Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
13 Grudnia
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki prawne mgra Michała Gołębiowskiego

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.)

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne Akademii Leona Koźmińskiego uprzejmie zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki prawne mgr. Michała Gołębiowskiego

Obrona odbędzie się w dniu 13 grudnia 2021 r. o godz. 9:30 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Temat rozprawy doktorskiej: Percepcja ryzyka prawnego a uwarunkowania ochrony danych osobowych w podmiotach gospodarczych i jednostkach sektora finansów publicznych

Promotor: prof. ALK dr hab. Bartłomiej Nowak z Akademii Leona Koźmińskiego Recenzenci: prof. INP PAN dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz z Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Grażyna Szpor z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

Rozprawa doktorska, streszczenie oraz recenzje zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Leona Koźmińskiego Rozprawa doktorska znajduje się także do wglądu w bibliotece Akademii Leona Koźmińskiego.

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne Prof. dr hab. Wojciech Góralczyk  

Dostęp na zdalną publiczną obronę rozprawy doktorskiej przy użyciu aplikacji MS Teams pod poniższym linkiem:
zobacz