Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
27 Maja

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki prawne mgra Krzysztofa Górskiego

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne Akademii Leona Koźmińskiego uprzejmie zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki prawne mgr. Krzysztofa Górskiego

Obrona odbędzie się w dniu 27 maja 2022 r. o godz. 14:30 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Temat rozprawy doktorskiej: Dostęp innowacyjnych instytucji finansowych do wewnętrznego rynku usług finansowych w Unii Europejskiej

Promotor: prof. dr hab. Jan Głuchowski z Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Recenzenci: prof. UG dr hab. Anna Maria Jurkowska-Zeidler z Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Mariusz Popławski z Uniwersytetu w Białymstoku prof. KUL dr hab. Paweł Smoleń z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  

Dostęp na zdalną publiczną obronę rozprawy doktorskiej przy użyciu aplikacji MS Teams pod poniższym linkiem:
zobacz