Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
21 Grudnia

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Pasiecznej

Rada Naukowa Dyscypliny Ekonomia i Finanse Akademii Leona Koźmińskiego uprzejmie zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki ekonomia i finanse:

  • mgr Oguzhana Akina

Obrona odbędzie się w dniu 14 grudnia br. o godz. 13:00 w sali D/218 oraz zdalnie,

Temat rozprawy doktorskiej: "Model Risk of Monte Carlo-based Systemic Risk Models" Promotor:

  • prof. dr hab. Krzysztof Jajuga Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Promotor pomocniczy:

  • dr Błażej Podgórski z Akademii Leona Koźmińskiego

Recenzenci:

  • prof. UG dr hab. Ewa Majerowska z Uniwersytetu Gdańskiego
  • prof. UEK dr hab. Stanisław Wanat z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  • prof. UWM dr hab. Bogdan Włodarczyk z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Dostęp na zdalną publiczną obronę rozprawy doktorskiej przy użyciu aplikacji MS Teams: TUTAJ. Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Leona Koźmińskiego: TUTAJ. Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w bibliotece Akademii Leona Koźmińskiego. Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse - Prof. ALK dr hab. Aneta Hryckiewicz - Gontarczyk Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.)