa behawioralna

Prowadzący: dr Łukasz Markiewicz

Data: 29.09.2023, 17:00

Miejsce: D/206, ALK

Wiemy, że ludzie niekiedy mijają się z prawdą w swoich deklaracjach — szczególnie wtedy gdy kłamstwo może przynieść im korzyść materialną. Badania jednak wskazują, iż decydenci, decydując się na podanie nieprawdy, uwzględniają w swojej decyzji również konsekwencje moralne: oczekiwane poczucie winy czy ewentualne napiętnowanie społeczne. Zatem czy „moralność” wpływa na skłonność do kłamania? Jakie czynniki sytuacyjne sprawiają, że decydenci decydują się na kłamstwo? A jakie czynniki skłonność do kłamstwa ograniczają? 

Serdecznie zapraszamy!