01 Czerwca

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości mgr Olgi Rodak

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Akademii Leona Koźmińskiego uprzejmie zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości Pani:

  • mgr Olgi Rodak

Obrona odbędzie się w dniu 01 czerwca 2023 r. o godz. 11.00 w sali A/142 oraz zdalnie.

Temat rozprawy doktorskiej:

"Social media affordances and the reorganisation of communication work in agricultural industry"

Promotor:

  • prof. dr hab. Dariusz Jemielniak z Akademii Leona Koźmińskiego

Recenzenci:

  • prof. AGH dr hab. Roman Batko z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica
  • prof. dr hab. Beata Glinka z Uniwersytetu Warszawskiego

Dostęp na zdalną publiczną obronę rozprawy doktorskiej przy użyciu aplikacji MS Teams: LINK.

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Leona Koźmińskiego: LINK.

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w bibliotece Akademii Leona Koźmińskiego.

prof. dr hab. Krzysztof Obłój

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości

Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) oraz zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r. poz. 1669)