Tydzień Kariery: dzień prawniczo-konsultingowy
10 Marca
Tydzień Kariery: Dzień prawniczo-konsultingowy

Zaplanowane spotkania:

  • 10:00-11:00 - Dlaczego działalność w ELSA pomogła mi rozwoju kariery zawodowej? – spotkanie w języku polskim

Link do spotkania

Spotkanie poprowadzi: dr Filip Czernicki

O prelegencie: Radca prawny, ukończył WPiA UW. Członek Rady OIRP w Warszawie i twórca Radcowskiego Ośrodka Pomocy Prawnej przy OIRP. Specjalizuje się w prawie lotniczym, prawie spółek oraz zarządzaniu projektami i administracją w biznesie. Urodzony społecznik, zajmuje się promocją i tworzeniem sieci studenckich poradni prawnych w Polsce i Europie Wschodniej, jak również promocją działalności pro bono wśród prawników praktyków. Prezes Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych (od 2002 roku). Od 2001 r. członek Zarządu Global Alliance for Justice Education i wieloletni Przewodniczący. Od 2015 r. wchodzi w skład Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy MS, od 12 lat Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Laureat nagrody European Pro Bono Award, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz uhonorowany Medalem Ministra Sprawiedliwości za zasługi dla polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Czego dowiesz się podczas spotkania?

Chciałbym zachęcić słuchaczy do działalności w organizacjach studenckich oraz podejmowania dodatkowych aktywności podczas studiów aby zebrać ciekawe doświadczenia, zbudować przyjaźnie i rozwijać swoje umiejętności.

  • 11:15-12:15 – Spotkanie ze Sławomirem Kowalskim z kancelarii Maruta Wachta – spotkanie w języku polskim

Link do spotkania

Spotkanie poprowadzi: Sławomir Kowalski

O prelegencie: W kancelarii Maruta Wachta sp.j. koordynuje prace w zakresie projektów dotyczących ochrony danych osobowych. Jego praktyka obejmuje ocenę zgodności z prawem zakresu, celów i sposobów przetwarzania danych osobowych, opiniowanie zgodności z prawem systemów informatycznych m.in. w zakresie przekazywania danych osobowych do państw trzecich, a także bieżące doradztwo w zakresie różnych aspektów przetwarzania danych osobowych. Jego doświadczenie obejmuje także doradztwo transakcyjne w zakresie praw własności intelektualnej, doradztwo przy projektach badawczych i rozwojowych, a także reprezentację w postępowaniach karnych i cywilnych dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej, tajemnic prawnie chronionych oraz czynów nieuczciwej konkurencji. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa własności intelektualnej i ochrony danych osobowych. Jest prelegentem na konferencjach branży IT. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu prawa nowoczesnych technologii w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

  • 12:30-13:30 - Panel dyskusyjny: Ścieżki kariery po Prawie – spotkanie w języku polskim

Link do spotkania

O spotkaniu: Planowanie ścieżki kariery jest bardzo ważne już w trakcie studiów, tak aby moc wyróżnić się na rynku w stosunku do tysięcy innych kandydatów. Celem spotkania będzie podzielenie się swoimi doświadczeniami zawodowymi ze studentami ALK oraz przekazanie wskazówek dotyczących planowania kariery. W spotkaniu udział wezmą absolwenci ALK z kierunku: prawo.

  • 15:45-16:45 – Spotkanie z firmą KPMG – spotkanie w języku polskim

Link do spotkania