Lean Management w logistyce
22 Czerwca

Webinar "Lean Management w logistyce - teoria i praktyka wdrożeń"

Zapraszamy na kolejny webinar z cyklu LOGISTYKA w Koźmińskim, który poruszy zagadnienie LEAN MANAGEMENT w logistyce.

Lean Management to koncepcja wychodząca naprzeciw dynamicznym zmianom, które mają wpływ na funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw. Lean Management umożliwia kreowanie wcześniej niezidentyfikowanych rozwiązań mogących przyczynić się do eliminacji różnego rodzaju marnotrawstw oraz doskonalenia procesów produkcyjno- magazynowych. Koncepcja ta zwiększa prawdopodobieństwo wypracowania korzystnych wyników ekonomicznych m.in. dzięki wdrożeniu kultury organizacyjnej opartej o ciągłe doskonalenie.

Zagadnienia, które zostaną poruszone podczas spotkania to m.in.:

  • Lean Management jako koncepcja determinująca funkcjonowanie przedsiębiorstwa,
  • Kultura organizacyjna wg Lean Management,
  • Wybrane narzędzia koncepcji Lean Management.  

LEAN MANAGEMENT W LOGISTYCE - TEORIA I PRAKTYKA WDROŻEŃ, 22.06.2023, GODZ 17.00

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy się zarejestrować. Po rejestracji prześlemy link do spotkania. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!  

REJESTRACJA NA WYDARZENIE
DOŁĄCZ DO NAS!

PRELEGENCI

dr Emil Ratter
dr inż. Emil Ratter

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (2022). Absolwent Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie Społecznej Akademii Nauk w Warszawie (2017). Stopień Inżyniera uzyskał w 2015 roku w Wyższej Szkole Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie.
Dr inż. Emil Ratter posiada bogate, praktyczne doświadczenie w zakresie logistyki, narzędzi Lean Management oraz systemów zarządzania jakością. Przez wiele lat piastował stanowiska Quality Managera/ Warehouse Managera w znanych przedsiębiorstwach produkcyjnych.
Jest audytorem wiodącym systemów zarządzania jakością oraz coachem/ trenerem jednostek certyfikujących w tematyce optymalizacji produkcji i systemów zarządzania jakością. Dr inż. Ratter jest również pracownikiem naukowym realizującym działalność dydaktyczną – autor wielu artykułów naukowych i opracowań poświęconych optymalizacji procesów logistycznych i jakościowych.