Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
07 Czerwca
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki prawne mgr Marty Katarzyny Zglińskiej

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne Akademii Leona Koźmińskiego uprzejmie zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki prawne mgr Marty Katarzyny Zglińskiej.

Obrona odbędzie się w dniu 7 czerwca 2021 r. o godz. 9:00 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Temat rozprawy doktorskiej: Przestępstwa karuzelowe vat na tle uchylania się od podatku

Promotor: prof. dr hab. Jan Głuchowski z Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu

Recenzenci:

  • prof. UwB dr hab. Rafał Dowgier z Uniwersytetu w Białymstoku
  • dr hab. Marcin Olszak z Uniwersytetu Warszawskiego
  • dr hab. Monika Münnich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Leona Koźmińskiego. Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w bibliotece Akademii Leona Koźmińskiego.

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne prof. dr hab. Wojciech Góralczyk

Dostęp na zdalną publiczną obronę rozprawy doktorskiej przy użyciu aplikacji MS Teams pod poniższym linkiem:
tutaj