Praworządność w UE z perspektywy Szwecji
27 Stycznia
Wykład Ministra Jana Henrika Amberga "Praworządność w Unii Europejskiej z perspektywy Szwecji"

Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego oraz Team Europe zapraszają na wykład Ministra Jana Henrika Amberga "Praworządność w Unii Europejskiej z perspektywy Szwecji", który odbędzie się 27 stycznia 2021 r., w środę, o godz. 18.00.

Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy Microsoft Teams, link do spotkania.

Program:

  • Powitanie i wprowadzenie: prof. Jan Barcz, kierownik Katedry
  • Wykład: Minister Jan Henrik Amberg
  • Komentarz: prof. Mirosław Wyrzykowski, sędzia TK w stanie spoczynku
  • Dyskusja

Podczas  spotkania obowiązują Chatham House Rules.

Jan Henrik Amberg - zawodowy szwedzki dyplomata od 1986 r.,muzykolog i pianista. Minister w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Sztokholmie, odpowiedzialny m.in. za stosunki bilateralne z Polską i za koordynację polityki praworządności UE w szwedzkim MSZ. Uprzednio - Ambasador ds. współpracy regionalnej na Bałkanach i stały przedstawiciel Szwecji w Pakcie Stabilności dla Europy Południowo-Wschodniej UE i Radzie Współpracy Regionalnej 2005-2011, zastępca ambasadora Szwecji w Warszawie 2000-2005, wysłannik rządu szwedzkiego w Polsce, Czechach, Słowacji, Węgier i państwach bałtyckich ds. polityki rolnej w ramach rozszerzenia UE oraz radca rolny w Moskwie 1995-2000. Szef sekretariatu MSZ ds. pomocy Polsce i państwom bałtyckim po 1989 r., attaché kulturalny w Ambasadzie Szwecji w Warszawie 1986-1988, prezes brytyjskiej Fundacji Sue Ryder w Polsce 1997-2005.

Dostęp do spotkania w MS Teams
tutaj