badklin_październik
28 Października
Niekomercyjne badania kliniczne szansą na poprawę opieki zdrowotnej nad pacjentami - Badania Kliniczne to MY!

Rynek badań klinicznych w Polsce, w przeważającej większości opiera się głównie o komercyjne badania kliniczne. Tymczasem ten charakter badań nie sprawdza się chociażby w przypadku rozwoju terapii chorób rzadkich, czy grup pediatrycznych. Z reguły nie są to obszary budzące zainteresowanie firm farmaceutycznych z przyczyn biznesowych. Małe grupy badawcze, trudności w prowadzeniu oraz długi czas trwania badań w tych grupach, wymogły poszukiwanie źródeł finansowania poza branżą farmaceutyczną, a tym samym rozwój niekomercyjnych badań klinicznych. Zatem, kto może być sponsorem niekomercyjnych badań klinicznych? Jaką rolę odgrywają w tym procesie grupy pacjenckie? Gdzie szukać finansowania? Dlaczego w innych krajach, np. Francja, Wlk Brytania, Czechy, Dania czy Szwajcaria stanowią one blisko 50% wszystkich badań klinicznych prowadzonych w ciągu roku? Dlaczego nazywane są akademickimi? Jak rozpocząć niekomercyjne badanie kliniczne? I wreszcie… w jaki sposób mogą przyczynić się do poprawy systemu ochrony zdrowia oraz rozwoju nauki w Polsce i na świecie?    W ramach naszej organizacji „Badania kliniczne to My”, zapraszamy na seminarium hybrydowe 28.10.2021, o godzinie 18.00, który poprowadzi Anna Jaworska oraz Beata Maciejewska z firmy Scientia Research Institute Sp. z o.o., podczas którego przybliżymy tematykę niekomercyjnych badań klinicznych i ich wpływ na naukę oraz system ochrony zdrowia. Pani dr hab. n. med. prof. nadzw. Anna Raciborska (kierownik Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie) oraz Pan prof. dr. hab. n.med. Jan Styczyński (Konsultant Krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej), przedstawią ich znaczenie ze swojej perspektywy.   Mamy nadzieję, że spotkanie stanie się inspiracją do rozwoju i wzmocnienia międzynarodowej współpracy w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych.

Partner honorowy

ABM logo

Partner wydarzenia

scientia logo

Kwestie organizacyjne

Czas i miejsce: czwartek, 28 października 2021, godz. 18:00. Na żywo - Aula Leona Koźmińskiego, ul Jagiellońska 57, 03-301 Warszawa. Online – Zoom Meeting.

Seminarium będzie prowadzone w języku polskim. Kwestie techniczne zostaną przekazane osobom zarejestrowanym wraz z linkiem do wydarzenia.

Działamy i wspieramy! 

Każda aktywność Ruchu „Badania Kliniczne to MY!” jest związana ze wsparciem Fundacji Koźmińskich, której celami są między innymi działania na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz wspierania uzdolnionej młodzieży. 

Koszt udziału w Seminarium wynosi 50zł, a zebrana kwota w całości przeznaczana jest na działania Fundacji Koźmińskich. 

Do zobaczenia na Seminarium!

Formularz rejestracyjny:
Zapisz się
Prelegenci
Anna Jaworska
Dr. n. med. Anna Jaworska

Dr. n. med. Anna Jaworska, Monitor Badań Klinicznych w CRO Scientia Research Institute Sp. z o.o. W latach 2003 - 2013 związana z UMK w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, początkowo jako studentka biotechnologii medycznej. Kolejne lata poświęciła na pracę badawczą z zakresu cytometrii przepływowej i hematoonkologii dziecięcej w Katedrze i Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii. W 2013 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy „Minimalna choroba resztkowa w ostrych białaczkach u dzieci”. Od 2011 roku związana również z branżą farmaceutyczną w różnych obszarach terapeutycznych (kardiologia, diabetologia, pulmonologia i okulistyka). Absolwentka Studiów Podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego, Prowadzenie i Monitorowanie Badań Klinicznych. Członek Stowarzyszenia GCPpl i pasjonat tematyki niekomercyjnych badań klinicznych.

Beata Maciejewska
Dr. n. biol. Beata Maciejewska

Dr. n. biol. Beata Maciejewska, Dyrektor Operacyjny i Prezes Zarządu firmy CRO Scientia Research Institute Sp. z o.o. Początkowo związana z pracą naukową w PAN w Olsztynie oraz UMK w Toruniu. Od 2003 roku specjalizuje się w obszarze badań klinicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji badań klinicznych wszystkich faz w różnych wskazaniach terapeutycznych (kardiologia, neurologia, onkologia, szczepionki, diabetologia, badania pediatryczne). Od 2006 roku odpowiedzialna za zarządzanie spółkami typu CRO i realizację projektów, zapewnienie jakości, szkolenia oraz budowanie zespołu zaangażowanych i wykwalifikowanych specjalistów w zakresie badań klinicznych. Członek Zarządu Stowarzyszenia GCPpl i koordynator Grupy Roboczej ds. Badań Niekomercyjnych.