znaczenie badan obserwacyjnych webinar
22 Lutego

Webinar "Znaczenie badań obserwacyjnych w procesie rozwoju technologii AI"

Analiza mikrobiomu człowieka w sposób umożliwiający wyciągnięcie logicznych wniosków jest niezwykle trudnym zadaniem ze względu na złożoność interakcji pomiędzy mikroorganizmami a komórkami gospodarza. Stale rosnąca ilość danych, które można z nich wygenerować, sprawia, że tradycyjne metody analityczne nie pozwalają na pełne wykorzystanie ich potencjału. Dlatego też w badaniach nad mikrobiomem coraz częściej sięga się po zestaw narzędzi sztucznej inteligencji, który pozwala na wielowymiarową i efektywną analizę kompleksowych interakcji pomiędzy drobnoustrojami, rzucając nowe światło na diagnozę lub leczenie trudnych do zaadresowania wskazań.

Niemniej, kluczowe jest dysponowanie danymi o jak najlepszej jakości, tak aby algorytmy sztucznej inteligencji generowały wyniki prowadzące do trafnych konkluzji. Z tego też względu, nieodzowne znaczenie w generowaniu wartościowych danych mają badania obserwacyjne.

Prelegentkami kolejnego naszego webinarium będą: Pani dr Kaja Milanowska-Zabel, Dyrektor generalny BU Microbiome oraz Członek zarządu Ardigen oraz Pani Martyna Balawejder, Kierownik Działu Badań Klinicznych w Ardigen.

Webinar Znaczenie badań obserwacyjnych w procesie rozwoju technologii AI

Jednym z projektów naukowych realizowanych w Ardigen jest opracowanie platformy Microbiome Biomarker Discovery Platform, która umożliwi odkrywanie kandydatów na biomarkery predykcyjne pochodzenia mikrobiomowego. Jest to technologia in silico służąca do przewidywania skuteczności terapii onkologicznych, w szczególności ICT (a-PD-1, CTLA-4) i chemioterapii. W trakcie realizacji projektu zostanie przeprowadzone badanie obserwacyjne, w wyniku którego pozyskane zostaną dane od 530 pacjentów onkologicznych, które posłużą do szkolenia i klinicznej walidacji technologii opartej na sztucznej inteligencji. Mnogość zawartych wskazań pozwoli na uogólnienie narzędzia dla różnych jednostek chorobowych. Technologia zapewni zatem wsparcie sztucznej inteligencji w procesie opracowywania i wdrażania leków.

Podczas tego Webinaru dowiesz się o:

  • sposobie pobierania i przygotowywania próbek w sposób przyjazny dla AI;
  • metodach wstępnego przetwarzania zebranych danych;
  • rodzajach analiz, które można z nimi przeprowadzić;
  • przykładzie projektu wykorzystującego dane z badań obserwacyjnych.

Kwestie organizacyjne

Czas i miejsce: wtorek, 22 luty 2022, godz. 17:00 Online – Zoom Meeting

Seminarium będzie prowadzone w języku angielskim. Kwestie techniczne zostaną przekazane osobom zarejestrowanym wraz z linkiem do wydarzenia.

Działamy i wspieramy! 

Każda aktywność Ruchu „Badania Kliniczne to MY!” jest związana ze wsparciem Fundacji Koźmińskich, której celami są między innymi działania na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz wspierania uzdolnionej młodzieży. 

Koszt udziału w Seminarium wynosi 50zł, a zebrana kwota w całości przeznaczana jest na działania Fundacji Koźmińskich. 

Do zobaczenia na Seminarium

partnerzy badania kliniczne
ZAREJESTRUJ SIĘ
Formularz
Webinar Znaczenie badań obserwacyjnych w procesie rozwoju technologii AI
Kaja Milanowska-Zabel

Dr Kaja Milanowska-Zabel jest entuzjastką mikrobiomu oraz specjalistką w dziedzinie bioinformatyki. Jej osobiste i zawodowe zainteresowania pozwoliły jej na rozpoczęcie projektów związanych z wykorzystaniem wpływu mikrobioty na zdrowie człowieka. W 2016 roku Kaja dołączyła do Ardigen i rozpoczęła działalność badawczą w dziedzinie mikrobiomu, przede wszystkim w obszarze onkologii. W 2018 roku, po powołaniu do grona zarządu Ardigen, objęła nowe stanowisko i odpowiedzialność za projekty B+R. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe Kai obejmuje pracę na stanowisku adiunkta w Zakładzie Biologii Molekularnej i Systemowej Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu oraz Zakładzie Ekspresji Genów w Instytucie Biologii Molekularnej i Biotechnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie Kaja jest dyrektorem generalnym jednostki biznesowej Mikrobiomu, w którą wkłada całą swoją siłę, pasję i przekonanie, że dzięki dogłębnemu podejściu do analizy danych możemy zdekodować mikrobiom by pomóc pacjentom. Kaja poszerza także swoją wiedzę biznesową, realizując program Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Webinar Znaczenie badań obserwacyjnych w procesie rozwoju technologii AI
Martyna Balawejder

Ukończyła biologię molekularną na Uniwersytecie Jagiellońskim, już podczas studiów biologia komórki stała się jej pasją. W 2019 roku dołączyła do zespołu Ardigen, rozpoczynając karierę zawodową jako CTA w zespole Clinical Operations. Następnie awansowała na stanowisko CRA badań obserwacyjnych prowadzonych przez Ardigen. Badania kliniczne otworzyły nowe możliwości rozwoju i pozwoliły połączyć wiedzę biologiczną z praktyką kliniczną. Ukończyła liczne kursy i studia podyplomowe z badań klinicznych w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie jako Clinical Project Manager kieruje zespołem Clinical Operations w Ardigen. Mocno wierzy, że wykorzystanie zaawansowanych technologii może przyczynić się do poprawy warunków leczenia pacjentów onkologicznych. Nieustannie stara się podnosić swoje kompetencje i wiedzę w zakresie badań klinicznych.