03 Września

"Prawo nowoczesnych technologii" - dzień otwarty online studiów podyplomowych

3 września 2024 | 18.00 Zapisz się

Głównym celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa nowych technologii.

Dzięki uczestnictwie w studiach podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii: •    poznasz zasady sporządzenia i negocjacji umów IT, w tym umów na wdrożenie i utrzymanie systemów informatycznych, umów dotyczących oprogramowania i baz danych, •    uzyskasz wiedzę niezbędną do samodzielnego sporządzania i umów przenoszących majątkowe prawa autorskie i  umów licencji, umów na wdrożenie systemu informatycznego, umów utrzymaniowych (serwisowych), •    poznasz zasady licencjonowania oprogramowania przez tzw. dużych dostawców, w tym pułapki wynikające ze standardowych wzorów umów licencji, •    uzyskasz praktyczną wiedzę z zakresu prawnych i biznesowych aspektów Cloud Computing, •    uzyskasz praktyczną wiedzę z zakresu prawnych aspektów  handlu elektronicznego, w tym najnowsze wymagania prawne dot. platform internetowych, •    poznasz wyzwania prawne FinTech, Sztucznej Inteligencji,  NFT, metavers, blockchain, smart contracts, technologii kwantowej,   •    oprócz kwestii prawnych, poznasz również podstawowe techniczne i biznesowe aspekty usług i projektów IT.

W trakcie dnia otwartego: •    poznasz idee, cele i program studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii, •    poznasz naszą nową koncepcję studiów opartych o koncepcję „learning by doing”! •    dowiesz się w jaki sposób realizujemy warsztaty, •    poznasz wykładowców naszych studiów podyplomowych, •    będziesz mógł uczestniczyć w dwóch mini wykładach,   •    poznasz koncepcję klubu absolwenta oraz możliwości networkingu, •    będziesz mógł porozmawiać z absolwentami studiów podyplomowych.

Program spotkania:

18.00-18.20 Prezentacja założeń oraz programu studiów podyplomowych | r.pr. Roman Bieda | Kierownik Studiów

18.20-18.40 Wypowiedzenie umowy licencyjnej. Czy da się skonstruować niewypowiadalną licencję? | dr Zbigniew Okoń 18.40 – 19.00ChatGPT, Dall E, Midjourney ... a to tylko początek rewolucji - perspektywa prawnoautorska | dr Damian Flisak 19.00 – 19.15 Co mi dały studia podyplomowe ?  Rozmowa z absolwentami studiów

19.15 – 19.30 Sesja pytań i odpowiedzi  

 

Nasi goście:

mec. Roman Bieda

Radca prawny i rzecznik patentowy. Od prawie 20 lat specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie nowych technologii, w tym umowach IT, prawie własności intelektualnej, RODO, prawnych aspektach AI.

Prezes zarządu fundacji AI LAW TECH, stanowiącej interdyscyplinarny think-tank skoncentrowany na technicznych, prawnych, etycznych i biznesowych aspektach rozwoju nowych technologii, w szczególności AI.

Wchodził w skład Rady ds. Cyfryzacji drugiej kadencji, powołanej przez Ministra Cyfryzacji. W ramach prac Rady ds. Cyfryzacji uczestniczył w reformie krajowych przepisów o ochronie danych osobowych, mającej na celu dostosowanie krajowego systemu prawnego do wymagań RODO.

Kierował pracą podgrupy ds. prawnych aspektów AI w zespole eksperckim Ministerstwa Cyfryzacji. W ramach prac zespołu brał udział w przygotowaniu „Założeń do strategii AI dla Polski”.

Aktualnie, kieruje pracami grupy roboczej ds. etycznych i prawnych aspektów sztucznej inteligencji (GRAI), powołanej przy Ministerstwie Cyfryzacji. Członek Wirtualnej Katedry Etyki i Prawa, konsorcjum naukowego z udziałem czołowych polskich uczelni wyższych, INP PAN, NASK, MC. Członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, Komisji ds. Nowych Technologii w OIRP Kraków, rady programowej Annual Privacy Forum (ENISA), współpracownik komitetu sterującego IGF.

Wykłada przedmioty związane z prawem własności intelektualnej oraz prawem nowych technologii w Akademii Leona Koźmińskiego, Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości, Szkole Głównej Handlowej oraz Uniwersyteckie Wrocławskim.

Opiekun merytoryczny studiów podyplomowymi Prawo Nowoczesnych Technologii realizowanych na Akademii Leona Koźmińskiego. Współkierownik studiów podyplomowych Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem (ALK) oraz studiów podyplomowych Biznes.AI Zarządzanie projektami sztucznej inteligencji (ALK). Wykładał przedmioty prawnicze w ramach programów MBA (ALK).

Autor szeregu publikacji naukowych i popularnonaukowych w zakresie prawa IT, w tym danych osobowych i prawnych aspektów sztucznej inteligencji.

dr Zbigniew Okoń

Radca prawny, doktor nauk prawnych (UJ 2003). Ekspert w zakresie prawa własności intelektualnej, nowych technologii i marketingu. Posiada bogate doświadczenie w zakresie umów IP/IT, umów licencyjnych (w tym licencji open source), umów o wdrożenie, utrzymanie i rozwój oprogramowania, a także ochrony prawnej oprogramowania, baz danych i AI. Jego praktyka obejmuje również obsługę prawną największych polskich przedsięwzięć w zakresie marketingu lojalnościowego, loterii promocyjnych i audioteksowych, marketingu produktów objętych ograniczeniami reklamy, a także największych wdrożeń e-commerce (supermarkety internetowe, platformy marketplace, aplikacje mobilne).

Autor i współautor ponad 50 prac naukowych z zakresu obranej specjalizacji, w tym takich prac jak „Prawo Internetu” (LexisNexis, Warszawa 2004, 2007), „Prawo reklamy i promocji” (LexisNexis, Warszawa 2007), „IT Law in Poland” (Verlag Medien und Recht, Wiedeń 2009), „Cyberlaw – Poland” (Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn 2011), komentarza do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Wolters Kluwer, Warszawa 2014) oraz monografii „Prawnoautorska ochrona programów komputerowych” (Wolters Kluwer, Warszawa 2022).

Wykładowca na uczelniach państwowych i prywatnych (UO, UJ, Uniwersytet Wrocławski, UKSW, PAN, Akademia im. Frycza-Modrzewskiego, Akademia im. Leona Koźmińskiego). Współpracownik Instytutu Allerhanda oraz Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest cenionym trenerem z dorobkiem obejmującym kilkaset wystąpień na konferencjach, kongresach, szkoleniach i warsztatach związanych z powyższą tematyką prawną.

W rankingu dziennika Rzeczpospolita Zbigniew Okoń jest od roku 2016 zaliczany do grona najlepszych prawników w Polsce w dziedzinie własności intelektualnej, w tym w latach 2020 i 2023 r. został uznany za lidera indywidualnego w dziedzinie prawa własności intelektualnej, a w latach 2021 i 2022 za lidera indywidualnego w dziedzinie prawa autorskiego.

W innym prestiżowym rankingu prawniczym, The Legal 500, w latach 2021 i 2022 został wskazany jako rekomendowany prawnik w obszarze „Commercial, Corporate & M&A”.

dr Damian Flisak

Radca prawny, członek warszawskiej OIRP. 
Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte zarówno w renomowanych kancelariach prawnych, jak i na stanowiskach osób prowadzących biura prawne dużych polskich przedsiębiorstw. 
Specjalizuje się w doradztwie prawnym z zakresu szeroko pojętego prawa własności intelektualnej: prawa własności przemysłowej, prawa prasowego, nieuczciwej konkurencji, naruszeń dóbr osobistych, prawa mediów, domen internetowych czy ochrony danych osobowych. Jego głównym przedmiotem zainteresowania jest prawo autorskie.   
Jest doktorem nauk prawnych Uniwersytetu Ludwiga Maximiliana w Monachium, był stypendystą Instytutu Maxa Plancka Innowacyjności oraz Ochrony Uczciwej Konkurencji z siedzibą w Monachium. Pełni funkcję arbitra w Sądzie ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). 
Autor licznych publikacji, w tym dwóch monografii z zakresu prawa autorskiego oraz komentarza do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jako redaktor oraz współautor).  Uczestniczy w tworzeniu doktryny prawa autorskiego także poprzez liczne wystąpienia publiczne na konferencjach i warsztatach. Członek International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property (ATRIP). 
Posługuje się biegle językiem angielskim, hiszpańskim oraz niemieckim. Jest tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego oraz współautorem największego na polskim rynku słownika polsko-niemieckiego (Wydawnictwo PONS).

Koordynator spotkania
Monika Kasprzyk