Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
09 Marca
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki prawne mgr Patrycji Maliszewskiej

Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) oraz zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne Akademii Leona Koźmińskiego uprzejmie zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki prawne mgr Patrycji Maliszewskiej.

Obrona odbędzie się w 9 marca 2021 r. o godz. 9:30 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Temat rozprawy doktorskiej: Interes grupy spółek

Promotor: prof. dr hab. Józef Okolski z Akademii Leona Koźmińskiego

Promotor pomocniczy: dr Marta Mackiewicz z Akademii Leona Koźmińskiego

Recenzenci:

  • prof. UAM dr hab. Maciej Mataczyński z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr hab. Dominika Wajda z Uniwersytetu Warszawskiego

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Leona Koźmińskiego. Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w bibliotece Akademii Leona Koźmińskiego.

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne Prof. dr hab. Wojciech Góralczyk

Dostęp na zdalną publiczną obronę rozprawy doktorskiej przy użyciu aplikacji MS Teams
tutaj