13 Czerwca

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki prawne mgr. Bartłomieja Rasały

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne Akademii Leona Koźmińskiego uprzejmie zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki prawne Pana:

  • mgr. Bartłomieja Rasały

Obrona odbędzie się w dniu 13 czerwca 2023 r. o godz. 12.00 w Sali A/140 oraz zdalnie.

Temat rozprawy doktorskiej:

"Ponowne oględziny miejsca w postępowaniu karnym"

Promotor:

  • prof. ALK dr hab. Monika Całkiewicz

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Jerzy Kasprzak z Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski z Uniwersytetu Warszawskiego
  • dr hab. Ireneusz Sołtyszewski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dostęp na zdalną publiczną obronę rozprawy doktorskiej przy użyciu aplikacji MS Teams: TUTAJ.

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Leona Koźmińskiego: TUTAJ.

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w bibliotece Akademii Leona Koźmińskiego.

prof. dr hab. Wojciech Góralczyk

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.)