Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
09 Kwietnia
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości mgr Tanji Kosowski

Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) oraz zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r. poz. 1669)

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Akademii Leona Koźmińskiego uprzejmie zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości mgr Tanji Kosowski.

Obrona odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2021 r. o godz. 15:15 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Temat rozprawy doktorskiej: Perception of ageing in the workplace in Germany and Poland

Promotor: prof. dr hab. Dominika Latusek-Jurczak z Akademii Leona Koźmińskiego

Promotor pomocniczy: dr Tomasz Olejniczak z Akademii Leona Koźmińskiego

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. WSB dr hab. Małgorzata Rozkwitalska z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Leona Koźmińskiego.

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w bibliotece Akademii Leona Koźmińskiego.

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości prof. dr hab. Krzysztof Obłój

Dostęp na zdalną publiczną obronę rozprawy doktorskiej przy użyciu aplikacji MS Teams pod poniższym linkiem:
tutaj