Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
30 Listopada

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Mieszka Olszewskiego

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Akademii Leona Koźmińskiego uprzejmie zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości Pana

  • Mgr Mieszka Olszewskiego

Obrona odbędzie się w dniu 30 listopada br. o godz. 13:30 w sali C/Konferencyjnej oraz zdalnie,

Temat rozprawy doktorskiej: "Zarządzanie kreatywnością w zespole projektowym" Promotor:

  • prof. dr hab. Agnieszka A. Szpitter z Uniwersytetu Gdańskiego

Recenzenci:

  • prof. UE dr hab. Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
  • prof. SGH dr hab. Paweł Wyrozębski ze Szkoły Głównej Handlowej

Dostęp na zdalną publiczną obronę rozprawy doktorskiej przy użyciu aplikacji MS Teams: TUTAJ. Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Leona Koźmińskiego: TUTAJ. Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w bibliotece Akademii Leona Koźmińskiego. Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości prof. dr hab. Krzysztof Obłój Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) oraz zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r. poz. 1669)