Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
01 Czerwca
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości mgra Piotra Pręciuka

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Akademii Leona Koźmińskiego uprzejmie zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości mgra Piotra Pręciuka.

Obrona odbędzie się w dniu 1 czerwca 2021 r. o godz. 9:00 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Temat rozprawy doktorskiej: Intergenerational knowledge sharing in family businesses

Promotor: prof. ALK dr hab. Izabela Koładkiewicz z Akademii Leona Koźmińskiego

Recenzenci:

  • prof. SGH dr hab. inż. Jacek Lipiec ze Szkoły Głównej Handlowej
  • prof. dr hab. Łukasz Sułkowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • prof. UMCS dr hab. Robert Zajkowski z Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Leona Koźmińskiego. Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w bibliotece Akademii Leona Koźmińskiego.

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Prof. dr hab. Krzysztof Obłój

Dostęp na zdalną publiczną obronę rozprawy doktorskiej przy użyciu aplikacji MS Teams pod poniższym linkiem:
tutaj