Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
04 Kwietnia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie ekonomia i finanse mgr - Agata Górniak

Rada Naukowa Dyscypliny Ekonomia i Finanse Akademii Leona Koźmińskiego uprzejmie zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dyscyplinie ekonomia i finanse mgr. Agaty Górniak

Obrona odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2023 r. o godz. 10:15 w sali A/142 oraz przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Temat rozprawy doktorskiej:

  • "Czynniki oddziałujące na napływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Europy Środkowo – Wschodniej"

Promotor:

  • prof. ALK dr hab. Jacek Tomkiewicz

Recenzenci:

  • prof. AFiB Vistula dr hab. Ryszard Michalski – Akademii Finansów i Biznesu Vistula -
  • prof. UEK dr hab. Anna Moździerz – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • prof. dr hab. Marzenna Weresa – Szkoła Główna Handlowa

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Leona Koźmińskiego. Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w bibliotece Akademii Leona Koźmińskiego.

Dostęp na zdalną publiczną obronę rozprawy doktorskiej przy użyciu aplikacji MS Teams: TUTAJ. Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse prof. ALK dr hab. Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) oraz zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669)