Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
03 Kwietnia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki prawne mgr. Dominika Hincza

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne Akademii Leona Koźmińskiego uprzejmie zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki prawne mgr. Dominika Hincza. Obrona odbędzie się 3 kwietnia 2023 r. o godz. 10:15 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Temat rozprawy doktorskiej: "Stosunek prawny wynikający z obligacji oferowanych na podstawie propozycji nabycia w ujęciu cywilnoprawnym" Promotor:

  • prof. dr hab. Józef Okolski

Promotor:

  • dr Michał Wojna z Akademii Leona Koźmińskiego

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Marek Michalski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Artur Nowacki z Uniwersytetu Warszawskiego
  • prof. dr hab. Andrzej Szumański z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne:

  • prof. dr hab. Wojciech Góralczyk

Dostęp na zdalną publiczną obronę rozprawy doktorskiej przy użyciu aplikacji MS Teams znajduje się TUTAJ. Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Leona Koźmińskiego dostępne TUTAJ. Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w bibliotece Akademii Leona Koźmińskiego.