sponsoring
26 Kwietnia
Portfolio Experience Conference - PMO as a Change Agent

Portfolio Experience Conference to jedyne w Polsce wydarzenie o tematyce z obszaru zarządzania portfelem projektów i PMO, skupiające praktyków i ekspertów z kraju i ze świata.

W tym roku partnerem wydarzenia jest Akademia Leona Koźmińskiego. Z tej okazji wszyscy studenci i absolwenci ALK otrzymują rabat w wysokości 10% od cen aktualnie obowiązujących. Wystarczy w formularzu rejestracyjnym obok imienia i nazwiska wpisać kod „ALK10”.

Dni 26-27 kwietnia 2021 staną się prawdziwym “świętem zarządzania portfelem projektów”.

  • Pierwszy dzień Konferencji będzie wypełniony wykładami, dyskusjami, wymianą pomysłów i know-how.
  • Drugiego dnia zainteresowane osoby będą miały możliwość wzięcia udziału w całodniowym warsztacie prowadzonym przez cenionego w świecie zarządzania zmianą trenera - Erika F Steketee.

Będzie to doskonała okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń. Udział w konferencji zapewnia uczestnikom dostęp do narzędzi i praktyk, które pomogą w podejmowaniu lepszych decyzji biznesowych i osiągnięciu zrównoważonego i optymalnego portfela projektów w organizacji.

Tegoroczna konferencja Portfolio Experience odbywa się pod hasłem PMO as a Change Agent. Określenie to jest definiowane i pojmowane na wiele różnych sposobów. W istocie brakuje nawet zgodności co do tego, jak tłumaczyć je na język polski, dlatego w trakcie konferencji chcemy między innymi poszukać odpowiedzi na takie pytania jak: •    Na czym polega sedno i sens zarządzania zmianą w organizacji? •    W jaki sposób w proces zmiany organizacyjnej powinni być angażowani różni interesariusze (w tym przede wszystkim sponsorzy projektów prowadzących do zmian)? •    Czy w zarządzaniu zmianą w organizacji skuteczniejsze są metody adaptacyjne, czy predykcyjne? •    Jak upewniać się, że kierunek i charakter zmian organizacyjnych jest zgodny ze strategią, a przy tym zapewnia organizacji optymalne korzyści? W naszym przekonaniu PMO pełni w procesie zarządzania zmianą w organizacji rolę szczególną. Decyduje o tym przede wszystkim miejsce PMO w kontekście projektów, które zawsze są nośnikiem zmiany - niezależnie od tego jaki ma ona charakter i czego dotyczy. Jak sprawić, by rola ta była wypełniana w możliwie najbardziej sprawny i skuteczny sposób? To według nas kluczowa kwestia, na której skupimy się w trakcie tegorocznej konferencji, na która serdecznie zapraszamy.

Nieodłącznym elementem konferencji jest również konkurs PMO Award. Misją konkursu jest promowanie PMO jako jednostki wspierającej zarządzanie projektami w organizacjach oraz dobrych praktyk stosowanych w ramach struktur PMO. Podstawowym zaś celem jest weryfikacja poziomu dojrzałości oraz rozwoju PMO względem lat poprzednich, w szczególności wdrażania nowych pomysłów, metod lub procesów, które doprowadziły do poprawy w zarządzaniu projektami, przynosząc tym samym korzyści biznesowe dla swoich organizacji.

Podczas konferencji odbędzie się uroczyste wręczenie nagród PMO Award w kategoriach Najbardziej Dojrzałe PMO oraz Najszybciej Rozwijające się PMO.

Konferencja odbędzie się 26 kwietnia 2021 w formule online. Rejestracja trwa do 21 kwietnia 2021.

27 kwietnia 2021 zapraszamy do udziału w warsztatach prowadzonych przez Erika F Steketee. Warto rejestrować się wcześniej, liczba miejsc jest ograniczona.

Więcej informacji znajduje się na oficjalnej stronie Konferencji Portfolio Experience oraz fanpage’u.

 

Formularz
Zapisz się