Spotkanie z premierem Jerzym Buzkiem
22 Marca
Webinar z udziałem premiera i europarlamentarzysty prof. Jerzego Buzka pt. "Nowa rzeczywistość: wymiary integracji i dezintegracji w Unii...

W ramach cyklu "Spotkania z ekonomią" Katedra Ekonomii ALK zaprasza na webinar z udziałem premiera i europarlamentarzysty prof. Jerzego Buzka pt. "Nowa rzeczywistość: wymiary integracji i dezintegracji w Unii Europejskiej".

22 marca o godzinie 18.

Na spotkanie obowiązuje rejestracja. Tylko osoby zarejestrowane otrzymają link do spotkania. Kliknij TUTAJ, żeby się zarejestrować.

Spotkanie poprowadzą: prof. ALK dr hab. Dominika Wojtowicz i dr Anna Czarczyńska.

W ostatnich latach często zasłyszeć można było w dyskusjach nad przyszłością Unii Europejskiej, że ta „potrzebuje kryzysu by działać” (“It takes a crisis for Europe to act”). Stało się. Można by pokusić się o stwierdzenie, że COVID-19 zmienił wszystko w Unii Europejskiej, stawiając jej przywódców i obywateli przed nowymi wyzwaniami.  

Choć nie brakuje inicjatyw będących impulsem do wzmocnienia integracji w ramach ugrupowania – takich jak np.  utworzenie mechanizmu sprawiedliwej transformacji czy przyjęcie planu wspólnego zadłużenia UE, dość oczywiste jest, że zjednoczona Europa przeżywa głęboki kryzys. Czas pandemii COVID-19 pokazał, że skuteczność UE wydaje się powiązana z jej kompetencjami: reaguje ona w sferze gospodarczej (wsparcie dla państw pogrążonych w kryzysie), ale w dużej mierze jest bezsilna w koordynowaniu ponad narodowych działań ukierunkowanych na zwalczanie negatywnych skutków pandemii.  

Niszczycielski wpływ COVID-19 grozi ożywieniem niedokończonego kryzysu euro, który już pozostawił po sobie głębokie nierówności społeczne i animozje między państwami członkowskimi UE w związku z narzuceniem polityki oszczędnościowej. Niepowodzenie w zjednoczeniu się w obliczu pandemii, która nieproporcjonalnie dotknęła niektóre kraje bardziej niż inne, zagraża dążeniu do wspólnego długoterminowego dobrobytu i przyszłości europejskiej integracji, jedności i spójności gospodarczej.  

Obok wyzwań specyficznych dla obecnej sytuacji, nadal pozostają nierozwiązane do tej pory problemy, z którymi Unia mierzyła się jeszcze przed wybuchem pandemii, żeby wymienić choćby kryzys migracyjny, walkę z globalnym ociepleniem, niekorzystne trendy demograficzne, relacje z Chinami czy Brexit.  

Przed nami okres pod wieloma względami krytyczny: 2021 to pierwszy rok ożywienia gospodarczego po tym, jak pandemia koronawirusa nawiedziła świat w 2020 roku.  Wydarzenia globalne i napięcia geopolityczne nie sprzyjają wychodzeniu Unii i państw członkowskich z kryzysu.  

Ten rok będzie rokiem głębokiej refleksji nad przyszłością UE. Aby pomóc nam zrozumieć współczesną Europę w tak krytycznym momencie, zaprosiliśmy do dyskusji Premiera Jerzego Buzka – wieloletniego posła do Parlamentu Europejskiego, któremu przewodniczył w latach 2009-2012. Mając nadzieję na podzielenie się z nami swoją wiedzą, doświadczeniem i opiniami, zapytamy Pana Premiera o główne wyzwania stojące przed Unią Europejską w post-covidowej, nowej rzeczywistości oraz o przygotowanie Unii do sprostania tym wyzwaniom. 

Agenda spotkania: 

18:00-18:10 – powitanie i wprowadzenie w dyskusję

18:10-18:40 – wystąpienie Premiera Jerzego Buzka

18:40-19:30 – seria pytań i odpowiedzi, dyskusja nad przyszłością UE z udziałem studentów, absolwentów i kadry ALK.

OBOWIĄZKOWA REJESTRACJA
tutaj