Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
15 Czerwca
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie ekonomia i finanse mgra Grygorija Kravchenki

Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) oraz zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r. poz. 1669) Rada Naukowa Dyscypliny Ekonomia i Finanse Akademii Leona Koźmińskiego uprzejmie zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dyscyplinie ekonomia i finanse mgra Grygorija Kravchenki.

Obrona odbędzie się w dniu 15 czerwca 2021 r. o godz. 9:00 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Temat rozprawy doktorskiej: International experts on supervisory board and firm’s performance: long and short-term effects

Promotor: prof. dr. hab. Dorota Dobija z Akademii Leona Koźmińskiego

Promotor pomocniczy: dr Tomasz Olejniczak z Akademii Leona Koźmińskiego

Recenzenci:

  • prof. UEK dr hab. Bartosz Kurek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  • dr hab. Agnieszka Słomka-Gołębiowska ze Szkoły Głównej Handlowej

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Leona Koźmińskiego.

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w bibliotece Akademii Leona Koźmińskiego.

Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse prof. ALK dr hab. Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk

Dostęp na zdalną publiczną obronę rozprawy doktorskiej przy użyciu aplikacji MS Teams pod poniższym linkiem:
tutaj