Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
14 Grudnia

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Oguzhana Akina

Rada Naukowa Dyscypliny Ekonomia i Finanse Akademii Leona Koźmińskiego uprzejmie zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki ekonomia i finanse:

  • mgr Oguzhana Akina

Obrona odbędzie się w dniu 14 grudnia br. o godz. 13:00 w sali D/218 oraz zdalnie,

Temat rozprawy doktorskiej: "Becoming a Natural Monopoly in the Digital Economy: YouTube’s Revolution in the Audiovisual Industry" Promotor:

  • prof. ALK dr hab. Domenico Buccella z Akademii Leona Koźmińskiego

Drugi promotor:

  • Prof. PWSFTViT dr hab. Paweł Kossecki z Szkoły Filmowej w Łodzi

Recenzenci:

  • prof. Yochanan Shachmurove z The City University of New York
  • prof. WSB dr hab. Marcin Kalinowski z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku
  • prof. US dr hab. Sebastian Majewski z Uniwersytetu Szczecińskiego

Dostęp na zdalną publiczną obronę rozprawy doktorskiej przy użyciu aplikacji MS Teams: TUTAJ. Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Leona Koźmińskiego: TUTAJ. Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w bibliotece Akademii Leona Koźmińskiego. Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse - Prof. ALK dr hab. Aneta Hryckiewicz - Gontarczyk Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.)