Wspolczesne wyzwania w prawie ubezpieczen spolecznych
21 Kwietnia
Współczesne wyzwania w prawie ubezpieczeń społecznych

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. „Współczesne wyzwania w prawie ubezpieczeń społecznych” współorganizowanej przez Federację Przedsiębiorców Polskich oraz Zakład Prawa Pracy w Kolegium Prawa, Akademia Leona Koźmińskiego, pod patronatem honorowym Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz patronatem medialnym miesięcznika „Monitor Prawa Pracy”. 

Przedmiotem organizowanego przedsięwzięcia naukowego będzie analiza aktualnych zagadnień prawa ubezpieczeń społecznych. Należy do nich niewątpliwie problematyka zakresu objęcia obowiązkiem ubezpieczenia społecznego wykonawców umów cywilnoprawnych, wymagająca refleksji m.in. w kontekście idei i funkcji prawa ubezpieczeń społecznych. Drugim wątkiem poddanym dyskusji podczas konferencji będą zagadnienia stosowania prawa ubezpieczeń społecznych w okresie zagrożenia COVID19.

Nasze przedsięwzięcie adresujemy do przedstawicieli środowisk naukowych, akademickich, biznesowych, pracodawców, pracowników, organizacji pracodawców, związków zawodowych, firm HR, doktorantów, studentów i innych osób zainteresowanych problematyką konferencji.

Konferencja odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2021 r. (środa), w trybie on-line. 

Wyrażamy głębokie przekonanie i nadzieję, iż przy Państwa udziale nasza inicjatywa stanowić będzie ważny impuls dla pogłębienia współpracy środowiska nauki i praktyki, w tym biznesu. 

Prof. ALK dr hab. Monika Latos Miłkowska Kierownik Zakładu Prawa Pracy ALK

Partner organizacyjny

 

Federacja przedsiębiorców polskich

 

Patronat honorowy: Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 

logoZUS

 

Patronat medialny: Monitor Prawa Pracy 

 

monitor prawa pracy logo

 

Szczegółowe informacje i formularz rejestracyjny
Więcej