26 Czerwca

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki prawne mgr Moniki Raczkowskiej

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne Akademii Leona Koźmińskiego uprzejmie zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki prawne Pani:

  • mgr Moniki Raczkowskiej

Obrona odbędzie się w dniu 26 czerwca 2023 r. o godz. 10.00 w Sali A/140 oraz zdalnie.

Temat rozprawy doktorskiej:

"Opodatkowanie odpłatnego zbycia nieruchomości przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w podatku dochodowym dla osób fizycznych"

Promotor:

  • prof. dr hab. Artur Mudrecki

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • prof. dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska Uniwersytet Warszawski
  • prof. UMK dr hab. Agnieszka Olesińska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dostęp na zdalną publiczną obronę rozprawy doktorskiej przy użyciu aplikacji MS Teams: TUTAJ

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Leona Koźmińskiego: TUTAJ

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w bibliotece Akademii Leona Koźmińskiego.

prof. dr hab. Wojciech Góralczyk

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 212)