Europejski zielony ład
09 Kwietnia
Wykład adw. dr Alicji Sikory pt. "Europejski Zielony Ład. Prawne i finansowe wyzwania zielonej transformacji"

Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE, Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego oraz Team Europe zapraszają na wykład adw. dr Alicji Sikory pt. "Europejski Zielony Ład. Prawne i finansowe wyzwania zielonej transformacji", który odbędzie się 9 kwietnia  br. (piątek), początek o godz. 18.30.

Program:

  • Powitanie: prof. dr hab. Jan Barcz, kierownik Katedry 
  • Wykład: adw. dr Alicja Sikora
  • Komentarz: Ambasador Jan Truszczyński
  • Dyskusja

Adw. dr Alicja Sikora - absolwentka Wydziału Prawa UJ oraz Uniwersytetu w Reims. Specjalistka w zakresie prawa ochrony środowiska oraz unijnego prawa procesowego. W latach 2004-2017 referendarz w TSUE. Obecnie doradca w służbie prawnej Rady UE i Rady Europejskiej, pełnomocnik Rady przed sądami unijnymi. Wykładowca w Katedrze Prawa Europejskiego UJ oraz Associated Researcher w Centrum Studiów Prawa Ochrony Środowiska (CEDRE) na Uniwersytecie UC Louvain Saint-Louis w Brukseli. Autorka licznych opracowań naukowych z zakresu prawa unijnego w języku polskim, angielskim i francuskim, w tym monografii „Sankcje finansowe w razie niewykonania wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej” (Kluwer 2011) oraz „Constitutionalisation of Environmental Protection in EU Law” (Europa Law Publishing 2020).   Ambasador Jan Truszczyński - w drugiej połowie lat 90. szef St. Przedstawicielstwa RP przy UE, główny negocjator ws. akcesji Polski do UE, następnie sekretarz stanu w MSZ. 2010-2014 kierował Dyrekcją Generalną ds. edukacji i kultury w Komisji Europejskiej. Członek Konferencji Ambasadorów RP i Team Europe.

Dostęp za pośrednictwem platformy Microsoft Teams
tutaj