Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
24 Listopada
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Sońty

Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) oraz zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r. poz. 1669) Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Socjologiczne Akademii Leona Koźmińskiego uprzejmie zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki socjologiczne mgr Moniki Sońty.

Obrona odbędzie się w dniu 24 listopada 2020 r. o godz. 10:00 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Temat rozprawy doktorskiej: Rationality of Internal Communication Professionals in multinational organizations in Poland

Promotor:

  • dr hab. Sławomir Magala z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Krzysztof T. Konecki z Uniwersytetu Łódzkiego
  • prof. CC dr hab. Paweł Ruszkowski z Collegium Civitas

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Leona Koźmińskiego: TUTAJ.

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w bibliotece Akademii Leona Koźmińskiego.

Przewodniczący Rady Naukowej

Dyscypliny Nauki Socjologiczne

prof. dr hab. Gavin Rae

Dostęp na zdalną publiczną obronę rozprawy doktorskiej przy użyciu aplikacji MS Teams
TUTAJ