10 Kwietnia

Ochrona Praw Obywatelskich - spotkanie z Rzecznikiem

Zapraszamy serdecznie na spotkanie pt. "Ochrona Praw Obywatelskich - spotkanie z Rzecznikiem" organizowane przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego i Praw Człowieka „Pro Libertate”.

Gościem specjalnym będzie Rzecznik Praw Obywatelskich, Profesor Marcin Wiącek. Spotkanie będzie poświęcone aktualnym wyzwaniom i perspektywom dotyczącym podstawowych praw przysługujących każdemu obywatelowi, które podlegają ochronie prawnej.

Wydarzenie otwarte, zapraszamy 10 kwietnia 2024 r. o godzinie 16:00, sala Aula I

Pan Profesor Marcin Wiącek od 2021 roku sprawuje urząd Rzecznika Praw Obywatelskich VIII kadencji. Pełni także funkcję Kierownika Zakładu Praw Człowieka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym i prawach człowieka. Jest autorem ponad stu publikacji naukowych dotyczących w szczególności prawa konstytucyjnego, sądownictwa konstytucyjnego, sądownictwa administracyjnego oraz ochrony praw człowieka

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w tym wyjątkowym spotkaniu!