Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
16 Września
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości mgra Adama Łukojcia

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Akademii Leona Koźmińskiego uprzejmie zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości mgra Adama Łukojcia.

Obrona odbędzie się w dniu 16 września 2021 r. o godz. 10:30 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Temat rozprawy doktorskiej: Legitymizacja rynku kapitałowego

Promotor: prof. dr hab. Dariusz Jemielniak z Akademii Leona Koźmińskiego

Promotor pomocniczy: dr Agata Stasik z Akademii Leona Koźmińskiego

Recenzenci:

  • prof. UJ dr hab. Barbara Fryzeł z Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • prof. dr hab. Przemysław Hensel z Uniwersytetu Warszawskiego

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Leona Koźmińskiego. Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w bibliotece Akademii Leona Koźmińskiego.

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Prof. dr hab. Krzysztof Obłój

Dostęp na zdalną publiczną obronę rozprawy doktorskiej przy użyciu aplikacji MS Teams pod poniższym linkiem:
TUTAJ