Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
30 Czerwca
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki prawne mgr Anny Grzywińskiej-Okoń

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne Akademii Leona Koźmińskiego uprzejmie zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki prawne mgr Anny Grzywińskiej-Okoń.

Obrona odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 r. o godz. 13:30 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Temat rozprawy doktorskiej: Zakończenie działalności spółki osobowej bez przeprowadzania likwidacji

Promotor: prof. dr hab. Józef Okolski z Akademii Leona Koźmińskiego

Promotor pomocniczy: dr Rafał Żebrowski z Akademii Leona Koźmińskiego

Recenzenci:

  • prof. UG dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska z Uniwersytetu Gdańskiego
  • prof. dr hab. Teresa Mróz z Uniwersytetu w Białymstoku
  • prof. dr hab. Urszula Promińska z Uniwersytetu Łódzkiego

Streszczenie pracy, recenzje oraz rozprawa doktorska zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Leona Koźmińskiego.

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w bibliotece Akademii Leona Koźmińskiego.

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne prof. dr hab. Wojciech Góralczyk

Dostęp na zdalną publiczną obronę rozprawy doktorskiej przy użyciu aplikacji MS Teams pod poniższym linkiem:
tutaj