17 Maja

Wirtualne wieczory z prawem pracy - " Projektowane zmiany uprawnień związanych z rodzicielstwem"

Serdecznie zapraszamy na trzecie spotkanie z serii ,, Wirtualne Wieczory z Prawem Pracy".

Trzeci wirtualny wieczór będzie poświęcony problematyce projektowanych zmian uprawnień związanych z rodzicielstwem w konsekwencji implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r.  w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE.  

Prof. ALK dr hab. Monika Latos-Miłkowska – Kierownik Zakładu Prawa Pracy w Kolegium Prawa ALK, radca prawny. Naukowiec specjalizujący się w prawie pracy, autorka ponad osiemdziesięciu publikacji naukowych. Szczególnym przedmiotem zainteresowań badawczych jest problematyka zbiorowego prawa pracy, zwłaszcza statusu prawnego zakładowych i międzyzakładowych organizacji związkowych, problematyka ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem. Uczestniczka licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych, na których wygłaszała referaty.

Spotkanie odbędzie się w trybie online. Obowiązują zapisy poprzez formularz rejestracyjny.

Więcej informacji o serii spotkań: Wirtualne wieczory z prawem pracy to seria spotkań naukowych w formule online, w ramach których wybitni naukowcy, eksperci i uznani praktycy dzielą się swą wiedzą i doświadczeniem w zakresie ważnych i aktualnych zagadnień prawa pracy, HR, nowoczesnych technologii, ubezpieczeń społecznych, i in. Otwarta i odformalizowana formuła seminarium sprzyjająca dyskusji, wymianie myśli i doświadczeń cieszy się coraz większą popularnością, gromadząc szerokie grono entuzjastów prawa pracy. Seminaria są adresowane do wszystkich osób zainteresowanych prawem pracy, pracowników naukowych, menagerów i pracowników HR, zarządzania zasobami ludzkimi, kadr i prac, doktorantów, studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich, itp.

Organizator: Zakład Prawa Pracy ALK

Zapraszamy
ZAPISY