Badania Kliniczne
30 Stycznia

Prowadzenie i monitorowanie badań klinicznych - dzień otwarty studiów podyplomowych

Zapraszamy na sesję informacyjną na temat programu studiów Prowadzenie i monitorowanie badań klinicznych i mini-wykład poprowadzony przez kierownika studiów Łukasza Więcha pod tytułem: „ICH GCP R3 – jakie nowości przynosi najnowsza wersja Dobrej Praktyki Klinicznej?” 30 stycznia | 17.00 | Ms Teams Zapisz się

 

Sotkanie poprowadzi

Łukasz Więch

Wizjoner ochrony zdrowia, Lider studiów w tej dziedzinie na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ekspert w zakresie badań klinicznych, zarządzania opieką zdrowotną, negocjacjach. Nauczyciel akademicki posiadający ponad 10-letnie doświadczenie. Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego (ALK) na kierunku Kozminski MBA dla Kadry Medycznej oraz Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Lekarz - specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego. Doświadczony menedżer prowadzący duże zespoły w ramach struktury matrycowej. Edukator z pasją i doświadczeniem. Asystent naukowy na ALK, pracujący nad zagadnieniami z dziedziny użycia gier i symulacji i edukacji w zarządzaniu w ochronie zdrowia.

Zainteresowany tworzeniem innowacyjnych rozwiązań biznesowych i partnerstw zgodnie z filozofią win-win. Rozwija się w zakresie tworzenia koncepcji wspierających liderów w opiece zdrowotnej - coaching, mentoring, skuteczne przywództwo, zarządzanie organizacją, zarządzanie zmianą i inne. Inspiruje go skuteczne, holistyczne zarządzanie opieką zdrowotną, które uwzględnia zarówno procesy, zasoby materialne, jak i ludzi w organizacji - pracowników i pacjentów.

Katarzyna Stawska
Koorynatorka spotkania
Katarzyna Stawska