28 Czerwca

Warsztaty gier symulacyjnych - serious game „Ludzie”

UWAGA! Zmiana daty wydarzenia z 21.06 na 28.06. Godzina wydarzenia zostaje taka sama: 16:00. Z okazji obchodów X Jubileuszu Centrum Gier Symulacyjnych i Grywalizacji, zapraszamy na cykl wydarzeń związanych z działalnością jednostki prowadzonej przez dr Marcina Wardaszkę.

Pierwszym z nich będzie warsztat połączony z demonstracją serious game „Ludzie", poprowadzony przez mgr Weronikę Szatkowską. Jest to gra podejmująca temat kryzysu na granicy polsko-białoruskiej w skali lokalnej.

„W lasach są ludzie" - tak o osobach, które próbują przedostać się przez granicę polsko-białoruską mówi się na Podlasiu.

Od początku lata 2021r. w skutek kryzysu sztucznie wywołanego przez prezydenta Białorusi, Aleksandra Łukaszenkę, tysiące migrantów pojawiło się na granicy białorusko-polskiej. W związku z brakiem możliwości legalnego przekroczenia granicy, obywatele m.in. Iraku, Afganistanu i innych krajów Bliskiego Wschodu oraz Afryki, podjęli próby dotarcia do Unii Europejskiej inną drogą, przez przygraniczne lasy.

W konsekwencji regularnych interwencji straży granicznej i wojska, odnotowano liczne przypadki łamania praw, w tym Konwencji Genewskiej i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Potwierdził to m.in. wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

„Ludzie" to gra, która pomaga podejmować temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Jest grą planszową, wykorzystującą elementy RPG. Jest to również gra z nurtu serious games, które wykorzystują tę konwencję, by przyczyniać się do rozwiązywania realnych problemów. Przedstawia kryzys z różnych perspektyw – migrantów nielegalnie przebywających w lasach, mieszkańców miejscowości Strefy Stanu Wyjątkowego i służb mundurowych. Jest także punktem wyjściowym do dyskusji, czy obecna sytuacja jest akceptowalna, co należałoby zmienić i w jaki sposób to osiągnąć.

Warsztaty trwają 2 godziny. Obowiązują zapisy, liczba miejsc jest ograniczona.

Miejsce wydarzenia:  Pokój D/300 Akademia Leona Koźmińskiego, Jagiellońska 57,  Warszawa Data wydarzenia:

28.06.2022 o godz. 16:00

Obowiązują wcześniejsze zapisy przez formularz.

Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy
Rejestracja