Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
21 Września
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości Marcina Łukaszewicza

Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) oraz zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r. poz. 1669)

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Akademii Leona Koźmińskiego uprzejmie zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości mgra Marcina Łukaszewicza.

Obrona odbędzie się w dniu 21 września 2021 r. o godz. 12:00 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Temat rozprawy doktorskiej: Wpływ dyrektora kreatywnego na zmianę tożsamości luksusowej marki modowej i efekty rynkowe osiągane przez jej właściciela

Promotor: dr hab. Tomasz Sikora ze Szkoły Głównej Handlowej

Recenzenci:

  • dr hab. Dominika Bochańczyk-Kupka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
  • prof. UE dr hab. Barbara Mróz-Gorgoń z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Leona Koźmińskiego.

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w bibliotece Akademii Leona Koźmińskiego.

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości prof. dr hab. Krzysztof Obłój

Dostęp na zdalną publiczną obronę rozprawy doktorskiej przy użyciu aplikacji MS Teams pod poniższym linkiem:
tutaj