Debata Pro Tempore
17 Listopada

"Sumienie w biznesie" - dyskusja z cyklu „Pro tempore - dialog nauk”

Nasza uczelnia wraz z Akademią Katolicką w Warszawie jest organizatorem debaty "Sumienie w biznesie" z cyklu „Pro tempore - dialog nauk”.

Chyba mało kto byłby skłonny twierdzić, iż sfera biznesu znajduje się poza dobrem i złem. Nie ma wątpliwości, iż istnieją działania biznesowe uczciwe i nieuczciwe. Etyka biznesu stawia jednak znacznie więcej pytań, które warte są przemyślenia, a odpowiedzi na nie wcale nie są oczywiste. 

Czy społeczną odpowiedzialnością biznesu jest przede wszystkim pomnażanie zysków - jak chciałby Milton Friedman - czy również troska o to, co wykracza poza sferę zysków i strat: promowanie światopoglądów, wspieranie ruchów społecznych czy wzmacnianie zjawisk kulturowych? Czy spółki mogą być traktowane jako podmioty moralne i czy mogą być za cokolwiek odpowiedzialne? A może - jak twierdzi chociażby A. MacIntyre - problemy etyki i biznesu są nierozwiązywalne i można je jedynie opisywać?

Wokół tych i innych zagadnień toczyła się będzie najbliższa dyskusja z cyklu „Pro tempore-dialog nauk”.    W debacie udział wezmą:

  • dr hab. Bolesław Rok, prof. ALK, dyrektor Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu, Katedry Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
  • Andrzej Kuras, manager i doradca biznesowy
  • dr Janusz Pyda OP - teolog

Debata odbędzie się w czwartek, 17 listopada o godzinie 16:00 w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie w auli LK oraz dostępna będzie na kanale YouTube Akademii Katolickiej w Warszawie.

Zapraszamy!

TRANSMISJA ONLINE
TUTAJ