Kapsuła czasu
31 Maja

Uroczystość zakopania kapsuły czasu z listem dla przyszłych pokoleń

Kapsuła czasu z listem do przyszłej społeczności Akademii Leona Koźmińskiego oraz przedmiotami charakterystycznymi dla dzisiejszych czasów zostanie zakopana przed głównym budynkiem uczelni, w ramach obchodów 30-lecia. Jej otwarcie nastąpi za 20 lat, kiedy to uczelnia obchodzić będzie wyjątkowy jubileusz – 50 lat swojej działalności. Kapsułę przygotowaliśmy z myślą o przyszłych pokoleniach oraz wszystkich ciekawych tego, jak zmienia się świat.

Wraz z Kolegium Rektorskim zapraszamy wszystkich Państwa do udziału w symbolicznym zakopaniu kapsuły – 31 maja (środa) o godz. 12:00 przed głównym budynkiem Akademii Leona Koźmińskiego

W kapsule czasu znajdzie się m.in. list-przesłanie do przyszłych pokoleń, artykuł oraz list prof. Andrzeja Koźmińskiego dot. przyszłości Unii Europejskiej, okolicznościowa koszulka 30-lecia, prezent od Samorządu Studenckiego oraz aktualne wydania "Financial Times" i "Rzeczpospolitej".

Przygotowując kapsułę czasu, próbujemy wyobrazić sobie, w jakich okolicznościach odbędzie się jej otwarcie i odczytanie listu do przyszłych pokoleń. Zastanawiamy się, jak wiele zmieni się w otoczeniu społecznym czy gospodarczym, ale też jak duży wpływ w tej zmianie odegra nasza społeczność. Wierzymy, że dzięki naszym studentom, absolwentom, pracownikom i partnerom biznesowym, świat stanie się zwyczajnie lepszym miejscem. 

Mamy też nadzieję, że wielu dzisiejszych studentów czy pracowników będzie uczestniczyć w otwarciu kapsuły za 20 lat, wspominając moment jej przygotowania i zakopania oraz towarzyszące nam wszystkim emocje.