Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
09 Grudnia

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Pawła Zawiślaka

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Akademii Leona Koźmińskiego uprzejmie zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości Pana

  • Mgr Pawła Zawiślaka

Obrona odbędzie się w dniu 09 grudnia br. o godz. 09:00 w sali D/112 oraz zdalnie,

Temat rozprawy doktorskiej: "Zarządzanie w kooperatywach" Promotor:

  • prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński z Akademii Leona Koźmińskiego

Promotor pomocniczy:

  • dr Miłosz Miszczyński z Akademii Leona Koźmińskiego

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Wojciech Czakon z Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • prof. dr hab. Beata Glinka z Uniwersytetu Warszawskiego
  • prof. US dr hab. inż. Alberto Lozano Platonoff z Uniwersytetu Szczecińskiego

Dostęp na zdalną publiczną obronę rozprawy doktorskiej przy użyciu aplikacji MS Teams: TUTAJ. Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Leona Koźmińskiego: TUTAJ. Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w bibliotece Akademii Leona Koźmińskiego. Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości prof. dr hab. Krzysztof Obłój Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) oraz zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r. poz. 1669)