Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
20 Września
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości mgr Sylwii Hałas-Dej

Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) oraz zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r. poz. 1669).

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Akademii Leona Koźmińskiego uprzejmie zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości mgr Sylwii Hałas-Dej.

Obrona odbędzie się w dniu 20 września 2021 r. o godz. 12:30 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Temat rozprawy doktorskiej: Wykorzystanie kształcenia podyplomowego w rozwoju współpracy uczelni z otoczeniem

Promotor: prof. dr hab. Dorota Dobija z Akademii Leona Koźmińskiego

Promotor pomocniczy: dr Anna Pikos z Akademii Leona Koźmińskiego

Recenzenci:

  • prof. UEK dr hab. Piotr Buła z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  • prof. dr hab. Łukasz Sułkowski ze Społecznej Akademii Nauk

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Leona Koźmińskiego.

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w bibliotece Akademii Leona Koźmińskiego.

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości

prof. dr hab. Krzysztof Obłój

Dostęp na zdalną publiczną obronę rozprawy doktorskiej przy użyciu aplikacji MS Teams
TUTAJ