prawo wlasnosci intelektualnej
02 Września

Prawo Własności Intelektualnej - dzień otwarty online

Zapraszamy na dzień otwarty studiów "Prawo Własności Intelektualnej" 02 września |18.00 | MS Teams ZAPISZ SIĘ Program dnia otwartego 18.00 – 18.20 Prezentacja założeń oraz programu studiów podyplomowych. r.pr. Roman Bieda, dr Piotr Zakrzewski. 18.20 – 18.40 Prawa autorskie w influencer marketingu dr Kamil Szpyt  18.40 – 19.00 „Wzywam do zaniechania naruszeń…” Praktyczny przewodnik postępowania po otrzymaniu wezwania dotyczącego naruszeń praw własności intelektualnej, adw. Anna Olszewska, Peak Legal 19.00 – 19.15 Sesja pytań i odpowiedzi.  

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej. Studia szczególnie polecamy radcom prawnym, adwokatom, rzecznikom patentowym  i aplikantom, zamierzającym specjalizować się w zakresie prawa własności intelektualnej. Zapraszamy również osoby bez wykształcenia prawniczego, zainteresowane tematyką prawa własności intelektualnej, w tym osobom zajmującym się zarządzaniem własności intelektualną.  

Dzięki udziałowi w studiach podyplomowych: •    zyskasz szeroką wiedzę z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego, prawa patentowego, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i zwalczania nieuczciwej konkurencji •    poznasz strategię i zasady badania i rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych,  •    poznasz zasady, procedury i praktykę postępowania przed UPRP, WIPO, EUIPO •    uzyskasz wiedzę niezbędną do samodzielnego sporządzania umów w zakresie praw własności intelektualnej, w tym umów licencji na utwory i przedmioty praw własności przemysłowej, •    poznasz praktyczne aspekty prowadzenia postępowań sądowych w sprawach dot. praw własności intelektualnej z perspektywy sędziego, jak również pełnomocnika procesowego, •    poznasz specyfikę ochrony praw własności intelektualnej w metaverse, sektorze gier komputerowych, sektorze mody, czy w działalności infuencerów, •    poznasz wyzwania prawne dot. praw własności intelektualnej w kontekście sztucznej inteligencji (AI), •    weźmiesz udział w serii warsztatów, w tym warsztatach organizowanych w UPRP.  W trakcie dnia otwartego: •    poznasz idee, cele i program studiów podyplomowych Prawo Własności Intelektualnej dla prawników,  •    poznasz naszą nową koncepcję studiów opartych o koncepcję „learning by doing”!  •    dowiesz się w jaki sposób realizujemy warsztaty,  •    będziesz mógł uczestniczyć w dwóch mini wykładach,   •    poznasz koncepcję klubu absolwenta oraz możliwości networkingu

Roman Bieda

Radca prawny i rzecznik patentowy. Od prawie 20 lat specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie nowych technologii, w tym umowach IT, prawie własności intelektualnej, RODO, prawnych aspektach AI.

Prezes zarządu fundacji AI LAW TECH, stanowiącej interdyscyplinarny think-tank skoncentrowany na technicznych, prawnych, etycznych i biznesowych aspektach rozwoju nowych technologii, w szczególności AI.

Wchodził w skład Rady ds. Cyfryzacji drugiej kadencji, powołanej przez Ministra Cyfryzacji. W ramach prac Rady ds. Cyfryzacji uczestniczył w reformie krajowych przepisów o ochronie danych osobowych, mającej na celu dostosowanie krajowego systemu prawnego do wymagań RODO.

Kierował pracą podgrupy ds. prawnych aspektów AI w zespole eksperckim Ministerstwa Cyfryzacji. W ramach prac zespołu brał udział w przygotowaniu „Założeń do strategii AI dla Polski”.

Aktualnie, kieruje pracami grupy roboczej ds. etycznych i prawnych aspektów sztucznej inteligencji (GRAI), powołanej przy Ministerstwie Cyfryzacji. Członek Wirtualnej Katedry Etyki i Prawa, konsorcjum naukowego z udziałem czołowych polskich uczelni wyższych, INP PAN, NASK, MC. Członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, Komisji ds. Nowych Technologii w OIRP Kraków, rady programowej Annual Privacy Forum (ENISA), współpracownik komitetu sterującego IGF.

Wykłada przedmioty związane z prawem własności intelektualnej oraz prawem nowych technologii w Akademii Leona Koźmińskiego, Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości, Szkole Głównej Handlowej oraz Uniwersyteckie Wrocławskim.

Opiekun merytoryczny studiów podyplomowymi Prawo Nowoczesnych Technologii realizowanych na Akademii Leona Koźmińskiego. Współkierownik studiów podyplomowych Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem (ALK) oraz studiów podyplomowych Biznes.AI Zarządzanie projektami sztucznej inteligencji (ALK). Wykładał przedmioty prawnicze w ramach programów MBA.

dr Piotr Zakrzewski

Zastępca Prezesa Urzędu Patentowego RP od 27 stycznia 2020 roku. Doktor nauk społecznych, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja administracja publiczna). W latach 2016-2020 zastępca dyrektora Departamentu Promocji i Wspierania Innowacyjności w Urzędzie Patentowym RP, gdzie odpowiadał za realizację przedsięwzięć i projektów systemowych oraz opracowywanie materiałów mających na celu upowszechnianie wiedzy o własności intelektualnej. Autor kilkunastu publikacji z zakresu systemów politycznych (dotyczących m. in. funkcjonowania rządów mniejszościowych w III Rzeczypospolitej, instytucji weta ustawodawczego, dylematów wokół większości parlamentarnej, a także współautor tłumaczenia Konstytucji Kenii), jak również ochrony własności intelektualnej (zarządzanie IP, prawo autorskie w szkolnictwie wyższym, zagadnienia komercjalizacji i transferu technologii). Prowadził liczne szkolenia oraz zajęcia na studiach podyplomowych adresowane do różnych środowisk, w tym pracowników naukowych i przedsiębiorców, na temat ochrony i zarządzania dobrami niematerialnymi w organizacji. Od 2013 roku wykładowca w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Interesuje się duchowością i życiem św. Ignacego Loyoli.

dr Kamil Szpyt

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i wykładowca w Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego oraz na studiach podyplomowych legaltech na Uniwersytecie Śląskim; współpracownik Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy działającego na Uniwersytecie Śląskim.

Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa cywilnego, prawa własności intelektualnej i prawa nowych technologii. Publikował również za granicą (w Hiszpanii, Portugalii i Grecji). Prelegent na kilkudziesięciu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych. Radca prawny, Partner w Dybała Janusz Szpyt i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych.

Od kilku lat zajmujący się sprawami z zakresu szeroko pojętych ubezpieczeń gospodarczych. Doradza również podmiotom z branży IT, influencerom, agencjom influencerskim oraz wydawnictwom książkowym.

Paweł Kurcman

Radca prawny i rzecznik patentowy od 2008 r.  oraz zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Założyciel i partner zarządzający w KJP Kurcman Jędrzejewski i Partnerzy. Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Podyplomowych Studiów Prawa Własności Intelektualnej UW.

W przeszłości pełnił funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych oraz funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Od XI. 2017 r. Wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Przewodniczy również Komisji Legislacyjnej Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Wieloletni wykładowca dla rzeczników patentowych i aplikantów zrzeszonych w Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych.

Uczestnik wielu procesów legislacyjnych oraz autor zmian legislacyjnych odnoszących się do prawa własności intelektualnej i przemysłowej w ramach prac komisji sejmowych i senackich. Specjalizuje się w problematyce prawa cywilnego, gospodarczego, prawa własności przemysłowej i intelektualnej, prawa nieuczciwej konkurencji, prawa nowych technologii, prawa reklamy i domen internetowych. Prowadził z sukcesami wiele skomplikowanych postępowań sądowych zarówno w sprawach własności intelektualnej przed sądami własności intelektualnej jak też w sprawach własności przemysłowej przed Urzędem Patentowym. Reprezentuje również Klientów w postępowaniach przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante (EUIPO) oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej w Genewie (WIPO).

Koordynator spotkania
Zuzanna Misiaczyk-Zarajczyk